Početna / Socijalno-integracijska pomoć

Socijalno-integracijska pomoć

Sektor socijalno integracijske zaštite pruža pedagošku, socijalnu i integracijsku pomoć i zaštitu tražiocima  azila, izbeglicama, licima koja su dobila zaštitu.

U kancelarijama APC-a širom zemlje u i oko centara za prihvat, tranzitnih, azilnih centara i na drugim mestima u lokalnim sredinama gde se oni nalaze širom zemlje, naši pedagozi i socijalni radnici pružaju pomoć u uspostavljanju interakcije migranata i azilanata sa lokalnim građanima i nastoje da ih uključe u lokalnu sredinu. Naša organizacija uključuje decu u sistem obrazovanja, a pomoć pri praćenju nastave i njihovom prilagodjavanju novoj sredini jedan je od glavnih zadataka za naš stručni tim.

Naši socijalni radnici i pedagozi pružaju pomoć u integraciji, kroz pomoć u pribavljanju potrebnih dokumenata, pomoć u učenju jezika, učenju kulture, običaja, ali i sticanju znanja u pogledu državnog uređenja, postojećih propisa i funkcionisanja državnog sistema i   institucija. Pomoć socijalnih radnika i pedagoga se ogleda i u uspostavljanju kontakata sa poslodavcima, pribavljanju radnih dozvola i pristupa tržištu rada, pronalaženju zaposlenja za tražioce azila i lica koja su dobila azil, pružanju pomoći tokom osamostaljivanja i započinjanja samostalnog života u zemlji, pronalaženju privatnog smeštaja, nostrifikaciji diploma, ostvarivanju prava na socijalnu pomoć i zdravstvenu zaštitu.

Ovaj sektor je usmeren i na pomoć mladima da se osnaže, prevaziđu tekuće izazove, integrišu u lokalnu sredinu u kojoj borave, kroz osmišljene kreativne, kulturološke, interkulturalne radionice, zasnovane i na otkrivanju specifičnosti zemalja, društva i kultura iz koje ti mladi ljudi dolaze. Cilj ovih radionica je da te mlade ljude upozna i sa specifičnostima društva i kulture sredine u kojoj borave, pa naš tim organizuje brojne interkulturalne manifestacije, radionice, okrugle stolove, tribine, izložbe, a koje imaju za cilj građenje razumevanja među mladima u lokalnoj sredini, bore se protiv predrasuda i ksenofobije, da šire toleranciju.

Posebna pažnja u pružanju pedagoške, socijalne i integracijske zaštite i pomoći se posvećuje maloletnicima bez pratnje roditelja, kao i ženama i deci, ali i drugim posebno ugroženim kategorijama migranata, tražilaca azila i lica koja su dobila zaštitu (žrtvama nasilja, trgovine ljudima, diskriminacije, samohranim majkama, osobama sa invaliditetom i drugim ugroženim i ranjivim kategorijama lica).

APC pomaže najranjivijim izbeglicama

Izvor: APC Foto: APC Datum: 27. oktobar 2023. godine APC nastoji da našim ugroženim izbeglicama pruži adekvatnu podršku i pomoć, u skladu sa njihovim potrebama. Među njima ima i onih koji su posebno ranjivi i kojima je potrebna posebna pažnja…

Pogledajte više

Podrška APC-a ukrajinskim izbeglicama pri integraciji i komunikaciji sa raznim ustanovama

Izvor: APC Foto: APC Datum: 25. oktobar 2023. godine APC pomaže svojim korisnicima usluga u ostvarivanju različitih prava i usluga na putu integracije po dolasku u našu zemlju. Pored toga što im pomažemo da regulišu status i pribave dokumentaciju, pomažemo…

Pogledajte više

Podrška deci u Zavodu za vaspitanje dece i omladine u Nišu.

Niš, 08.04.2022. - APC/CZA već 15 godina u Srbiji pruža pravnu, psihološku i integracijsku podršku izbeglicama. Posebno ranjiva grupa su deca bez pratnje roditelja koju srećemo širom zemlje, veoma često u nehumanim uslovima, bez zaštite i podrške. Mali procenat ove…

Pogledajte više

Izbeglice upoznaju našu kulturu i umetnost.

Beograd, 24.03.2022. - Integracijski sektor APC-CZA nastoji da tražiocima azila i izbeglicama u Srbiji pruži priliku da se informišu o lokalnoj kulturi, radu ustanova kulture, da posete pozorište, izložbe i različite kulturne manifestacije, upoznaju se sa tradicijom i na taj…

Pogledajte više

Nova šansa za Michaela iz Konga.

Tridesetdvogodišnji Michael iz Konga je nepune dve godine u Srbiji i želeo bi da u našoj zemlji i ostane jer se ovde oseća sigurno, govori srpski jezik i trudi se da se integriše beogradsku zajednicu. Po dolasku u Srbiju APC/CZA…

Pogledajte više

Povezivanje srednjoškolaca i dece izbeglica.

APC/CZA godinama radi na povezivanju mladih iz lokalnih sredina u kojima borave izbeglice – učenicima, studentima, aktivistima – i samih izbeglica jer verujemo da je veoma važno stvarati prilike za susret, za razmenu iskustava i mišljenja, za prevazilaženje nepoznanica, suočavanje…

Pogledajte više

Pomoć izbeglicama pri uključivanju u lokalnu sredinu.

07.09.2021. Beograd, Period tranzicije i promene mesta boravka svima je izazov, a posebno izbeglicama koje napuste veliki kolektivni prihvatni kamp i dođu u novu lokalnu sredinu. Čak i kada govore jezik i delimično poznaju običaje, kulturu i poželjne obrasce ponašanja,…

Pogledajte više

Povezivanje mladih izbeglica i mladih iz lokalne sredine

Subotica, 06.09.2021.- Pandemija je uticala na svakodnevicu svih nas a posebno na migrante, tražioce azila i izbeglice koje je učinila još ranjivijim i izolovanijim. U sredinama u kojima postoji veća socijalna tenzija poput Subotice, gde je porastao animozitet prema izbeglicama…

Pogledajte više

Priprema hrane deci maloletnicima bez pratnje roditelja.

Beograd, 06.09.2021., Jedan od sektora APC/CZA je i proizvodnja hrane u okviru koje deo hrane doniramo izbeglicama i migrantima širom Srbije. Među decom kojoj periodično i na zahtev dostavljamo hranu su deca bez pratnje roditelja smeštena u Zavodu za vaspitanje…

Pogledajte više

Povezivanje mladih izbeglica i mladih iz lokalne sredine

Pandemija je uticala na svakodnevicu svih nas a posebno na migrante, tražioce azila i izbeglice koje je učinila još ranjivijim i izolovanijim. U sredinama u kojima postoji veća socijalna tenzija poput Subotice, gde je porastao animozitet prema izbeglicama i nailazimo…

Pogledajte više

U Krnjači pomažemo u borbi protiv Covida

28.10.2020. Krnjaca, U centrima za azil delimo maske, higijenu i sanitajzere kao i maske za zaštitu od COVID_19, a u okviru projekta “Hitna multisektorska podrška migrantima/azilantima/licima kojima je odobren azil kao odgovor na krizu COVID-19” koji je podržala Fondacija za…

Pogledajte više

APC proizvodnja hrane radi punom parom da nahrani izbegle

U našoj proizvodnji hrane, proizvodimo i distribuiramo hranu za izbeglice širom naše zemlje, tamo gde im je pomoć najpotrebnija i gde je ljudi nemaju dovoljno. Pored hrane, izbeglima dostavljamo higijenu, lekove, zaštitnu anticovid opremu i drugu humanitarnu pomoć. U svemu…

Pogledajte više

Vranje, Bujanovac i jug Srbije u dometu APC pomoći

Vranje, južna Srbija. Naš mobilni tim pokriva ovaj deo Srbije, deli humanitarnu pomoć izbeglicama, majkama i deci, kojima je preko potrebna sveža hrana, pirinač, voće, vitamini ali i Anti-covid oprema i higijena, a u okviru projekta “Hitna multisektorska podrška migrantima/azilantima/licima…

Pogledajte više

Pomoć u zapošljavanju i razumevanje izbegličkih sudbina

07.10.2020. Beograd, APC je uspostavio saradnju sa poznatom fabrikom hrane, pudinga,smesa za slatkiše, gde su naši klijenti, nakon obuke, počeli da rade u proizvodnji hrane. Period prilagođavanja na kolektiv, na novu sredinu nije nikome lak a posebno ne našem klijentu…

Pogledajte više

Pomoć tražiocima azila prilikom kupovine personalizovanih busplus kartica.

25.09.2020. Belgrade, APC/CZA volonteri, studenti i kulturni medijatori uz superviziju stručnih radnika naše organizacije u Beogradu pomažu tražiocima azila i izbeglicama prilikom kupovine personalizovanih Busplus kartica za prevoz. Kao i domaći građani – ako su nezaposleni, tražioci azila i izbeglice…

Pogledajte više

Pomoć u otvaranju računa u banci i u zapošljavanju

Beograd 08.09.2020. Godinama APC integracijski tim pomaže tražiocima azila i izbeglicama u Srbiji da otvore račun u banci koji im je potreban radi primanja zarede, novčane socijalne pomoći, pomoći porodice.. U svim sredinama širom Srbije naši zaposleni, kolege i kulturni…

Pogledajte više

Polazak mlade Zeynab u srednju skolu

Beograd, 02.o9.2020., Uključivanje u obrazovni sistem predstavlja jedan od najbitnijih aspekata integracije i preduslov psihosocijalne stabilnosti izbeglica i njihovog povezivanja sa lokalnom zajednicom. Integracijski sektor APC/CZA nastoji da svojim klijentima obezbedi ostvarivanje prava na obrazovanje, imajući na umu da  je…

Pogledajte više

U Subotici se naši timovi bore da poprave životne uslov

U subotičkom prihvatnom kampu veoma teška situacija, sve veći broj ljudi se nalazi u kampu, nakon policijskih racija u okolini Kanjiže i Subotice. Manjak prostora i neadekvatni uslovi za porodice. Trenutno se, pored 250 samaca u kampu nalazi i 6…

Pogledajte više

Obroci, higijena, anti-covid zaštita pravo iz APC-a

Svakodnevno spremamo za izbeglice obroke napravljene u našem sektoru proizvodnje hrane. Takođe nabavljamo i delimo im i sveže voće, vitamine i dodatke ishrani, a koje nisu imali mogućnosti sami da nabave. Naši mobilni timovi dele i sanitajzere, maske, rukavice, maramice…

Pogledajte više

Pomoć u zapošljavanju za Hepines – prvi korak u integraciji u novoj sredini

19.07.2020. Beograd, Tražilja azila, poreklom iz jedne istočno- afričke zemlje godinu i po dana boravi u Srbiji. Naš tim ju zastupa u azilnoj proceduri. APC joj je pomogao da dobije ličnu radnu dozvolu i bude oslobođena plaćanja administrativne takse. Zajedno…

Pogledajte više

Tinejdžer iz Avganistana polaznik “Malih pozorišnih eksperata” u Narodnom pozorištu bez pratnje poreklom iz Avganistana

17.07.2020. Beograd, Sedamnaestogodišnji Habib, tržilac azila poreklom iz Avganistana, u Srbiji je gotovo tri godine. Naučio je srpski jezik, redovan je đak srednje škole u Beogradu. Habiba u azilnoj proceduri zastupa APC/CZA što je bila njegova želja koju je njegov…

Pogledajte više

Polaganje male mature mlade Zejnab

22.06.2020. Beograd, Porodica koju zastupa APC/CZA u azilnoj proceduri pre nekoliko meseci preselila se iz centra za azil u Beograd. Roditelji su se zaposlili a naš tim je pomogao bratu i sestri da upišu lokalnu školu blizu njihove kuće. Zateklo ih…

Pogledajte više

Okrugli sto u Beogradu „ Zapošljavanje izbeglica i azilanata u Srbiji”

Beograd, 06. Decembar 2019. - U okviru APC/CZA međunarodnog događaja „Dani integracije 2019.“, u Hotelu Zira, a u okviru projekta „Support to asylum seekers and persons granted protection in entering the labor market” u Srbiji, koji finansira Švajcarska Konfederacija, Državni…

Pogledajte više

Klara radi kao pomoćnik kuvara u renomiranom restoranu

Novi Sad, 05. Decembar 2019. - U okviru integracijske podrške koju pruža Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azil (APC/CZA), naš tim pravnika i socijalnih radnika pomaže azilantima i izbeglicama u procesu zapošljavanja u lokalnoj sredini, a u okviru programa…

Pogledajte više

APC/CZA zapošljava izbeglice u proizvodnji hleba i peciva

Beograd, 22. Novembar 2019. -  U okviru integracijske podrške koju pruža Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azil (APC/CZA), naš tim pravnika i socijalnih radnika pomaže azilantima i izbeglicama u procesu zapošljavanja u lokalnoj sredini, a u okviru programa „Support…

Pogledajte više

Porodica iz Irana se uz pomoć APC/CZA zapošljava u Loznici

Loznica, 02. Novembar 2019. - U oktobru prošle godine našem timu se obratila porodica poreklom iz Irana, smeštena u centru za azil u Banji Koviljači, navodeći da žele da traže azil u Srbiji. Kao stigmatizovana etnička manjina u Iranu, gotovo na…

Pogledajte više

Saladin – “street wear” prodavac u renomiranoj gradskoj brand prodavnici

05.Oktobar 2019., Beograd - U okviru integracijske podrške koju pruža Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azil (APC/CZA), naš tim pravnika i socijalnih radnika pomaže azilantima i izbeglicama u procesu zapošljavanja u lokalnoj sredini, a u okviru programa „Support to…

Pogledajte više

Pomoć u zapošljavanju tražilaca azila u Tutinu

Tekst: APC  Foto: APC Tutin, 30. avgust 2019. –  U okviru integracijske podrške koju pruža Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azil (APC/CZA), naš tim pravnika i socijalnih radnika pomaže azilantima i izbeglicama u procesu zapošljavanja u lokalnoj sredini, a…

Pogledajte više

Tinejdžeri izbeglice u Sjenici još čekaju polazak u školu

Priredio: APC  Foto: APC Sjenica, 29. avgust - Jedan od veoma važnih aspekata psihosocijalne stabilnosti dece izbeglica je uključivanje u lokalnu zajednicu, kontakt sa lokalnom sredinom, posebno vršnjacima. Tu posebno, čak ključno mesto pripada uključivanju u obrazovni sistem. Život po…

Pogledajte više

APC organizovao integracijski događaj za izbeglice u Tutinu

Tekst: APC  Foto: APC Tutin, 10. avgust 2019. - APC je juče u Tutinu realizovao integracijski dogadjaj uz saradnju sa Nazimom Halilovićem, pedagogom iz lokalne škole "Rifat Burdžević Tršo" sa kojim dugo sarađujemo prilikom integracije dece izbeglica u školu. Uz…

Pogledajte više

Druženje mladih Bujanovčana i izbeglica

Tekst: APC  Video: APC Bujanovac, 14. jun 2019. – APC lokalni tim iz južne preševske kancelarije je u saradnji sa kulturnim udruženjem Dituria organizovao integracijski događaj u Bujanovcu. Mladi iz Bujanovca su imali priliku da upoznaju izbeglice koje borave u…

Pogledajte više