Početna / KONTAKT

KONTAKT

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila

Adresa: Mišarska 16, 11000 Beograd, Srbija
Elektronska pošta: sediste@apc-cza.org
Telefon: +381 11 323 30 70; +381 11 407 94 65
Faks: +381 11 323 30 70
http: www.apc-cza.org

 

2. kancelarija, centralna Srbija

Gavrila Principa 13
Srbija, 11000 Beograd
E-mail:    sediste@apc-cza.org
Telefon: +381 11 323 30 70; +381 11 407 94 65
Fax: +381 11 323 30 70
www.apc-cza.org
www.azilsrbija.rs

3. kancelarija, severna Srbija

Braće Radića 3
Srbija, 24 000 Subotica
E-mail:    sediste@apc-cza.org
Telefon: +381 11 323 30 70; +381 11 407 94 65
Fax: +381 11 323 30 70
www.apc-cza.org
www.azilsrbija.rs

4. kancelarija, juzna Srbija

Vase Smajevića 11
Srbija, 17523 Preševo
E-mail:    sediste@apc-cza.org
Telefon: +381 11 323 30 70; +381 11 407 94 65
Fax: +381 11 323 30 70
www.apc-cza.org
www.azilsrbija.rs