Početna / KONTAKT

KONTAKT

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila

Adresa: Mišarska 16, 11000 Beograd, Srbija
Elektronska pošta: sediste@apc-cza.org
Telefon: +381 11 323 30 70; +381 11 407 94 65
Faks: +381 11 323 30 70
http: www.apc-cza.org
Informacije: Radoš Đurović;   rados.djurovic@apc-cza.org

Kancelarija je otvorena 09-18 h svakim radnim danom.