Početna / Socijalno-integracijska pomoć / Pomoć izbeglicama pri uključivanju u lokalnu sredinu.

Pomoć izbeglicama pri uključivanju u lokalnu sredinu.

07.09.2021. Beograd, Period tranzicije i promene mesta boravka svima je izazov, a posebno izbeglicama koje napuste veliki kolektivni prihvatni kamp i dođu u novu lokalnu sredinu. Čak i kada govore jezik i delimično poznaju običaje, kulturu i poželjne obrasce ponašanja, izbeglice  nailaze na birokratske i druge prepreke koje ih čine još više izloženim diskriminaciji i osećaju izolovanosti.

Tražiocima azila i izbeglicama koje borave na privatnoj adresi APC pomaže prilikom odlaska kod lekara, odlaska u centar za socijalni rad, otvaranja računa u banci, prijave na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje u novoj sredini i pruža informacije o mestu u kojem žive, običajima, ali i o sadržajima koji su im dostupni.

APC koristi razgranatu mrežu volontera, studenata i aktivista da na lokalu pomogne lakše uključivanje  izbeglica u lokalnu sredinu, njihovu lakšu integraciju, ali i socijalnu inkluziju, gradeći na socijalnom kapitalu lokalnih članova razgranate APC Volonterske Mreže.

Na terenu nailazimo na službenike koji često nemaju dovoljno informacija o pravima tražilaca azila i izbeglica. Njima često fale instrukcije u vezi sa ostvarivanjem usluga  zdravstvene, socijalne zaštite, korišćenja mera za zapošljavanje. U tim situacijama veoma je važno prisustvo kulturnog medijatora, socijalnog radnika ili prevodioca koji može olakšati komunikaciju i pružiti podršku izbeglicama da se što brže i lakše integrišu.

Posebnu pažnju u ovom procesu posvećujemo izbegličkoj deci i mladima, koji su i najugroženiji ali i najbitniji akter u pogledu lokalne interakcije i integracije. Deca i mladi predstavljaju most između dve zajednice, izbegličke i lokalne zajednice, a često baš oni prave najintenzivniji i nesmetan kanal za komunikaciju na lokalu.

Pogledajte još

APC Pekara obezbeđuje hranu i obučava izbeglice.

Naša pekara obezbeđuje hranu i obučava izbeglice Jedan od sektora APC/CZA je i APC Pekara …