ponedeljak, 26. septembra 2022.
  • sr
  • en
  • sr@cir
srsren
Početna / POSTANITE VOLONTER

POSTANITE VOLONTER

POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji?
Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji?
Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš rade?i nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele da pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti
Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA)  kontaktiraj nas za više informacija.

E-mail:aleksandar.glisic@apc-cza.org;
jovana.vincic@apc-cza.org

Adresa kancelarije: Mišarska 16, 11000 Beograd
Phone: +381 11 323 30 70; +381 11 407 94 65
Fax: +381 11 323 30 70
Web: www.apc-cza.org

Facebook:www.facebook.com/AzilUSrbiji
Twitter: https://twitter.com/APC_CZA

OČEKUJEMO TE!

Registracija i prava lica iz Ukrajine pod

privremenom zaštitom u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Ko su lica iz Ukrajine kojima je odobrena

privremena zaštita u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Uslovi za ulazak u Srbiju za izbeglice iz Ukrajine

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Informacije za izbeglice iz Ukrajine

APC/CZA je uradio kratki informator za izbeglice koje beže iz Ukrajine, a vezano za:

ulazak i boravak u Srbiji; prijavu boravka i traženje azila u Srbiji; smeštaj izbeglica u Srbiji;

pomoć za izbeglice dok borave u Srbiji.

 

Preuzmite informacije na engleskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download UKR