Početna / Socijalno-integracijska pomoć / APC pomaže najranjivijim izbeglicama

APC pomaže najranjivijim izbeglicama

Izvor: APC
Foto: APC
Datum: 27. oktobar 2023. godine

APC nastoji da našim ugroženim izbeglicama pruži adekvatnu podršku i pomoć, u skladu sa njihovim potrebama. Među njima ima i onih koji su posebno ranjivi i kojima je potrebna posebna pažnja i pomoć.

Habib, naš korisnik usluga iz Avganistana, prošle godine je zadobio povredu kičme, nakon čega mu je dijagnostikovana paraplegija, što zahteva česte posete raznim lekarima, kako se njegovo stanje ne bi dalje pogoršavalo. Kako bismo osigurali da Habib dobije odgovarajući tretman u zdravstvenim i socijalnim ustanovama i da će mu biti pružena adekvatna nega i pružene odgovarajuće informacije o njegovom trenutnom stanju, zajedno sa njim vršimo posete lekarima i socijalnim radnicima.

Pružamo Habibu pravno zastupanje u postupku azila, i nastojimo da zaštitimo njegova osnovna ljudska prava i prava tražioca azila pred institucijama Srbije. To nije nimalo lak zadatak za stranca koji pati od teške telesne povrede i nema osnovne i relevantne pravne informacije.

Ova podrška je veoma važna i za Habiba, imajući u vidu da je sam u Srbiji, daleko od familije i da ne govori srpski jezik. Štaviše, APC psiholog pomaže Habibu da prevaziđe tugu, očaj i da nastavi da se bori sa svojim teškim zdravstvenim stanjem.

Pošto njegovo stanje zahteva svakodnevnu upotrebu katetera, pelena, ortotika, raznih suplemenata i lekova, APC mu redovno obezbeđuje sve ovo, dopunjujući sisteme oskudne i nedovoljne podrške.

Organizacija APC pruža konstantnu pomoć i podršku svim izbeglicama, a posebna pažnja se posvećuje onim najranjivijima. To su najčešće žene i deca, ali i izbeglice sa zdravstvenim problemima, baš poput Habiba.

U velikom broju slučajeva oni su prepušteni sami sebi, u stranoj zemlji, čiji jezik ne govore i na njihovoj integraciji se uopšte ne radi. Ipak, APC svojim korisnicima usluga nastoji da pomogne u svakom segmentu i bar malo im olakša život, jer oni su ti kojima je naša pomoć prekopotrebna.

Pogledajte još

APC Pekara obezbeđuje hranu i obučava izbeglice.

Naša pekara obezbeđuje hranu i obučava izbeglice Jedan od sektora APC/CZA je i APC Pekara …

Važne informacije za izbeglice iz Ukrajine,

pomažemo u ostvarivanju privremene zaštite.

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila pruža besplatnu pravnu pomoć u ostvarivanju privremene zaštite

ili traženju azila za Ukrajinske izbeglice u Srbiji.

Privremena zaštita se ne ostvaruje samim ulaskom i boravkom u Srbiji.

Da bi ste ste ostvarili prava iz privremene zaštite u Srbiji,

potrebno je da preduzmete niz pravnih koraka u kojim će vam pomoći pravnici našeg centra u skladu sa Zakonom o azilu

i privremenoj zaštiti i sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći.

 

 

 

Vlada produžila privremenu zaštite

za izbegle iz Ukrajine

Vlada Republike Srbije je donela Odluku o dopuni postojeće

“Odluke o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine”

koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 21/2023 od 17.3.2023. godine.

Ista Dopuna Odluke je stupila je na snagu u subotu, 18.3.2023. godine.

Privremena zaštita se produžava na period od godine dana, tačnije do 18.03.2024. godine.

Sva lica koja su do sada već ostvarila privremenu zaštitu kao i ona koja to još nisu uradila je potrebno

da se obrate našem Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila kako bismo im pomogli

da dobiju nova rešenja i nove lične karte.

 

 

Registracija i prava lica iz Ukrajine pod

privremenom zaštitom u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Ko su lica iz Ukrajine kojima je odobrena

privremena zaštita u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Uslovi za ulazak u Srbiju za izbeglice iz Ukrajine

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Informacije za izbeglice iz Ukrajine

APC/CZA je uradio kratki informator za izbeglice koje beže iz Ukrajine, a vezano za:

ulazak i boravak u Srbiji; prijavu boravka i traženje azila u Srbiji; smeštaj izbeglica u Srbiji;

pomoć za izbeglice dok borave u Srbiji.

 

Preuzmite informacije na engleskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download UKR

 

 

 

 

Humanitarna pomoć izbeglicama

iz Ukrajine