четвртак, 25. април 2024.
srsren
Početna / Psihološka pomoć

Psihološka pomoć

Psihološka zaštita podrazumeva rad psihologa i osoblja sa terapijskim iskustvom, sa migrantima, tražiocima azila i licima koja su dobila azil. Zadatak naših psihologa je procena njihovog psihofizičkog stanja, pružanje psihološke pomoći (individualne, grupne, porodične pomoći i intervencije u krizi), kroz psihološka savetovanja i terapiju. Psiholozi naše organizacije  intervenišu u kriznim situacijama u koordinaciji sa centrima za socijalni rad, policijom, centrima za prihvat ali i centrom za borbu protiv trgovine ljudima, medicinskim službama i drugim institucijama.

Psihološka pomoć se pruža u kancelarijama APC-a širom zemlje ali i u/oko centara za prihvat, tranzitnih centara, azilnih centara i na drugim mestima u lokalnim sredinama gde se oni nalaze širom zemlje. Posebna pažnja u pružanju psihološke pomoći se posvećuje maloletnicima bez pratnje roditelja, kao i ženama, ali i drugim posebno ugroženim kategorijama migranata, tražilaca azila i lica koja su dobila zaštitu (žrtvama nasilja, trgovine ljudima, diskriminacije, samohranim majkama, deci, osobama sa invaliditetom i drugim ugroženim i ranjivim kategorijama lica).

APC učestvuje na sastanku EUAA o zaštiti dece na Malti

Da bi doprineo jačanju zaštite prava deteta u transnacionalnim procedurama, APC je krajem maja 2023. godine  učestvovao na zajedničkom tematskom sastanku EUAA Mreže eksperata za ranjive kategorije (kao jedan od članova) i EUAA Mreže dablinskih jedinica u sedištu EUAA na…

Pogledajte više

Održane prve kulturološke radionice u osnovnoj školi u Kaću

Od samog početka rata u Ukrajini Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila igra značajnu ulogu u pomaganju izbeglicama iz te zemlje. Pružanje novih i relevantnih informacija, obezbeđivanje pravne pomoći, kao što je dobijanje statusa privremene zaštite, lične karte i…

Pogledajte više

Objavljeno prvo istraživanje o izazovima COVID19 u Srbiji u zdravstvenoj zaštiti izbeglica.

APC je preduzeo i uspešno završio prvo državno istraživanje o odgovoru zdravstvenog sistema Srbije na izazove COVID-19 virusa u zaštiti migranata, azilanata i izbjeglica, a koje je sprovedeno paralelno sa sličnim državnim istraživanjima u S. Makedoniji i BiH u okviru…

Pogledajte više

Zdravstvena zaštita nedostižna za tražioce azila.

09.11.2020, Beograd. „Gde mu je/joj knjižica?“ „Je l vi imate neki papir iz Ministarstva zdravlja?“ „Aha, on/ona je azilant. Onda kod lekara u kampu.“ „Ne mogu da ga/je ubacim u sistem ako nema knjižicu.“ „Ne može pregled. Ne može uput.…

Pogledajte više

Subotica, Na otvorenim lokacijama sve je veći broj lica sa manjim povredama.

20.08.2020. Subotica, Na otvorenim lokacijama sve je veći broj lica sa manjim povredama zglobova ili ranama od ograde, pošto trenutno velik broj pokušava da pređe u Mađarsku preskakanjem ograde, te povrede nastaju prilikom nezgodnog pada. Prihvatni kamp ne prihvata ova…

Pogledajte više

Psihološka podrška preko potrebna

18.07.2020. Beograd, APC psihologe svakodnevno putem telefona kontaktiraju izbeglice u potrebi za psihološkom podrškom. Njihova situacija, već dovoljno teška sama po sebi i puna neizvesnosti i nestabilnosti koje izbeglički život donosi, je sada dodatno otežana epidemiološkom situacijom, ograničenjima i rizicima…

Pogledajte više

Tražioci azila u centru za azil Banja Koviljača se bore sa teškim uslovima života, ograničenim kretanjem i neizvesnošću

04.06.2020. Banja Koviljača. Tražioci azila u centru za azil Banja Koviljača se bore sa teškim uslovima života, ograničenim kretanjem i neizvesnošću šta će dalje biti sa njihovim životima. I pre vanrednog stanja koje ih je zadesilo u kampovima im je…

Pogledajte više

ZAŠTITITE SEBE I DRUGE OD COVID19 u 10 KORAKA

10.04.2020. Beograd, Virus Covid19 (Korona) se prenosi kapljičnim putem, što znači da se nalazi na kapljicama pljuvačke ili sadržaja nosa koji se prenosi dalje kada osoba kija, kašlje ili na drugi način kapljice iz svog tela prenese na drugog ili…

Pogledajte više

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila redovno deli korisne informacije o novostima vezanim za vanredno stanje i preduzete mere Vlade Srbije

30.03.2020. Beograd- Obaveštavamo vas da će Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC) redovno deliti korisne informacije o novostima vezanim za vanredno stanje i preduzete mere Vlade Srbije, kao i savete za očuvanje zdravlja tokom pandemije virusa Covid-19. Materijal će…

Pogledajte više

UNHCR: Evropa mora da učini više da zaštiti decu izbeglice

Pripremio: APC Foto: Rojters   ŽENEVA, 13. oktobra (Tanjug) – Agencija UN za izbeglice objavila je danas izveštaj "Putevi očajnika" u kojem iznosi najnovije podatke o broju izbeglica koji su do septembra stigli u Evropu i apeluje na evropske zemlje…

Pogledajte više

Na severu Srbije nalazi se najmanje 50 maloletnih izbeglica uzrasta od 12 do 17 godina

Tekst: APC Foto: APC   Subotica, Šid, 30. septembar – U Subotici i okolini i dalje povećan broj migranata, koji svakodnevno pokušavaju ilegalne prelaske u Mađarsku. Najveći broj migranata dolazi iz Avganistana, manji broj iz Irana, Bangladeša, Pakistana i Indije. Najmanje…

Pogledajte više

APC/CZA psiholog pruža psihološko savetovanje jednoj majci izbeglici u našoj eksternoj kancelariji u Beogradu

APC/CZA psiholog pruža psihološko savetovanje jednoj majci izbeglici u našoj eksternoj kancelariji u Beogradu kako bi joj pomogao da prevlada svoje svakodnevne roditeljske izazove i pronađe adekvatnu ravnotežu u svom odnosu sa svojom decom, u postavljanju granica, uvođenju odgovornosti za…

Pogledajte više

Podrška majci sa devojčicom u Vranju

 VRANJE, 5. april 2019.  – APC psiholog pruža psihološku podršku i savetovanje izbegličkoj majci sa devojčicom i proverava da li joj je potrebna pomoć u južnoj Srbiji, u kampu Vranje. APC Psihološka pomoć / podrška se pruža širom Srbije, posebno…

Pogledajte više

APC tim u prihvatnom centru u Somboru pruža ženama psihosocijalnu podršku i savetovanje

APC tim u prihvatnom centru u Somboru pruža ženama psihosocijalnu podršku/savetovanje i deli humanitarnu pomoć (različite vrste odeće) za žene izbeglice i njihovu decu i bebe.

Pogledajte više

Održana je radionica s ciljem podsticanja saradnje među decom

Psihosocijalni tim APC-a redovno posećuje Centar za maloletnike bez pratnje u Beogradu i Nišu i pruža im psihosocijalnu podršku / savetovanje. Održana je radionica s ciljem podsticanja saradnje među decom. Učesnicima je dana zadatak izgradnje tornja u grupama koje koriste…

Pogledajte više

APC tim psihosocijalnog i pravnog osoblja redovno posećuje migrante i izbeglice u prihvatnom centru u Vranju

APC psiholog pruža psihološku podršku ženama izbeglicama kako se nositi s različitim situacijama i kako se suočiti s novim izazovima sa svojom porodicom u kampu u Vranju, južnoj Srbiji. APC tim psihosocijalnog i pravnog osoblja koji posećuje migrante i izbeglice…

Pogledajte više

APC tim psihologa obezbeđuje podršku/savetovanje izbeglicama u Banji Koviljači i u drugim mestima duž granice sa Bosnom

APC tim psihologa obezbeđuje podršku/savetovanje izbeglicama u Banji Koviljači i u drugim mestima duž granice sa Bosnom. APC psihološka podrška se pruža širom zemlje, sa posebnom pažnjom prema ranjivim grupama kao što su žene, deca, adolescenti, maloletnici bez pratnje roditelja,…

Pogledajte više

Dodeljen prvi azil u Srbiji maloletniku bez pratnje

At the end of 2018, an unaccompanied minor girl from an African country received asylum in Serbia – this was the first instance of asylum being granted to an unaccompanied minor in our country. We are talking about a young…

Pogledajte više

Psihološko savetovanje majki poreklom iz Avganistana, o prepoznavanju i reagovanju na promene u dečijem ponašanju tokom migracija

Psoholog APC edukuje majke iz Avganistana o prepoznavanju i reagovanju na promene u ponašanju dece uzrokovane migracijom.

Pogledajte više

Maloletni migranti na otvorenom bez pristupa vodi i hrani

Sid 20181011 02 small crop

Prilikom redovnih obilazaka otvorenih lokacija u Šidu, Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila svakodnevno razgovara, savetuje i informiše maloletna lica bez pratnje koja se nalaze na otvorenom, često iscrpljeni od boravka napolju i izloženosti nasilju od strane graničnih hrvatskih…

Pogledajte više

Sve veći broj migranata pokušava prelazak preko hrvatske granice – među njima veliki broj maloletnih dečaka

Sid 20180619 09 small 2

U proteklih nedelju dana, mobilni tim Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) susreće sve veći broj migranata na području severne granice koji pokušavaju prelazak preko hrvatske granice. Trenutno na području oko hrvatske granice, na otvorenom boravi najmanje 300…

Pogledajte više

Želje i planovi dece u Zavodu za vaspitanje dece i omladine u Nišu

Nis 20180911 02 small blur

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) posetio je Zavod za vaspitanje dece i omladine u Nišu (Zavod) gde smo razgovarali sa osam maloletnika bez pratnje koji borave u Zavodu manje od dve nedelje. Dečaci su uzrasta od 11…

Pogledajte više

Podrška maloletnicima bez pratnje u Centru za azil u Krnjači

20180808 Krnjaca 01 small crop

Socijalni radnici i prevodioci Centra  za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) su razgovarali sa maloletnicima bez pratnje prilikom redovne posete Centru za azil u Krnjači. Neki od njih su već sedam dana u kampu, ali još uvek nemaju staratelja.…

Pogledajte više

Redovni monitoring timova APC/CZA u Somboru, Horgošu i na drugim otvorenim lokacijama

marina vest fosi

U okviru projekta Monitoring and improving asylum and migrant practices in the border areas in Serbia, a koji je finansijski podržao OSIFE, APC/CZA tim pravnika i psihosocijalnih radnika pruža pravna i psihološka savetovanja i asistencije tokom redovnih poseta u pograničnim…

Pogledajte više

Pružanje informacija i monitoring duž Hrvatske granice

jpvana fabvrika

APC/CZA mobilni timovi redovno prate situaciju na granici sa Hrvatskom, a u okviru projekta praćenja situacije na granicama i negativnih praksi prema migrantima i izbeglicama koje finansira OSIFE. Jedna od redovnih poseta je bila i poseta APC/CZA socijalnih radnika i…

Pogledajte više

APC/CZA kancelarija u Gavrila Principa, Beograd

IMG 20171002 125108|IMG 20171005 124432

Svakodnevne posete izbelica našoj eksternoj kancelariji u ulici Gavrila Principa blizu mesta gde se izbeglice okupljaju oko železničke, autobuskih stanica i parkova, imaju različiti karakter u odnosu na probleme sa kojima se izbeglice susreću. Pored pravnog savetovanja naš tim pruža…

Pogledajte više