Početna / Socijalno-integracijska pomoć / APC obezbedio školske udžbenike za decu izbeglice iz Ukrajine

APC obezbedio školske udžbenike za decu izbeglice iz Ukrajine

Izvor: APC
Foto: APC

Novi Sad, 24, jul 2023- APC tim ovoga puta je u Novom Sadu, dostavljajući knjige ukrajinskim devojčicama. Naš lokalni tim pomaže ovoj porodici, koju čine majka i tri ćerke, od njihovog dolaska u Srbiju. One su još ranjivije imajući u vidu da su žene u stranoj zemlji, daleko od svoje domovine.

Ali, naša organizacija ih podržava na različite načine. Osim što je pomogao u dobijanju svih potrebnih dokumenata u Srbiji, poput ličnih karata i statusa privremene zaštite, APC je asistirao prilikom upisa devojčice u lokalnu školu.

Naravno, humanitarna pomoć je takođe jedan od načina na koji naša organizacija podržava izbeglice iz Ukrajine. Ovom prilikom APC tim je obezbedio potrebne udžbenike za predstojeću školsku godinu.

Naša organizacija nastavlja da pomaže izbeglicama širom lokalnih zajednica. U današnjoj Evropi, oni su ti kojima je pomoć i više nego neophodna.

APC se sa posebnom pažnjom odnosi prema izbeglicama koje spadaju u ranjivu kategoriju, a to su žene i deca. Iskustvo rata ostavilo im je mnoge traume, ali naša organizacija se trudi i umnogome je doprinela da se ove izbeglice osećaju sigurno i zaštićeno u našoj zemlji.

Pogledajte još

APC Pekara obezbeđuje hranu i obučava izbeglice.

Naša pekara obezbeđuje hranu i obučava izbeglice Jedan od sektora APC/CZA je i APC Pekara …

Važne informacije za izbeglice iz Ukrajine,

pomažemo u ostvarivanju privremene zaštite.

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila pruža besplatnu pravnu pomoć u ostvarivanju privremene zaštite

ili traženju azila za Ukrajinske izbeglice u Srbiji.

Privremena zaštita se ne ostvaruje samim ulaskom i boravkom u Srbiji.

Da bi ste ste ostvarili prava iz privremene zaštite u Srbiji,

potrebno je da preduzmete niz pravnih koraka u kojim će vam pomoći pravnici našeg centra u skladu sa Zakonom o azilu

i privremenoj zaštiti i sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći.

 

 

 

Vlada produžila privremenu zaštite

za izbegle iz Ukrajine

Vlada Republike Srbije je donela Odluku o dopuni postojeće

“Odluke o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine”

koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 21/2023 od 17.3.2023. godine.

Ista Dopuna Odluke je stupila je na snagu u subotu, 18.3.2023. godine.

Privremena zaštita se produžava na period od godine dana, tačnije do 18.03.2024. godine.

Sva lica koja su do sada već ostvarila privremenu zaštitu kao i ona koja to još nisu uradila je potrebno

da se obrate našem Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila kako bismo im pomogli

da dobiju nova rešenja i nove lične karte.

 

 

Registracija i prava lica iz Ukrajine pod

privremenom zaštitom u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Ko su lica iz Ukrajine kojima je odobrena

privremena zaštita u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Uslovi za ulazak u Srbiju za izbeglice iz Ukrajine

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Informacije za izbeglice iz Ukrajine

APC/CZA je uradio kratki informator za izbeglice koje beže iz Ukrajine, a vezano za:

ulazak i boravak u Srbiji; prijavu boravka i traženje azila u Srbiji; smeštaj izbeglica u Srbiji;

pomoć za izbeglice dok borave u Srbiji.

 

Preuzmite informacije na engleskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download UKR

 

 

 

 

Humanitarna pomoć izbeglicama

iz Ukrajine