Početna / Rados Djurovic (Strana 11)

Rados Djurovic

CZA brosura Profil Trazioci azila 2012-2013

Cilj istraživanja Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) koje je predstavljeno u publikaciji Tražioci azila i iregularni migranti u Srbiji jeste da osvetli novu i prilično nepoznatu stranu migracija i azila stručnoj i široj javnosti kao fenomena koji sve češće…

Pogledajte više