Početna / Rados Djurovic (Strana 11)

Rados Djurovic

Android aplikacija za pomoć izbeglicama u Srbiji

PREŠEVO, 10. oktobar  – Centar za zaštitu i pomo? tražiocima azila pokrenuo  je u Prihvatnom centru u Preševu android aplikaciju "Asylum in Serbia", namenjenu izbeglicama  koje dolaze u Srbiju. Ova aplikacija koju je uradio naš Centar  nudi na arapskom, persijskom…

Pogledajte više

Mađarska zatvorila granicu prema Hrvatskoj

Budimpešta, 17. oktobar – Ma?arska je od pono?i zatvorila zelenu granicu prema Hrvatskoj. Ži?ana ograda je postavljena kod ilegalnog prelaza Botovo, a granicu ?e ?uvati, vojnici i policija. Najavljeno je i postavljanje vodenih topova. Ma?arska vlada je , saopšteno je,…

Pogledajte više

ARAPSKI REČNIK

Srpski Fonetski arapski ???? hvala šukran ??? dobar dan salam alekum/merhaba ????? gde je? aijan? ???? Imaš li? hal al dajki ?? ????? centar murakaz ???? pošta maktab al bariid ???? ?????? policija šurta ???? pasoš džuazasfar ???? ??? dokumenti…

Pogledajte više

Aktivnosti

Pravna pomo? tražiocima azila/osobama koje su dobile zaštitu – podrazumeva zastupanje u svim fazama azilne procedure, pred svim drugim institucijama i organima, u svim drugim upravnim i sudskim postupcima (administrativni, prekršajni, ustavni, krivi?ni i dr.) i asistiranje u rešavanju svih…

Pogledajte više

Slovački policajci na Mađarsko-Srpskoj granici

Bratislava, 14. oktobar – Slova?ka vlada odobrila je plan da se pošalje 50 policajaca u Madjarsku, na južnu granicu sa Srbijom, da bi "zaštitili spoljnu granicu Evropske unije", saopšteno je u Bratislavi. Premijer Slova?ke Robert Fico rekao je da ?e…

Pogledajte više

Al Jazeera: Android aplikacija za pomoć izbjeglicama u Srbiji

10. oktobar 2015.  -  Centar za zaštitu i pomo? tražiocima azila pokrenuo je danas u Preševu android aplikaciju "Asylum in Serbia", za izbjeglice koje dolaze u Srbiju kako bi im omogu?ili neophodne informacije o mapama puta, granicama, vremenskim uvjetima, zdravstvenim…

Pogledajte više

Britanski Tajms: Stotine hiljada migranata biće deportirano iz EU

London, 7. oktobar – U slede?ih nekoliko nedelja  stotine hiljada  ljudi, ekonomskih migranata bi?e deportirano iz Evrope, piše Britanski Tajms, pozivaju?i se na dokument koji je procurio javnost. O?ekuje se da ?e zahtevi za azil oko 400.000 ljudi koji su…

Pogledajte više

Izbeglička kriza vrh ledenog brega

Izvršni direktor Centra za zaštitu i pomo? tražiocima azila, Radoš ?urovi?, izjavio je da je izbegli?ka kriza samo vrh ledenog brega, a problem vidi u tome što, kako je rekao, ne postoji konsenzus u EU o tom pitanju. Zbog toga…

Pogledajte više

Ajšina deca (Irak)

ovem se Ajša i putujem sa troje dece, dva sina i ?erkom. Stariji sin ima 9 godina, mla?i 6, a devoj?ica je pre dva meseca napunila 2 godine. Ta?no toliko je prošlo otkako sam sahranila muža i ?erku koja je…

Pogledajte više

Postanite APC/CZA volonter

POMOZI IZBEGLICAMA Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš rade?i nešto…

Pogledajte više

Mađarska završila ogradu prema Hrvatskoj

Zagreb, 4. oktobar - Ma?arska danas nije zatvorila granicu s Hrvatskom, mada se to o?ekivalo, kako je pisao „Jutarnji list“. Ograda duž kopnene granice izme?u ove dve ?lanice EU visoka tri i po metra ve? je postavljena, a proteklih dana…

Pogledajte više

Izbeglice nisu dobrodošle u bogate arapske zemlje?

d po?etka gra?anskog rata u Siriji više od 4 miliona ljudi pobeglo je iz te zemlje u strahu za vlastiti život. Najviše ih je pobeglo u susedne ili bliske arapske zemlje - Tursku, Liban, Jordan, Irak i Egipat. Me?utim, retko…

Pogledajte više

Sirijac u srpskoj školi

Trinaestogodišnji Munir iz Sirije u našoj zemlji nastavlja školovanje koje je prekinulo užasno bombardovanje. Mali azilant od utorka u odeljenju sedmo dva škole u Banji Kovilja?i i nada se novim prijateljstvima aljda ?e ostali u?enici hteti da se druže sa…

Pogledajte više

EU štiti granice

Brisel, 24. septembra - Lideri Evropske unijedogovorili su se na samitu u Briselu  da uvedu oštru kontrolu spoljnih granica Unije i izdvoje najmanje milijardu evra za podršku zemljama u susedstvu Sirije. Najavljeno je i da ?e EU uputiti zna?ajnu materijalnu…

Pogledajte više

Migracije u brojkama

38 miliona ljudi u svetu raseljeno je unutar svojih zemalja usled sukoba ili nasilja 7,6 miliona ljudi u Siriji pobeglo je iz svojih domova 4 miliona Sirijaca su napustili svoju zemlju 2,2 miliona Sirijaca nalazi se u Egiptu, Iraku, Jordanu i Libanu 1,9 miliona…

Pogledajte više

Kvote za izbeglice

Brisel 22. septembar - Velikom ve?inom glasova država ?lanica, ministri unutrašnjih poslova i pravde Evropske unije u Briselu usvojili  su rezoluciju o preraspodeli 120.000 izbeglica me?u državama ?lanicama EU. (Ma?arska, ?eška, Slova?ka i Rumunija su glasali protiv plana).Tenzije u EU su…

Pogledajte više

Kancelarija u Subotici

Subotica 22.septembar - Centar za zaštitu i pomo? traziocima azila i Inicijativa mladih za ljudska prava otvorili su zajedni?ku kancelariju u Subotici, u Rudi? ulici broj 2. Na pres konferenciji koja je pratila otvaranje, govorilo se o trenutnom stanju tražioca azila, spremnosti…

Pogledajte više

Dr Ulf Rine: Da nema izbeglica rasla bi nezaposlenost

rema podacima nemačkog Saveznog zavoda za statistiku, gotovo trećina ljudi u Nemačkoj koji su imigrantskog porekla položili su maturu ili su završili četvorogodišnju srednju stručnu školu (što je praktično kvalifikacija za studiranje, prim. red). To je veći procenat nego kod…

Pogledajte više

Radoš Đurović: Zid sramote

LIČNI STAV: Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila vi oni koji su sumnjali da Mađarska neće graditi zid prema Srbiji, da će ustuknuti pred brojnim kritikama ove radikalne ideje sada su razuvereni. Parlament našeg severnog suseda…

Pogledajte više

Priča migranata koji su doživjeli nesreću u Leskovcu

U nesre?i u blizini Leskovca prevrnuo se kombi sa 54 ilegalna migranta, a ve?ina stradalih je zbrinuta u srpskim bolnicama. Centar za zaštitu i pomo? tražiocima azila pruža pravnu i psihosocijalnu pomo? ovim ljudima tokom njihovog oporavka i boravka u…

Pogledajte više

CZA brosura Profil Trazioci azila 2012-2013

Cilj istraživanja Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) koje je predstavljeno u publikaciji Tražioci azila i iregularni migranti u Srbiji jeste da osvetli novu i prilično nepoznatu stranu migracija i azila stručnoj i široj javnosti kao fenomena koji sve češće…

Pogledajte više