Početna / PRESS / DRUGI PIŠU / Izbeglice nisu dobrodošle u bogate arapske zemlje?

Izbeglice nisu dobrodošle u bogate arapske zemlje?

   izvor  |  Jutarnji list   
Od po?etka gra?anskog rata u Siriji više od 4 miliona ljudi pobeglo je iz te zemlje u strahu za vlastiti život. Najviše ih je pobeglo u susedne ili bliske arapske zemlje – Tursku, Liban, Jordan, Irak i Egipat. Me?utim, retko tko iz Sirije kre?e prema zemljama Persijskog zaliva, iako se radi o bogatim državama s kojima mnogi koji beže dele veru i kulturu. Oni koji kre?u dalje, gotovo isklju?ivo kre?u prema severozapadu, prema Evropskoj uniji, u kojoj se trenutno nalazi više od 160.000 registrovanih izbeglica.

Glavni problem za izbeglice je što niti jedna od šest bogatih i uticajnih zemalja Persijskog zaliva – Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Oman, Bahrejn, Kuvajt i Katar – nije potpisnica UN-ove konvencije o izbeglicama, koja definiše pojam izbeglice i prava osoba koje traže azil. Ulaz u te zemlje nije mogu? bez vize, koju retko dobivaju. Umesto prihvata izbeglica, zemlje Persijskog zaliva pružaju nov?anu pomo?.

Emirati su finansirali celi kamp za izbeglice u Jordanu koji prima desetke hiljada Sirijaca. Vlade Saudijske Arabije i Katara donirale su novac, hranu, skloništa i ode?u za sirijske izbeglice u Libanu, Turskoj i Jordanu. Ukupno su dale više od 900 miliona dolara za Sirijske izbeglice. S druge strane, zemlje Evropske unije do sada su donirale više od 2,4 milijarde dolara, i pripremaju se za prihvat još ve?eg broja izbjeglica.

Radi se o situaciji u kojoj sve ve?i broj muslimana, kao i muslimanske zajednice u evropskim državama, po?inju prozivati svoju “bra?u po veri”, a trend je sve vidljiviji na društvenim mrežama. BBC-jeva novinarka Amira Fathalla veruje kako ?e teško do?i do promene u politici zalivskih država prema izbeglicama. Ve?ina se oslanja na radnike iz Indije i jugoisto?ne Azije, koji rade teške poslove za koje nije potrebno obrazovanje. Iako Arapi iz država koje nisu iz Persijskog zaliva ?esto rade poslove srednje klase, u poslednje vreme se suo?avaju sa sve ja?om ‘nacionalizacijom,’ u kojoj saudijske i kuvajtske vlasti daju prednost lokalnoj radnoj snazi.

Previsoka cena života

Liberalni komentator iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Sultan Soud al-Kasemi, otvoreno poziva svoju vladu na prihvat izbeglica. Lokalni think-tankovi protive se prihvatu uz argumente koji su privukli brojne javne kritike – tvrdnje da je ‘cena života u Zalivu previsoka za njih’ ili da se radi o teško traumatiziranim ljudima koji ‘se ne?e prilagoditi životu u zaljevskom društvu’.

Iako se zalivske zemlje godinama boje gubitka svog jezika i kulturnog identiteta zbog velikog broja ekonomskih imigranata, al-Kasemi veruje i da odbijaju Sirijce jer se boje priliva velikog broja politi?ki aktivnih Arapa u svoje zemlje, koje su tradicionalno izrazito politi?ki pasivne.

Kuvajt je za sada pokazao najviše dobre volje prema sirijskim neda?ama time što je odobrio vize za dugotrajni boravak svim Sirijcima koji trenutno rade i žive u toj zemlji – njih 120.000 – što zna?i da ih ne?e deportovati natrag u Siriju kada im isteknu aktuelne vize.

U situaciji u kojoj Evropska unija priprema planove za dolazak i smeštaj novih izbeglica, a zemlje Persijskog zaliva ne priznaju ni me?unarodnu povelju o pravima izbeglica, nije ?udno da stotine hiljada ljudi ?iji su domovi razoreni ratom beži u smeru gde postoji barem kakva-takva nada da ?e biti prihva?eni.

Ni Amerika ne želi izbeglice: „Evropa je sposobna sama rešiti ovaj problem”

Sjedinjene Države su u ?etvrtak izrazile spremnost pomo?i evropskim zemljama suo?enim s velikim porastom broja migranata s Bliskog istoka i iz severne Afrike, ali ipak nisu ponudile da preuzmu više migranata iz regije.

“Evropa je sposobna rešiti ovaj problem”, rekao je portparol Bele ku?e DŽoš Ernest. Upitan je li SAD spremna preuzeti više migranata iz regije on je rekao kako nema ništa da najavi, ali je istakao 4 milijarde dolara ameri?ke humanitarne pomo?i sirijskim izbjeglicama od 2011. SAD je spremna ponuditi svoje tehni?ko iskustvo me?u kojima i znanja ameri?ke obalne straže evropskim zemljama, rekao je on ne ulaze?i u pojedinosti. Napomenuo je kako se radi o o?ajnim ljudima koji beže od nasilja i nestabilnosti i pozvao politi?are da ne izgube iz vida “ljudskost ovih ljudi”. Kazao je da SAD pozdravlja sastanak Evropske unije krajem meseca posve?en migrantskoj krizi kao i napore da se suzbiju krijum?ari ljudima koji iskoriš?avaju migrante.

Pogledajte još

Evropa mora da okonča represiju nad braniocima ljudskih prava koji pomažu izbeglicama, tražiocima azila i migrantima

Izvor: Council of Europe Foto: IMAGO/photothek   Strazbur, 22. februar 2024 – „Širom Evrope pojedinci …