Početna / Rados Djurovic (Strana 10)

Rados Djurovic

UN upozorava na mogući novi talas izbeglica iz Sirije

Ankara/Ženeva 23. oktobar - Visoki  komesarijat za izbjeglice Ujedinjenih nacija (UNHCR) procenjuje da bi dve ofenzive koje vode ruske vazdušne snaga i sirijska vojske, mogle pokrenuti  novo raseljavanje od 30.000 do 100.000 stanovnika Sirije. Stanje se pogoršalo otkako je Rusija…

Pogledajte više

Peter Žerjavič: Brežice na karti evropske tragedije

"Gotovo pla?em kada iz no?i u no? vidim duge kolone izbeglica. Podse?aju me na crno-bele slike sa kraju Drugog svetskog rata, koje sam gledao u  mladosti", rekao je ju?e na marginama sastanka Evropske narodne partije u Madridu, u emotivnom nastupu…

Pogledajte više

U Grčku ušlo više od 500.000 ljudi

Ženeva 19. oktobra -  Pre?en je prag od 500.000 migranata i izbeglica pristiglih u Gr?ku, naveo je u utorak  UN-ov visoki povereniki za izbjeglice u Ženevi, na briefingu u UN-u .U ponedjeljak je dolaskom oko 8000 ljudi  na ostrva  u…

Pogledajte više

Hrvatska diže ogradu na granici sa Srbijom?

Zagreb, 20. oktobar - Hrvatska  Vlada je spremna da krene sa gradnjom  ograde duž zelene granice sa Srbijom, saznaje  “Jutarnji list” pozivaju?i se na izvor iz Vlade Hrvatske. Planovi za ogra?ivanje granice postoje ve? neko vreme, a procene govore da…

Pogledajte više

Zbog izbeglica na balkanskoj ruti sastanak u Briselu

Brisel, 21. oktobar - S obzirom na trenutnu vanrednu situaciju u zemljama na migratskom putu preko Zapadnog Balkana, predsednik Evropske komisije Žan-Klod Junker zakazao je za nedelju po podne u Briselu hitan sastanak lidera zemalja na migrantskoj trasi. Na ovom…

Pogledajte više

Na putu kroz Sloveniju

Iz Rigonaca do Brežice: "Molim te vodu! Molim v?s! Pomozi mi!" Oko dve hilj?de ljudi hod?li pol? d?n? bez hum?nit?rne pomo?i. Brežice, 21. oktobar  - N?kon pol? d?n? peš??enj? kroz bl?tnj?va polja posavinskih  sela, od gr?ni?nog sel? Rigonce gde su…

Pogledajte više

Gojko Drljača: I Njemačka puca pod migrantima

Epski pohod ratnih izbjeglica i ekonomskih migranata prema boljem životu u srcu zapadne Europe prepun je potresnih pri?a. Samo kad zamislite kako, recimo, pripadnici gr?ke neonacisti?ke Zlatne zore šutiraju umorne usnule ljude koji su ispod otvorenog neba pokušali na?i trenutak…

Pogledajte više

Izbeglice ruše prepreke na granicama

Berkasovo/Šentilj 21. oktobar - Oko hiljadu izbeglica probilo je jutros prolaz na granici izme?u Hrvatske i Srbije Berkasovo-Bapska, a oko podneva i na ?entilju grani?nom prijelazu iz Slovenije u Austriju. Nakon što je probijen policijski kordon koji je na Šentilju…

Pogledajte više

Srpske granice ostaće otvorene za migrante

Iako je pogled na statisti?ke podatke o migrantima donekle zastrašuju?i, do sada nije bilo ve?ih incidenata, tvrdi u razgovoru za „Blic“ Milenko Božovi?, na?elnik Uprave grani?ne policije. - Po zvani?nim evidencijama, MUP je registrovao oko 170.000 migranata. To je broj…

Pogledajte više

Tim centra APC/CZA: Kritično na prelazu Berkasovo

ŠID 19. Oktobar - Tim Centra za zaštitu i pomo? tražiocima azila (APC/CZA) je tokom svojih redovnih poseta obišao Prihvatni centar u Principovcu i grani?ni prelaz Berkasovo – Bapska. Dok su svi optimalni kapaciteti Prihvatnog centra u Principovcu popunjeni, preko…

Pogledajte više

Na granicama Srbije, Hrvatske, Slovenije hiljade migranata

Berkasovo, 18. oktobar – Od kada je Ma?arska zatvorila granicu sa Hrvatskom u Sloveniju je stiglo oko 4.000 izbeglica,  a  na hiljade njih stalo danas "zaglavljeno" u Hrvatskoj i Srbiji i ?eka da nastavi putovanje prema odredištu. U Berkasovu gde…

Pogledajte više

Android aplikacija za pomoć izbeglicama u Srbiji

PREŠEVO, 10. oktobar  – Centar za zaštitu i pomo? tražiocima azila pokrenuo  je u Prihvatnom centru u Preševu android aplikaciju "Asylum in Serbia", namenjenu izbeglicama  koje dolaze u Srbiju. Ova aplikacija koju je uradio naš Centar  nudi na arapskom, persijskom…

Pogledajte više

Aktivnosti

Pravna pomo? tražiocima azila/osobama koje su dobile zaštitu – podrazumeva zastupanje u svim fazama azilne procedure, pred svim drugim institucijama i organima, u svim drugim upravnim i sudskim postupcima (administrativni, prekršajni, ustavni, krivi?ni i dr.) i asistiranje u rešavanju svih…

Pogledajte više

ARAPSKI REČNIK

Srpski Fonetski arapski ???? hvala šukran ??? dobar dan salam alekum/merhaba ????? gde je? aijan? ???? Imaš li? hal al dajki ?? ????? centar murakaz ???? pošta maktab al bariid ???? ?????? policija šurta ???? pasoš džuazasfar ???? ??? dokumenti…

Pogledajte više

Mađarska zatvorila granicu prema Hrvatskoj

Budimpešta, 17. oktobar – Ma?arska je od pono?i zatvorila zelenu granicu prema Hrvatskoj. Ži?ana ograda je postavljena kod ilegalnog prelaza Botovo, a granicu ?e ?uvati, vojnici i policija. Najavljeno je i postavljanje vodenih topova. Ma?arska vlada je , saopšteno je,…

Pogledajte više

Slovački policajci na Mađarsko-Srpskoj granici

Bratislava, 14. oktobar – Slova?ka vlada odobrila je plan da se pošalje 50 policajaca u Madjarsku, na južnu granicu sa Srbijom, da bi "zaštitili spoljnu granicu Evropske unije", saopšteno je u Bratislavi. Premijer Slova?ke Robert Fico rekao je da ?e…

Pogledajte više

Al Jazeera: Android aplikacija za pomoć izbjeglicama u Srbiji

10. oktobar 2015.  -  Centar za zaštitu i pomo? tražiocima azila pokrenuo je danas u Preševu android aplikaciju "Asylum in Serbia", za izbjeglice koje dolaze u Srbiju kako bi im omogu?ili neophodne informacije o mapama puta, granicama, vremenskim uvjetima, zdravstvenim…

Pogledajte više

Postanite APC/CZA volonter

POMOZI IZBEGLICAMA Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš rade?i nešto…

Pogledajte više

Ajšina deca (Irak)

ovem se Ajša i putujem sa troje dece, dva sina i ?erkom. Stariji sin ima 9 godina, mla?i 6, a devoj?ica je pre dva meseca napunila 2 godine. Ta?no toliko je prošlo otkako sam sahranila muža i ?erku koja je…

Pogledajte više

Izbeglička kriza vrh ledenog brega

Izvršni direktor Centra za zaštitu i pomo? tražiocima azila, Radoš ?urovi?, izjavio je da je izbegli?ka kriza samo vrh ledenog brega, a problem vidi u tome što, kako je rekao, ne postoji konsenzus u EU o tom pitanju. Zbog toga…

Pogledajte više

Izbeglice nisu dobrodošle u bogate arapske zemlje?

d po?etka gra?anskog rata u Siriji više od 4 miliona ljudi pobeglo je iz te zemlje u strahu za vlastiti život. Najviše ih je pobeglo u susedne ili bliske arapske zemlje - Tursku, Liban, Jordan, Irak i Egipat. Me?utim, retko…

Pogledajte više

Sirijac u srpskoj školi

Trinaestogodišnji Munir iz Sirije u našoj zemlji nastavlja školovanje koje je prekinulo užasno bombardovanje. Mali azilant od utorka u odeljenju sedmo dva škole u Banji Kovilja?i i nada se novim prijateljstvima aljda ?e ostali u?enici hteti da se druže sa…

Pogledajte više

Mađarska završila ogradu prema Hrvatskoj

Zagreb, 4. oktobar - Ma?arska danas nije zatvorila granicu s Hrvatskom, mada se to o?ekivalo, kako je pisao „Jutarnji list“. Ograda duž kopnene granice izme?u ove dve ?lanice EU visoka tri i po metra ve? je postavljena, a proteklih dana…

Pogledajte više

Migracije u brojkama

38 miliona ljudi u svetu raseljeno je unutar svojih zemalja usled sukoba ili nasilja 7,6 miliona ljudi u Siriji pobeglo je iz svojih domova 4 miliona Sirijaca su napustili svoju zemlju 2,2 miliona Sirijaca nalazi se u Egiptu, Iraku, Jordanu i Libanu 1,9 miliona…

Pogledajte više

EU štiti granice

Brisel, 24. septembra - Lideri Evropske unijedogovorili su se na samitu u Briselu  da uvedu oštru kontrolu spoljnih granica Unije i izdvoje najmanje milijardu evra za podršku zemljama u susedstvu Sirije. Najavljeno je i da ?e EU uputiti zna?ajnu materijalnu…

Pogledajte više

Kvote za izbeglice

Brisel 22. septembar - Velikom ve?inom glasova država ?lanica, ministri unutrašnjih poslova i pravde Evropske unije u Briselu usvojili  su rezoluciju o preraspodeli 120.000 izbeglica me?u državama ?lanicama EU. (Ma?arska, ?eška, Slova?ka i Rumunija su glasali protiv plana).Tenzije u EU su…

Pogledajte više

Kancelarija u Subotici

Subotica 22.septembar - Centar za zaštitu i pomo? traziocima azila i Inicijativa mladih za ljudska prava otvorili su zajedni?ku kancelariju u Subotici, u Rudi? ulici broj 2. Na pres konferenciji koja je pratila otvaranje, govorilo se o trenutnom stanju tražioca azila, spremnosti…

Pogledajte više

Dr Ulf Rine: Da nema izbeglica rasla bi nezaposlenost

rema podacima nema?kog Saveznog zavoda za statistiku, gotovo tre?ina ljudi u Nema?koj koji su imigrantskog porekla položili su maturu ili su završili ?etverogodišnju srednju stru?nu školu (što je prakti?no kvalifikacija za studiranje, prim. red). To je ve?i procenat nego kod…

Pogledajte više

Radoš Đurović: Zid sramote

LI?NI STAV: Radoš ?urovi?, direktor Centra za zaštitu i pomo? tražiocima azila vi oni koji su sumnjali da Ma?arska ne?e graditi zid prema Srbiji, da ?e ustuknuti pred brojnim kritikama ove radikalne ideje sada su razuvereni. Parlament našeg severnog suseda…

Pogledajte više

Priča migranata koji su doživjeli nesreću u Leskovcu

U nesre?i u blizini Leskovca prevrnuo se kombi sa 54 ilegalna migranta, a ve?ina stradalih je zbrinuta u srpskim bolnicama. Centar za zaštitu i pomo? tražiocima azila pruža pravnu i psihosocijalnu pomo? ovim ljudima tokom njihovog oporavka i boravka u…

Pogledajte više