субота, 2. март 2024.
srsren
Početna / AKTUELNO / Hrvatska diže ogradu na granici sa Srbijom?

Hrvatska diže ogradu na granici sa Srbijom?

  priredio  |   A.P.C      foto  |  Jutarnji list   

Zagreb, 20. oktobar – Hrvatska  Vlada je spremna da krene sa gradnjom  ograde duž zelene granice sa Srbijom, saznaje  “Jutarnji list” pozivaju?i se na izvor iz Vlade Hrvatske. Planovi za ogra?ivanje granice postoje ve? neko vreme, a procene govore da bi, krene li se sa postavljanjem ograde, posao  trajao otprilike dve sedmice.

Na granicu Hrvatske, otkako je Ma?arska razvukla žicu duž  zelene granice sa Hrvatskom, iz Srbije,(odnosno  iz Gr?ke preko Makedonije,  ), dnevno stiže oko 2000 do 2.500 izbeglica ( ju?e ih je u Srbiji bilo 10.000).  Slovenija tvrdi da ne može dnevno da primi iz Hrvatske  više od 1.500 izbeglica, jer toliko ih Austrija pristaje da primi . Tako sada Hrvatska smanjuje broj ljudi koje prihvata iz Srbije, pa se  na ovom prostoru stvara levak sa uskim grlom, a  kriza preliva na srpsko-hrvatskoj granici.

“Dok se to ne reši u Gr?koj i Turskoj, ovo ?e se nastaviti. Jedini na?in je da ljudi nai?u na fizi?ku barijeru, a to je zid, to je žica. To za sada ne radimo ni mi ni Slovenci ni Austrijanci ni Nijemci”, rekao je ju?e hrvatski  premijer Zoran Milanovi?.

Me?utim, izvori iz vlade Hrvatske potvr?uju da je gradnja ograde  više nego izvesna.

U slu?aju zatvaranja granica sa Srbijom najizglednija je varijanta da ?e se tada dobar deo izbegli?kog talasa preusmeriti prema Rumuniji, a zatim ulaziti u Ma?arsku koja nije zabarikadirala taj deo svoje granice. Odatle bi migranti nastavili put prema Austriji i dalje do željenih odredišta.

Druga je varijanta da bi migranti iz Srbije prelazili u Bosnu i Hercegovinu, ali sagovornici “Jutarnjeg lista” to smatraju malo verovatnim, jer bi na tom putu morali da pro?u teško prohodne prirodne prepreke, poput reke Drine i visokih planina.

U tom bi se slu?aju Hrvatska našla u problemima, jer je izuzetno teško efikasno kontrolisati dugu grani?nu liniju s BiH.

Pogledajte još

Sud pravde EU doneo presudu o kršenju EU direktive od strane Mađarske

Foto: Image Images/H. Galuschka Sud pravde EU presudio je 26.06.2023. godine da je Mađarska prekršila …

Važne informacije za izbeglice iz Ukrajine,

pomažemo u ostvarivanju privremene zaštite.

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila pruža besplatnu pravnu pomoć u ostvarivanju privremene zaštite

ili traženju azila za Ukrajinske izbeglice u Srbiji.

Privremena zaštita se ne ostvaruje samim ulaskom i boravkom u Srbiji.

Da bi ste ste ostvarili prava iz privremene zaštite u Srbiji,

potrebno je da preduzmete niz pravnih koraka u kojim će vam pomoći pravnici našeg centra u skladu sa Zakonom o azilu

i privremenoj zaštiti i sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći.

 

 

 

Vlada produžila privremenu zaštite

za izbegle iz Ukrajine

Vlada Republike Srbije je donela Odluku o dopuni postojeće

“Odluke o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine”

koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 21/2023 od 17.3.2023. godine.

Ista Dopuna Odluke je stupila je na snagu u subotu, 18.3.2023. godine.

Privremena zaštita se produžava na period od godine dana, tačnije do 18.03.2024. godine.

Sva lica koja su do sada već ostvarila privremenu zaštitu kao i ona koja to još nisu uradila je potrebno

da se obrate našem Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila kako bismo im pomogli

da dobiju nova rešenja i nove lične karte.

 

 

Registracija i prava lica iz Ukrajine pod

privremenom zaštitom u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Ko su lica iz Ukrajine kojima je odobrena

privremena zaštita u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Uslovi za ulazak u Srbiju za izbeglice iz Ukrajine

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Informacije za izbeglice iz Ukrajine

APC/CZA je uradio kratki informator za izbeglice koje beže iz Ukrajine, a vezano za:

ulazak i boravak u Srbiji; prijavu boravka i traženje azila u Srbiji; smeštaj izbeglica u Srbiji;

pomoć za izbeglice dok borave u Srbiji.

 

Preuzmite informacije na engleskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download UKR

 

 

 

 

Humanitarna pomoć izbeglicama

iz Ukrajine