Početna / AKTUELNO / Hrvatska diže ogradu na granici sa Srbijom?

Hrvatska diže ogradu na granici sa Srbijom?

  priredio  |   A.P.C      foto  |  Jutarnji list   

Zagreb, 20. oktobar – Hrvatska  Vlada je spremna da krene sa gradnjom  ograde duž zelene granice sa Srbijom, saznaje  “Jutarnji list” pozivaju?i se na izvor iz Vlade Hrvatske. Planovi za ogra?ivanje granice postoje ve? neko vreme, a procene govore da bi, krene li se sa postavljanjem ograde, posao  trajao otprilike dve sedmice.

Na granicu Hrvatske, otkako je Ma?arska razvukla žicu duž  zelene granice sa Hrvatskom, iz Srbije,(odnosno  iz Gr?ke preko Makedonije,  ), dnevno stiže oko 2000 do 2.500 izbeglica ( ju?e ih je u Srbiji bilo 10.000).  Slovenija tvrdi da ne može dnevno da primi iz Hrvatske  više od 1.500 izbeglica, jer toliko ih Austrija pristaje da primi . Tako sada Hrvatska smanjuje broj ljudi koje prihvata iz Srbije, pa se  na ovom prostoru stvara levak sa uskim grlom, a  kriza preliva na srpsko-hrvatskoj granici.

“Dok se to ne reši u Gr?koj i Turskoj, ovo ?e se nastaviti. Jedini na?in je da ljudi nai?u na fizi?ku barijeru, a to je zid, to je žica. To za sada ne radimo ni mi ni Slovenci ni Austrijanci ni Nijemci”, rekao je ju?e hrvatski  premijer Zoran Milanovi?.

Me?utim, izvori iz vlade Hrvatske potvr?uju da je gradnja ograde  više nego izvesna.

U slu?aju zatvaranja granica sa Srbijom najizglednija je varijanta da ?e se tada dobar deo izbegli?kog talasa preusmeriti prema Rumuniji, a zatim ulaziti u Ma?arsku koja nije zabarikadirala taj deo svoje granice. Odatle bi migranti nastavili put prema Austriji i dalje do željenih odredišta.

Druga je varijanta da bi migranti iz Srbije prelazili u Bosnu i Hercegovinu, ali sagovornici “Jutarnjeg lista” to smatraju malo verovatnim, jer bi na tom putu morali da pro?u teško prohodne prirodne prepreke, poput reke Drine i visokih planina.

U tom bi se slu?aju Hrvatska našla u problemima, jer je izuzetno teško efikasno kontrolisati dugu grani?nu liniju s BiH.

Pogledajte još

Izdata prva biometrijska lična karta za izbeglice

Izvor: APC Foto: APC Beograd, 04. april 2024 god- Danas su vlasti Srbije izdale prvu …