Početna / DIJALOG / ARGUMENTI / Migracije u brojkama

Migracije u brojkama

   priredio |  A.P.C   

38 miliona ljudi u svetu raseljeno je unutar svojih zemalja usled sukoba ili nasilja

7,6 miliona ljudi u Siriji pobeglo je iz svojih domova

4 miliona Sirijaca su napustili svoju zemlju

2,2 miliona Sirijaca nalazi se u Egiptu, Iraku, Jordanu i Libanu

1,9 miliona ih je u Turskoj

24 hiljade u Libiji

8 odsto Sirijaca je stiglo u Evropu

Mapa

500.000migranata prešlo je spoljne granice Evropske unije od januara do avgusta ove godine

54odsto njih su Sirijci

213.000 od aprila do juna 2015 zatražilo je azil po prvu put u EU, što je 85 odsto više nego u istom periodu 2014.

592.000ljudi krajem juna ?ekalo je na odobrenje zaštite u EU.

305.800, ili 52 odsto zahteva za azil podneto u Nema?koj

56.000, u Švedskoj

48.300, u Italiji

36.100 u Francuskoj

29.400 u Velikoj Britaniji

29.200 u Gr?koj

U odnosu na broj stanovnika svake države ?lanice ponaosob, najve?i broj onih koji su u drugom kvartalu 2015. po prvi put podneli zahtev za azil zabeležen je u Ma?arskoj (3.317 na milion stanovnika), a sledi je Austrija (2.026), Švedska (1.467) i Nema?ka (997).

Najmanji broj tražilaca je zabeležen u Slova?koj (pet zahteva na milion stanovnika), Hrvatskoj (6), Rumuniji (19), Sloveniji (20), Litvaniji (21). Portugaliji (24) i ?eškoj (26). U drugom kvartalu 2015. je bilo 420 po prvi put uloženih zahteva na milion stanovnika u EU.

 

2.600 migranata , uklju?uju?i i trogodišnjeg Alana Kurdija, prema podacima Me?unarodne organizacije za migracije( IOM) se udavilo od januara 2015. pokušavaju?ii pre?u Mediteran.  Prošle godine ta cifra je iznosila 3.500 ljudi

106.000 migranata spaseno od po?etka 2015. Ve?ina akcija spasavanja bila je bliže pomorskoj granici Libije, nego granici zemalja EU.

Pogledajte još

Istraživanje i policy brief o obrazovanju dece izbeglica u Srbiji – izazovi integracije

Autor: APC/CZA  Foto: APC/CZABeograd, 22 novembar – Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila i Centar …