недеља, 14. јул 2024.
sren
Početna / AKTUELNO / Britanski Tajms: Stotine hiljada migranata biće deportirano iz EU

Britanski Tajms: Stotine hiljada migranata biće deportirano iz EU

   priredio  |  A.P.C      foto | AP   

London, 7. oktobar – U slede?ih nekoliko nedelja  stotine hiljada  ljudi, ekonomskih migranata bi?e deportirano iz Evrope, piše Britanski Tajms, pozivaju?i se na dokument koji je procurio javnost.

O?ekuje se da ?e zahtevi za azil oko 400.000 ljudi koji su ušli u EU u prvoj polovini ove godine biti odbijeni. EU upozorava da ?e povu?i pomo?, trgovinske sporazume ili vizne aranžmane ako zemlje, poput Nigerije ili Eritreje odbiju da vrate  svoje ekonomske migrante,a od zemalja u koje su ušli traži se da ih drže u pritvoru  da ne bi pobegli od  deportacije.

Predloženo je i formiranje specij?lne jedinice Agencije EU Fronteks za pomo? u  deport?cijama, a zemlje koje ne primenjuju me?un?rodn? pr?vil? o deport?ciji “neregul?rnih migr?nta”upozorene su da bi se mogle suo?iti sa k?znama Evropske komisije.

U dokumentu je, navodno, predvi?eno da ?e EU izdvojitii 800 miliona evra za vra?anje ljudi koji ne ispunjavaju uslove za azil.

“EU i njene ?lanice trebale bi u?initi više na povratku. Ve?i broj povratnika bi demoralisao  neregularne migranta”od ulaska u EU, kaže se u dokumentu.

U Europskoj komisiji u sredu re?eno je da nema nikakva tajnog plana, ali da postoji akcijski plan koji je javno objavljen,a koji predvi?a povratak ekonomskih migranata u njihove zemlje. Konstatovano je da je procenat deportacije ekonomskih migranata prošle godine bio niži od 40 odsto.

 

Pogledajte još

Stalno nastanjenje za izbeglicu iz Sirije

Izvor: APC Foto: APC Beograd, 27. jun 2024. godine– Uz pomoć Centra za zaštitu i …