петак, 23. фебруар 2024.
srsren
Početna / AKTUELNO / Utopile se 22 izbeglice u Egejskom moru

Utopile se 22 izbeglice u Egejskom moru

   priredio |  A.P.C     foto | AFP ARIS MESSINIS   

Atina, 30. oktobar – Najmanje 22 osobe su se utopile kada su se dva ?amca no?as prevrnula u isto?nom delu Egejskog mora, na putu od Turske do Gr?ke, saopštile su gr?ke vlasti. Gr?ka je spasila 138 izbeglica i izvukla na kopno 19 tela nakon što se brod s izbeglicama prevrnuo blizu ostrva Kalimnosa, saopštila je je obalska straža u petak.

S pogoršanjem vremena i pove?anim naletima vetra broj mrtvih od utapanja u Egejskom moru se pove?ao, pa je put od Turske do Gr?ke preko mora postao smrtonosan za hiljade izbeglica. U nesre?i blizu ostrva Rodos, troje ljudi, uklju?uju?i dete i bebu, utopilo se, a za troje se još traga. Šestoero ljudi je spaseno na moru, rekla je obaska straža.

Pokušavaju?i da se dokopaju severnijih zemalja EU u sredu kod gr?kog ostrva Lezbos utopilo se 16 ljudi, a 274 je spaseno iz drvene barke koja se doslovno raspala.

Preživele izbeglice svedo?e da krijum?ari nude ‘popuste’ više od 50 odsto na cenu izme?u 1.100 i 1.400 evra za putovanje u gumenim ?amcima po lošim vremenskim usloviima, saopštio je UNHCR u ?etvrtak.

U ?vrš?im drvenim barkama put je skuplji. On košta izme?u 1.800 i 2.500 evra po osobi.

Crna statistika zabeležila je da se u vodama Mediterana do avgusta ove godine utopolo 2.600 ljudi, a prošle godine ta cifra je iznosila ?ak 3.500.

Pogledajte još

Sud pravde EU doneo presudu o kršenju EU direktive od strane Mađarske

Foto: Image Images/H. Galuschka Sud pravde EU presudio je 26.06.2023. godine da je Mađarska prekršila …

Važne informacije za izbeglice iz Ukrajine,

pomažemo u ostvarivanju privremene zaštite.

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila pruža besplatnu pravnu pomoć u ostvarivanju privremene zaštite

ili traženju azila za Ukrajinske izbeglice u Srbiji.

Privremena zaštita se ne ostvaruje samim ulaskom i boravkom u Srbiji.

Da bi ste ste ostvarili prava iz privremene zaštite u Srbiji,

potrebno je da preduzmete niz pravnih koraka u kojim će vam pomoći pravnici našeg centra u skladu sa Zakonom o azilu

i privremenoj zaštiti i sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći.

 

 

 

Vlada produžila privremenu zaštite

za izbegle iz Ukrajine

Vlada Republike Srbije je donela Odluku o dopuni postojeće

“Odluke o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine”

koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 21/2023 od 17.3.2023. godine.

Ista Dopuna Odluke je stupila je na snagu u subotu, 18.3.2023. godine.

Privremena zaštita se produžava na period od godine dana, tačnije do 18.03.2024. godine.

Sva lica koja su do sada već ostvarila privremenu zaštitu kao i ona koja to još nisu uradila je potrebno

da se obrate našem Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila kako bismo im pomogli

da dobiju nova rešenja i nove lične karte.

 

 

Registracija i prava lica iz Ukrajine pod

privremenom zaštitom u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Ko su lica iz Ukrajine kojima je odobrena

privremena zaštita u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Uslovi za ulazak u Srbiju za izbeglice iz Ukrajine

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Informacije za izbeglice iz Ukrajine

APC/CZA je uradio kratki informator za izbeglice koje beže iz Ukrajine, a vezano za:

ulazak i boravak u Srbiji; prijavu boravka i traženje azila u Srbiji; smeštaj izbeglica u Srbiji;

pomoć za izbeglice dok borave u Srbiji.

 

Preuzmite informacije na engleskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download UKR

 

 

 

 

Humanitarna pomoć izbeglicama

iz Ukrajine