Početna / PRESS / MI U MEDIJIMA / Od ukupnog broja izbeglica 25 odsto čine deca

Od ukupnog broja izbeglica 25 odsto čine deca

   izvor  |  Tanjug      foto  |  Rojters 
Jana-Stojanovic
Jana Stojanovi?, psiholog Centra za zaštitu i pomo? tražiocima azila

Beograd,  27.  oktobar  – ?etvrtina svih izbeglica koje su do septembra ove godine prošle kroz Srbiju su deca, a pet odsto njih je bilo bez pratnje roditelja, re?eno je na današnjem predstavljanju projekta Centra za zaštitu i pomo? tražiocima azila.

“Procenjuje se da je od po?etka godine više od 300.000 ljudi prošlo kroz našu zemlju, a od po?etka do 1. septembra je evidentirano nešto više od njih 103.000. Od ukupnog broja tražioca azila, koji su evidentirani, nešto malo više od 25 odsto, odnosno 25.500 su deca”, rekla je psiholog Centra za zaštitu i pomo? tražiocima azila Jana Stojanovi? na konferenciji u Pres centru Tanjuga.

Pet odsto izbeglica, njih 5.500 ili 6.000, su deca koja putuju sama, bez pratnje i roditelja rekla da od ukupnog broja izbeglica pet odsto ?ine deca bez pratnje – koja sama putaju ili su se negde razdvojila od roditelja, rekla je ona.

Kako je obijasnila, deca se u talasu migracije na svom putu ka EU uglavnom suo?avaju sa egzistencijalnim problemima, pa su cešto bosa, gladna, bolesna, iznemogla…

“Vi?ali decu u letnjoj ode?i u obu?i, kako satima stoje u blatu da bi bili evidentirani, kao i majke sa tek ro?enim bebama”, rekla je ona dodavši da se ?esto dešava da u masi do?e do razdvajanja porodica gde roditelji ?esto ne može da do?e do svog deteta, ili se dete izgubi u mraku i blatu.

Osim egzistencijalnih problema, ne treba zaboraviti sve traume i nasilja koja deca izbeglice doživljavaju na svom putu ka EU i u zemljama porekla, rekla je Stojanovi? na predstavljanju završetka projekta “Uklju?ivanje u obrazovanje i prevencija rodnozasnovanog nasilja dece azilanata”.

Ona je navela da ne treba zaboraviti da i deca koja ostaju neko duže vreme, deca razdvojena od roditelja ili ?iju su roditelji bolesni i imaju potrebu da se zadrže u centrima za azil, imaju svoje razvojne i potrebe za normalizacijom.

Isti?i?i da je trgovina ljudima jedan od ozbiljnih rizika u migracijama, Stojanovi? je ukazala da bi tim problemom trebalo da se bave nadležne institucije te da bi se na njegovom rešavanju trebalo dosta raditi.

Na konferenciji je re?eno da su u okviru projekta realizovane radionice prevencije rodnozasnovanog nasilja kroz koje je prošlo 26 dece, dok je 36 upisano u školu.

“Bitno je re?i da smo ove godine upisali 36 dece u školu i zapravo jedina smo organizacija koja je to do sada uradila i zapo?ela i inicirala uklju?ivanje dece, tražioca azila u školski sistem”, rekla je pedagog Centra za zaštitu i pomo? tražiocima azila Gordana Vukašin dodaju?i da je toj deci zna?ajan i dan koji provedu u školi.

Prema njenim re?ima, tokom realizacije aktivnosti prime?eno je da su  nastavnici, ali i svi ostali koji rade sa decom, pokazali volju da pomognu, ali da se tu pojavio problem, a to je nedostatak prevodioca koji bi im olakšali komunikaciju sa tom decom.

“Naša stvarnost trenutno jeste da je sve ve?i broj dece tražioca azila i iz tog razloga je potrebnono pove?ati tehni?ke, finansijske i stru?ne kapacitete za njihov prihvat i smeštaj”, rekla je Vukašin istakavši da je potrebno da se deci obezbedi siguran smeštaj, osnovni životni uslovi, ali tako?e i uslovi za boravak i razvoj.

Pogledajte još

Krijumčarenje rezultat ograda i očaja izbeglih

Izvor: RTS Photo: RTS Video: RTS Beograd, 05. decembar 2023. god– Predsednik Centra za zaštitu …