Početna / DIJALOG / ARGUMENTI / UN: Svakih deset minuta rodi se jedno izbegličko dete bez državljanstva

UN: Svakih deset minuta rodi se jedno izbegličko dete bez državljanstva

     izvor | Tanjug      foto |    

Beograd, 4. novembar – U globalnoj migrantskoj i izbegli?koj krizi izazvanoj, pre svega sukobom u Siriji, svakih 10 minuta rodi se dete bez državljanstva, saopštile su danas Ujedinjene nacije, upozorivši da ovaj problem sve više dobija na razmerama.
U najnovijem izveštaju Visokog komesarijata UN za izbjeglice (UNHCR) ukazano je na dugoro?ne posledice statusa bez državljanstva po djecu, kao što su odsustvo prava na medicinsku njegu, obrazovanje i, u budu?nosti, pristup zapošljavanju, prenosi AFP.
UNHCR precizira da se u 20 zemalja u kojima je uto?ište našlo najviše apatrida “najmanje 70.000 djece bez državljanstva rodi svake godine”, odnosno jedno na svakih 10 minuta.
Ovaj problem je izuzetno težak za migrante i izbeglice ugrožene sukobom, navodi se u izvještaju, koji ?e šef UNHCR Antonio Gutereš sura predstaviti u sjedištu UN u Njujorku.
“Kratkoro?no, status bez državljanstva može da stvori teške probleme koji ?e takvu decu pratiti kroz detinjstvo i osuditi ih na život ispunjen diskriminacijom, frustracijom i o?ajem”, navodi Gutereš u izveštaju.
U tekstu se, tako?e, upozorava da nekoliko miliona dece prolaze kroz detinjstvo bez ose?aja pripadnosti i zaštite koju pruža državljanstvo.
Kako se isti?e u izveštaju, u 30 zemalja je potrebna nacionalna dokumentacija da bi se omogu?io pristup osnovnom medicinskom le?enju, dok u 20 zemalja deca bez državljanstva ne mogu ?ak ni da budu vakcinisana.
Agencija UN za izbeglice predlaže niz mjera kako bi se stavila ta?ka na porast broja dece bez državljanstva, me?u kojima i reformu diskriminatorskih zakona koji spre?avaju da majke prenesu državljanstvo na svoju djecu.
Tako?e, deca bi trebalo da automatski postanu državljani zemlje u kojoj se rode, ukazuje UNHCR.
U izveštaju je kao glavni uzrok problema apatrida navedena diskriminacija i ukazano na 20 zemalja u kojima se državljanstvo može uskratiti na etni?koj, rasnoj i verskoj osnovi.
UNHCR je ranije postavio sebi za cilj da problem dece bez državljanstva bude eliminisan do 2024. godine, podse?a AFP.
Francuska agencija navodi i da u Siriji jeca mogu da steknu državljanstvo samo preko svojih o?eva, ali je ?etvorogodišnji gra?anski rat prisilio više od ?etiri miliona ljudi da pojegnu iz te zemlje i ostavio 25 odsto izbegli?kih porodica bez o?eva.
Žene koje su pojegle iz Sirije još dok su bile trudne rekle su predstavnicima UN da bi se njihove nade da ?e se jednog dana vratiti ku?i sa svojim porodicama mogle srušiti ukoliko nemaju potvrdu o ro?enju djeteta kojom bi dokazale da su njihova deca Sirijci.
Sirijski rat je, tako?e, primorao stotine hiljade ljudi da potraže uto?ište u Evropi, uklju?uju?i žene koje su se porodile dok su pokušavale da pre?u preko granice neke od evropskih zemalja.

Pogledajte još

Istraživanje i policy brief o obrazovanju dece izbeglica u Srbiji – izazovi integracije

Autor: APC/CZA  Foto: APC/CZABeograd, 22 novembar – Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila i Centar …