субота, 20. јул 2024.
sren
Početna / PRESS / DRUGI PIŠU / Srpske granice ostaće otvorene za migrante

Srpske granice ostaće otvorene za migrante

  autor |  M. Jovi?evi?      izvor | Blic 

Iako je pogled na statisti?ke podatke o migrantima donekle zastrašuju?i, do sada nije bilo ve?ih incidenata, tvrdi u razgovoru za „Blic“ Milenko Božovi?, na?elnik Uprave grani?ne policije.

– Po zvani?nim evidencijama, MUP je registrovao oko 170.000 migranata. To je broj podnosilaca zahteva za azil i broj prekršajno procesuiranih lica zbog ilegalnog prelaska državne granice. Zna?i oko 157.000 lica je izrazilo nameru za azil, a protiv 13.000 su podnete prekršajne prijave. To što nismo imali ve?ih incidenata sa njima je, pretpostavljam, human odnos države jer ?im kro?e na teritoriju Srbije pruži im se potreban vid zaštite i kontrola kao i kratak period njihovog zadržavanja kroz našu zemlju.

  • Da li srpske granice ostaju otvorene za migrante?

– Srpske granice ostaju otvorene jer Srbija poštuje me?unarodne standarde i ljudska prava i na dalje ostavlja granice prohodne za sve vrste saobra?aja. Tako?e, Srbija ?e poštovati sve potpisane me?unarodne sporazume i protokole koje ima sa susednim državama, a omogu?i?e i zaštitu i pomo? svim ugroženim kategorijama migranata koji se pojave na našim granicama bilo da Srbija predstavlja zemlju destinacije ili tranzita.

  • Kakvi su odnosi pograni?ne policije sa kolegama iz Hrvatske i Ma?arske?

– Odnosi grani?ne policije sa kolegama iz ovih država su odli?ni. Radimo zajedno u kontakt centrima, svakodnevno razmenjujemo razli?ite vrste informacija, patroliramo zajedno u grani?nim podru?jima, a sa Ma?arima imamo ?ak i zajedni?ke grani?ne prelaze.

  • Postoji li mogu?nost da Srbija zatvori granice?

– Naravno da Srbija ima zakonsku mogu?nost da zatvori svoje granice, ali to i pored velikog broja migranata koji su ušli i tranzitirali preko njene teritorije ne?e u?initi, jer ?e nastaviti da kao kandidat za ?lanstvo u EU bude odgovorna, humana i poštuje svoje me?unarodne obaveze.

  • Da li smo bezbedni kao država?

– Bez obzira na sve izazove Srbija je bezbedna država.

Dnevno u?e do 4.000 migranata
– U Srbiju u poslednjih mesec dana ulazi u proseku izme?u dve i ?etiri hiljade migranata koji dnevno tranzitiraju preko naše teritorije i napuštaju zemlju u pravcu Ma?arske ili Hrvatske. Evidentno je da se manje zadržavaju na našoj teritoriji u odnosu na prethodni period. Najviše je državljana Sirije, Avganistana, Pakistana, Somalije i drugih država Afrike i Azije, a do sada su osobe iz 91 države izrazile nameru za azil u našoj državi.

Pogledajte još

Evropa mora da okonča represiju nad braniocima ljudskih prava koji pomažu izbeglicama, tražiocima azila i migrantima

Izvor: Council of Europe Foto: IMAGO/photothek   Strazbur, 22. februar 2024 – „Širom Evrope pojedinci …