Početna / Psihološka pomoć (Strana 3)

Psihološka pomoć

Psihološka zaštita podrazumeva rad psihologa i osoblja sa terapijskim iskustvom, sa migrantima, tražiocima azila i licima koja su dobila azil. Zadatak naših psihologa je procena njihovog psihofizičkog stanja, pružanje psihološke pomoći (individualne, grupne, porodične pomoći i intervencije u krizi), kroz psihološka savetovanja i terapiju. Psiholozi naše organizacije  intervenišu u kriznim situacijama u koordinaciji sa centrima za socijalni rad, policijom, centrima za prihvat ali i centrom za borbu protiv trgovine ljudima, medicinskim službama i drugim institucijama.

Psihološka pomoć se pruža u kancelarijama APC-a širom zemlje ali i u/oko centara za prihvat, tranzitnih centara, azilnih centara i na drugim mestima u lokalnim sredinama gde se oni nalaze širom zemlje. Posebna pažnja u pružanju psihološke pomoći se posvećuje maloletnicima bez pratnje roditelja, kao i ženama, ali i drugim posebno ugroženim kategorijama migranata, tražilaca azila i lica koja su dobila zaštitu (žrtvama nasilja, trgovine ljudima, diskriminacije, samohranim majkama, deci, osobama sa invaliditetom i drugim ugroženim i ranjivim kategorijama lica).

Svečano otvaranje kutka za majke i decu u centru za azil u Krnjači 20.12.2016.

nova 01|image7|IMG-20161220-WA0067

U okviru projekta "Podrška majkama i deci u centrima za azil, Beogradu i okolini" koji finansira Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) je u centru za azil u Krnjači 20. decembra svečano…

Pogledajte više

Psihološko savetovanje porodice u Krnjači

porodica u krnjaci psih sav 1|porodica u krnjaci psih sav 2

APC/CZA tim  psihologa i pedagoga redovno posećuje sve centre za azil i prihvatne centre i pruža podršku i zaštitu tražiocima azila i migrantima koji u njima borave. U okviru projekta koji finansira ELCA, za psihološku pomoć izbeglicama, ispred Krnjače smo…

Pogledajte više

Psihološko savetovanje u Preševu

presevo psiholosko savetovanje 1|presevo psiholosko savetovanje 2

Tim APC/CZA u okviru svojih poseta prihvatnim centrima pruža psihološku pomoć onima kojima je to potrebno i koji imaju poteškoće da na zdrav način prevladaju životnu krizu u kojoj se nalaze. Iako u početku nepoverljivi i blago distancirani, ljudi se…

Pogledajte više

Psihološko savetovanje sa tinejdžerkama u Bogovađi

arezo

APC/CZA pruža individualno i grupno psihološko savetovanje u svim centrima za azil i prihvatnim centrima u Srbiji. U okviru posete centru za azil u Bogovađi organizovano je individualno psihološko savetovanje sa tinejdzerkama koje putuju sa svojim porodicama ili rođakama. Primećeno…

Pogledajte više

APC/CZA kamperom do izbeglica kojima je potrebna pomoć

20160920 171256|DSC 0782

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) svojim kamerpom još od izbegličke krize prošle godine redovno posećuje delove zemlje gde se okupljaju i borave izbeglice, a koje su teško dostupni ili nema prostorija predviđenih za rad i savetovanje. Kamper…

Pogledajte više

Grupno psihološko savetovanje u centru za azil u Banji Koviljači

grupno psi banja 1

U cilju unapređivanja veština rešavanja problema i prevazilaženja nesporazuma među tražiocima azila, APCCZA je u centru za azil u Banji Koviljaci pružao kolektivno psihološko savetovanje pocetkom septembra. Primećeno je da u vreme velikih promena kako pravila tako i situacije na…

Pogledajte više

Psihološka podrška porodicama u bolnicama

psiholosko savetovanje porodice 1|psiholosko savetovanje porodice 2

U okviru projekta Podrške azilantima i migrantima u savladavanju svakodnevnih izazova u Srbiju koji finansira ELCA, psiholozi APC/CZA redovno pružaju psihološku podršku porodicama kao i pojedincima kojima je često potrebna hitna ili druga zdravstvena zaštita, a koji se suočavaju sa…

Pogledajte više

Radionica sa ženama o značaju asertivnosti i samopouzdanja za održavanje reproduktivnog zdravlja

IMG-20161103-WA0044|IMG-20161103-WA0034

U okviru projekta "Podrška majkama i deci u centrima za azil i Beogradu" koji finansira Ambasada Sjedinjenih Američkih Država, Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) je u Centru za azil u Krnjači 07. oktobra organizovao radionicu na kojoj…

Pogledajte više

APC/CZA u prihvatnim centrima u Adaševcima i Šidu

image-0-02-01-7b57fb04a72131c3bd026467f60f886484bf6d9ac091aca96cdb21c170a90b0c-V|image-0-02-01-855b1ed619f4689520a399b07c7f27448d0cfa012951bac0a432479e5ef0fc0d-V|image-0-02-01-52598406ec1da12c176334ef926862c87de54ae4734a4f3ce02d05c9348d4526-V

APC/CZA tim svakodnevno posećuje prihvatne centre u Adaševcima i Šidu. Većina migranata koju tu zatičemo je bezuspešno pokušala da pređe granicu sa Mađarskom, a neki od njih i sa Hrvatskom. Suočeni sa neuspesima i različitim oblicima maltretiranja i pritisaka, razmišljaju i…

Pogledajte više

Psihološka pomoć maloletnicima bez pratnje u Zavodu za vaspitanje dece i omladine

ZVDO grupno mala

Sa maloletnim migrantima bez pratnje smeštenim u ZVDO u Beogradu redovno se organizuju individualna i grupna psihološka savetovanja kako bi se što brže i uspešnije adaptirali na situaciju u kojoj se nalaze, rešili aktuelne probleme, izašli na kraj sa teškim…

Pogledajte više

Savetovanje izbeglica u novom APC/CZA prostoru

DSC 0207|DSC 0017 17

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) radi i u novim prostorijama nadomak parkova u kojima dane provode izbeglice poreklom iz Avganistana, Sirije, Pakistana, Iraka i drugih zemalja. U novom prostoru APC/CZA realizuje pravno savetovanje kao i različite aktivnosti…

Pogledajte više

Psihološki rad sa decom u Preševu

presevo 1|presevo 2

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) je prilikom redovne posete Prihvatnom centru u Preševu zajedno sa svojim lokalnim timom organizovao psihološku radionicu sa decom migrnatima kako bi im pomogao da lakše podnesu neizvesnost koju nosi migracija i omogućio…

Pogledajte više

Psihološka podrška u Krnjači

krnjaca 1|krnjaca 2

U centar za azil u Krnjači ljudi svakodnevno dolaze i odlaze. Neki od njih žure ka Evropi ostajući svega jednu-dve noći, neki se zadrže nekoliko dana kako bi se nekako oporavili i sačekali prijatelje i članove porodice pa zajedno nastavili…

Pogledajte više

Kulturološka radionica sa izbeglicama u Šidu 31.05.2016.

05|05|06|09

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) je u okviru projekta "Jačanje pravne i psihosocijalne zaštite tražilaca azila i izbeglica u Srbiji" koji podržava Ambasada Kraljevine Holandije realizovao kulturološku radionicu 31. maja u prihvatnom centru u Šidu. Učesnici radionice su…

Pogledajte više

Rad sa tražiocima azila u Centru za azil u Krnjači

kr1

APC/CZA tim svakodnevno realizuje svoje aktivnosti sa migrantima i tražiocima azila smeštenim u Centru za azil u Krnjači i trudi se da im pre svega pruži informacije o tome gde se nalaze i koja prava i mogućnosti imaju tokom boravka…

Pogledajte više

Psihološka pomoć u Adaševcima i Šidu

psh pomoc

Nakon zatvaranja granica sa Hrvatskom u Srbiji je u pograničnim prihvatnim centrima ostao veliki broj ljudi iz Sirije, Iraka, Avganistana, Pakistana, Maroka i Alžira koji je morao da se suoči sa činjenicom da ne mogu da nastave dalje ka svojim…

Pogledajte više

Grupna psihološka savetovanja sa maloletnicima u ZVDO

domp

Psiholozi i pedagozi Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) redovno realizuju psihosocijalne aktivnosti – kulturološka savetovanja i individualna i grupna psihološka savetovanja sa maloletnicima bez pratnje koji su smešteni u Zavodu za vaspitanje dece i omladine Beograd (ZVDO).…

Pogledajte više

Radionice sa tražiocima azila u Krnjači

krv1m

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) je u okviru projekta “Jačanje pravne i psihosocijalne zaštite tražilaca azila i izbeglica u Srbiji” koji finansira Ambasada Kraljevine Holandije organizovao tokom prethodnog perioda grupna interkulturalna savetovanja tražilaca azila smeštenih u Centru za…

Pogledajte više

Interkulturalna i psihološka savetovanja tražilaca azila u Sjenici

sjm8

U okviru projekta “Podrška uživanju prava tražilaca azila bez diskriminacije” koji finansira Evropska unija u Centru za azil u Sjenici su u proteklom periodu organizovana interkulturalna i psihološka savetovanja koja su za cilj imala pomoć tražiocima azila u prevazilaženju teškoća…

Pogledajte više

Deljenje kabanica i tople odeće najugroženijima

dp3

Sa dolaskom hladnog vremena i prvih kiša i snegova, riziku od respiratornih infekcija i smrzavanja su izloženi svi, a pogotovo izbeglice koje već mesecima kontinuirano prolaze kroz našu zemlju u potrazi za boljim životom. Mnogi od njih nemaju adekvatnu odeću…

Pogledajte više

Timovi APC pomažu deci izbeglicama u Adaševcima

  Adaševci,29.novembar - ?ak ?etvrtinu od ukupnog broja izbeglica koji su prošli i koji prolaze kroz Srbiju na putu ka Evropi ?ine deca. Oni su i najugroženiji. ?esto su gladni, neispavani, hladno im je.Poneki od njih su doživeli ozbiljne traume…

Pogledajte više

Sa migrantima koji su vraćeni sa hrvatske granice

img { float:left; margin: 8px 10px 0 0; } Krnja?a 20. novembar - Za dva dana otkako se na svim grani?nim prelazima na balkanskoj izbegli?koj ruti propuštaju samo izbeglice iz Sirije, Iraka i Avganistana  oko 700 ljudi  koji su u…

Pogledajte više

Android aplikacija za pomoć izbeglicama u Srbiji

PREŠEVO, 10. oktobar  – Centar za zaštitu i pomo? tražiocima azila pokrenuo  je u Prihvatnom centru u Preševu android aplikaciju "Asylum in Serbia", namenjenu izbeglicama  koje dolaze u Srbiju. Ova aplikacija koju je uradio naš Centar  nudi na arapskom, persijskom…

Pogledajte više

Kancelarija u Subotici

Subotica 22.septembar - Centar za zaštitu i pomo? traziocima azila i Inicijativa mladih za ljudska prava otvorili su zajedni?ku kancelariju u Subotici, u Rudi? ulici broj 2. Na pres konferenciji koja je pratila otvaranje, govorilo se o trenutnom stanju tražioca azila, spremnosti…

Pogledajte više

Asistiranje lekarima Hitne pomoći u parku oko Autobuske stanice u Beogradu

03|03

Terenski tim Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila tokom redovnih poseta migrantima okupljenim oko Autobuske stanice u Beogradu nailazi na potrebe za lekarskim asistencijama i dodatnim sredstvima za higijenu. APC/CZA sarađuje sa brojnim bolnicama i spcijalizovanim bolnicama za prihvat…

Pogledajte više

Psihološko savetovanje sa decom azilantima – super moći i super heroji

02|02

U okviru projekta "Podrška uživanju prava tražilaca azila bez diskriminacije" koji finansira Evropska unija i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Republike Srbije, Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) je 09. jula u centru za azil u Banji Koviljači…

Pogledajte više

APC/CZA jača kapacitete Kancelarije za azil i drugih aktera u azilnom postupku za pravilno intervjuisanje tražilaca azila i COI istraživanje

rsz img 1044|Amsterdam|02 Bogovadja

Naša organizacija je uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Holandije u Beogradu u prethodnih osam meseci realizovala projekat pod nazivom Poboljšanje zaštite tražilaca azila i poštovanja njihovih prava putem pravičnijeg azilnog postupka i unapređenog azilnog sistema, sa ciljem da ojača kapacitete…

Pogledajte više

Kako žive mladi u Srbiji – radionica sa mladim azilantima u Krnjači

03|03

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) je u okviru projekta "Podrška uživanju prava tražilaca azila bez diskriminacije" koji finansira Evropska unija i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Republike Srbije, organizovao 02.jula interkulturalno savetovanje tražilaca azila smeštenih u…

Pogledajte više

Položaj žena u Srbiji – radionica sa azilantkinjama u Krnjači

03|03

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) je u okviru projekta "Podrška uživanju prava tražilaca azila bez diskriminacije" koji finansira Evropska unija i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Republike Srbije, organizovao 07.jula sesiju kulturološkog savetovanja žena tražilja azila…

Pogledajte više

Šta pamtimo i nosimo iz svoje kulture – savetovanje u Tutinu 29.06.2015

11

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) je u okviru projekta "Podrška uživanju prava tražilaca azila bez diskriminacije" koji finansira Evropska unija organizovao 29. juna grupno interkulturalno savetovanje tražilaca azila smeštenih u Tutinu. Tema susreta bile su uspomene koje…

Pogledajte više

Životne prekretnice – Sjenica 30.06.2015.

10|10

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) je u okviru projekta "Podrška uživanju prava tražilaca azila bez diskriminacije" koji finansira Evropska unija organizovao 30. juna grupno interkulturalno savetovanje tražilaca azila smeštenih u centru za azil u Sjenici. Tokom sesije…

Pogledajte više

Kako uspostavljamo poverenje prema ljudima u novim sredinama – Bogovađa, 25.06.2015.

06|06

U okviru projekta "Podrška uživanju prava tražilaca azila bez diskriminacije" koji finansira Evropska unija, Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) je realizovao grupno psihološko savetovanje u centru za azil u Bogovađi 25.juna. Tema sesije bilo je uspostavljanje poverenja prema…

Pogledajte više

Interkulturalno i psihološko savetovanje u Sjenici

296

U okviru projekta "Podrška uživanju prava tražilaca azila bez diskriminacije" koji realizuje Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) a koji finansira Evropska unija, u centru za azil u Sjenici organizuju se interkulturalna i psihološka savetovanja. Učesnici su mladi…

Pogledajte više

Interkulturalno i psihološko savetovanje u Tutinu

295

U okviru projekta "Podrška uživanju prava tražilaca azila bez diskriminacije" koji realizuje Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) a koji finansira Evropska unija, u centru za azil u Tutinu organizuju se interkulturalna i psihološka savetovanja. Učesnici su mladi…

Pogledajte više

Interaktivno predavanje u OŠ “Zaga Malivuk” u Krnjači

09|09

Politikološkinja i psihološkinja Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) su 08.decembra održale interaktivno predavanje o azilu, deci migrantima i izazovima integracije sa članovima učeničkog parlamenta Osnovne škole "Zaga Malivuk" u Krnjači. Predavanje je deo projekta "Razmena pozitivnih iskustava…

Pogledajte više