Početna / Psihološka pomoć / Interkulturalna i psihološka savetovanja tražilaca azila u Sjenici
sjm8

Interkulturalna i psihološka savetovanja tražilaca azila u Sjenici

U okviru projekta “Podrška uživanju prava tražilaca azila bez diskriminacije” koji finansira Evropska unija u Centru za azil u Sjenici su u proteklom periodu organizovana interkulturalna i psihološka savetovanja koja su za cilj imala pomoć tražiocima azila u prevazilaženju teškoća i izazova sa kojima se susreću tokom migracija, kao i bolje sagledavanje svojih jakih strana koje mogu da im budu od pomoći pri tome. Pored toga, podsticala se i motivacija za uključivanje u događaje u lokalnoj zajednici kroz učenje jezika i običaja sredine u kojoj se nalaze.

sjm8

Učesnici su mladi ljudi koji dolaze iz Sirije, Iraka, Avganistana, Irana i Pakistana, a koji su utočište od rata i nevolja sa kojima se susreću u zemljama iz kojih dolaze rešili da potraže u Srbiji.

Mnogi od njih ističu pozitivna iskustva koja su imali u centru za azil, ali i sa lokalnim stanovništvom. Pored toga, učenje jezika vide kao osnovni instrument koji će da im olakša integraciju u novoj sredini i voljni su da ga što pre savladaju.

Više slika sa aktivnosti možete pogledati ovde.

Pogledajte još

APC Pekara obezbeđuje hranu i obučava izbeglice.

Naša pekara obezbeđuje hranu i obučava izbeglice Jedan od sektora APC/CZA je i APC Pekara …