петак, 23. фебруар 2024.
srsren
Početna / Psihološka pomoć / Interkulturalna i psihološka savetovanja tražilaca azila u Sjenici
sjm8

Interkulturalna i psihološka savetovanja tražilaca azila u Sjenici

U okviru projekta “Podrška uživanju prava tražilaca azila bez diskriminacije” koji finansira Evropska unija u Centru za azil u Sjenici su u proteklom periodu organizovana interkulturalna i psihološka savetovanja koja su za cilj imala pomoć tražiocima azila u prevazilaženju teškoća i izazova sa kojima se susreću tokom migracija, kao i bolje sagledavanje svojih jakih strana koje mogu da im budu od pomoći pri tome. Pored toga, podsticala se i motivacija za uključivanje u događaje u lokalnoj zajednici kroz učenje jezika i običaja sredine u kojoj se nalaze.

sjm8

Učesnici su mladi ljudi koji dolaze iz Sirije, Iraka, Avganistana, Irana i Pakistana, a koji su utočište od rata i nevolja sa kojima se susreću u zemljama iz kojih dolaze rešili da potraže u Srbiji.

Mnogi od njih ističu pozitivna iskustva koja su imali u centru za azil, ali i sa lokalnim stanovništvom. Pored toga, učenje jezika vide kao osnovni instrument koji će da im olakša integraciju u novoj sredini i voljni su da ga što pre savladaju.

Više slika sa aktivnosti možete pogledati ovde.

Pogledajte još

APC Pekara obezbeđuje hranu i obučava izbeglice.

Naša pekara obezbeđuje hranu i obučava izbeglice Jedan od sektora APC/CZA je i APC Pekara …

Važne informacije za izbeglice iz Ukrajine,

pomažemo u ostvarivanju privremene zaštite.

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila pruža besplatnu pravnu pomoć u ostvarivanju privremene zaštite

ili traženju azila za Ukrajinske izbeglice u Srbiji.

Privremena zaštita se ne ostvaruje samim ulaskom i boravkom u Srbiji.

Da bi ste ste ostvarili prava iz privremene zaštite u Srbiji,

potrebno je da preduzmete niz pravnih koraka u kojim će vam pomoći pravnici našeg centra u skladu sa Zakonom o azilu

i privremenoj zaštiti i sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći.

 

 

 

Vlada produžila privremenu zaštite

za izbegle iz Ukrajine

Vlada Republike Srbije je donela Odluku o dopuni postojeće

“Odluke o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine”

koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 21/2023 od 17.3.2023. godine.

Ista Dopuna Odluke je stupila je na snagu u subotu, 18.3.2023. godine.

Privremena zaštita se produžava na period od godine dana, tačnije do 18.03.2024. godine.

Sva lica koja su do sada već ostvarila privremenu zaštitu kao i ona koja to još nisu uradila je potrebno

da se obrate našem Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila kako bismo im pomogli

da dobiju nova rešenja i nove lične karte.

 

 

Registracija i prava lica iz Ukrajine pod

privremenom zaštitom u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Ko su lica iz Ukrajine kojima je odobrena

privremena zaštita u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Uslovi za ulazak u Srbiju za izbeglice iz Ukrajine

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Informacije za izbeglice iz Ukrajine

APC/CZA je uradio kratki informator za izbeglice koje beže iz Ukrajine, a vezano za:

ulazak i boravak u Srbiji; prijavu boravka i traženje azila u Srbiji; smeštaj izbeglica u Srbiji;

pomoć za izbeglice dok borave u Srbiji.

 

Preuzmite informacije na engleskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download UKR

 

 

 

 

Humanitarna pomoć izbeglicama

iz Ukrajine