уторак, 25. јун 2024.
sren
Početna / AKTUELNO / Kancelarija u Subotici

Kancelarija u Subotici

Subotica 22.septembar – Centar za zaštitu i pomo? traziocima azila i Inicijativa mladih za ljudska prava otvorili su zajedni?ku kancelariju u Subotici, u Rudi? ulici broj 2. Na pres konferenciji koja je pratila otvaranje, govorilo se o trenutnom stanju tražioca azila, spremnosti Republike Srbije i lokalnih organa na krizu sa izbeglicama ali i o potencijalnim budu?im koracima država u regionu.

Cilj otvaranja Kancelarije je pružanje pomo?i izbeglicama i unapre?enje odnosa prema njima u mutientni?kim sredinama.

Volonteri ?e, osim pružanja pomo?i u sredstvima za li?nu higijenu, šatorima i svemu onome što je ljudima potrebno, prikupljati informacije na terenu, pružiti izbeglicama zdravstvenu pomo?, kao i psihološku podršku onima koji se nalaze u teškom položaju.

Paralelno sa tim, Kancelarija ?e organizovati edukacije u srednjim školama i kampanje koje ?e za cilj imati da spre?e porast ksenofobije u društvu. Iako dosadašnji odnos prema izbeglicama, kako u medijima, kod predstavnika vlasti tako i kod gra?ana, za pohvalu, postoji strah da ?e taj entuzijazam opasti u danima koji dolaze

Na pres konferenciji koja je pratila otvaranje, govorilo se o trenutnom stanju tražioca azila, spremnosti Republike Srbije i lokalnih organa na krizu sa izbeglicama ali i o potencijalnim budu?im koracima država u regionu.

Radoš ?urovi?, direktor Centra za zaštitu i pomo? tražiocima azila, upozorio je i da: “Ukoliko Hrvatska zatvori granice na na?in kako je to uradila Ma?arska, možemo da o?ekujemo duže zadržavanje ljudi u Srbiji i u tom slu?aju ?e i Subotica biti pogo?ena.” S druge strane, Srbija nije spremna da primi hiljade ljudi koji žele da borave duže vreme jer je kapacitet za trajni prihvat mogu? za 800 ljudi.

“Svakako, država ne može da se osloni samo na dobru volju gra?ana, ve? mora da ima jasnu strategiju i plan za naredne godine. Nevladin sektor je tu, kao i uvek – spreman da pomogne. I to je ono što ?emo mi raditi u Subotici”, rekla je Anita Miti? iz Inicijative mladih za ljudska prava.Od po?etka godine u Srbiji je registrovano 140.000 ljudi koji su izrazili nameru za azil u Srbiji i najverovatnije napustili državu. Na prostoru stare Ciglane u Subotici trenutno boravi oko 300 ljudi. Privremeni prihvatni centar za prihvat izbeglica koji je smešten blizu Ciglane bi?e otvoren za oko mesec dana.

Pogledajte još

Još jedan pasoš za izbeglicu iz Sudana

Izvor: APC Foto: APC Beograd, 22. april 2024. godine– Uručena je još jedna putna isprava …