четвртак, 29. фебруар 2024.
srsren
Početna / AKTUELNO / Kancelarija u Subotici

Kancelarija u Subotici

Subotica 22.septembar – Centar za zaštitu i pomo? traziocima azila i Inicijativa mladih za ljudska prava otvorili su zajedni?ku kancelariju u Subotici, u Rudi? ulici broj 2. Na pres konferenciji koja je pratila otvaranje, govorilo se o trenutnom stanju tražioca azila, spremnosti Republike Srbije i lokalnih organa na krizu sa izbeglicama ali i o potencijalnim budu?im koracima država u regionu.

Cilj otvaranja Kancelarije je pružanje pomo?i izbeglicama i unapre?enje odnosa prema njima u mutientni?kim sredinama.

Volonteri ?e, osim pružanja pomo?i u sredstvima za li?nu higijenu, šatorima i svemu onome što je ljudima potrebno, prikupljati informacije na terenu, pružiti izbeglicama zdravstvenu pomo?, kao i psihološku podršku onima koji se nalaze u teškom položaju.

Paralelno sa tim, Kancelarija ?e organizovati edukacije u srednjim školama i kampanje koje ?e za cilj imati da spre?e porast ksenofobije u društvu. Iako dosadašnji odnos prema izbeglicama, kako u medijima, kod predstavnika vlasti tako i kod gra?ana, za pohvalu, postoji strah da ?e taj entuzijazam opasti u danima koji dolaze

Na pres konferenciji koja je pratila otvaranje, govorilo se o trenutnom stanju tražioca azila, spremnosti Republike Srbije i lokalnih organa na krizu sa izbeglicama ali i o potencijalnim budu?im koracima država u regionu.

Radoš ?urovi?, direktor Centra za zaštitu i pomo? tražiocima azila, upozorio je i da: “Ukoliko Hrvatska zatvori granice na na?in kako je to uradila Ma?arska, možemo da o?ekujemo duže zadržavanje ljudi u Srbiji i u tom slu?aju ?e i Subotica biti pogo?ena.” S druge strane, Srbija nije spremna da primi hiljade ljudi koji žele da borave duže vreme jer je kapacitet za trajni prihvat mogu? za 800 ljudi.

“Svakako, država ne može da se osloni samo na dobru volju gra?ana, ve? mora da ima jasnu strategiju i plan za naredne godine. Nevladin sektor je tu, kao i uvek – spreman da pomogne. I to je ono što ?emo mi raditi u Subotici”, rekla je Anita Miti? iz Inicijative mladih za ljudska prava.Od po?etka godine u Srbiji je registrovano 140.000 ljudi koji su izrazili nameru za azil u Srbiji i najverovatnije napustili državu. Na prostoru stare Ciglane u Subotici trenutno boravi oko 300 ljudi. Privremeni prihvatni centar za prihvat izbeglica koji je smešten blizu Ciglane bi?e otvoren za oko mesec dana.

Pogledajte još

APC Pekara obezbeđuje hranu i obučava izbeglice.

Naša pekara obezbeđuje hranu i obučava izbeglice Jedan od sektora APC/CZA je i APC Pekara …

Važne informacije za izbeglice iz Ukrajine,

pomažemo u ostvarivanju privremene zaštite.

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila pruža besplatnu pravnu pomoć u ostvarivanju privremene zaštite

ili traženju azila za Ukrajinske izbeglice u Srbiji.

Privremena zaštita se ne ostvaruje samim ulaskom i boravkom u Srbiji.

Da bi ste ste ostvarili prava iz privremene zaštite u Srbiji,

potrebno je da preduzmete niz pravnih koraka u kojim će vam pomoći pravnici našeg centra u skladu sa Zakonom o azilu

i privremenoj zaštiti i sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći.

 

 

 

Vlada produžila privremenu zaštite

za izbegle iz Ukrajine

Vlada Republike Srbije je donela Odluku o dopuni postojeće

“Odluke o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine”

koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 21/2023 od 17.3.2023. godine.

Ista Dopuna Odluke je stupila je na snagu u subotu, 18.3.2023. godine.

Privremena zaštita se produžava na period od godine dana, tačnije do 18.03.2024. godine.

Sva lica koja su do sada već ostvarila privremenu zaštitu kao i ona koja to još nisu uradila je potrebno

da se obrate našem Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila kako bismo im pomogli

da dobiju nova rešenja i nove lične karte.

 

 

Registracija i prava lica iz Ukrajine pod

privremenom zaštitom u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Ko su lica iz Ukrajine kojima je odobrena

privremena zaštita u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Uslovi za ulazak u Srbiju za izbeglice iz Ukrajine

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Informacije za izbeglice iz Ukrajine

APC/CZA je uradio kratki informator za izbeglice koje beže iz Ukrajine, a vezano za:

ulazak i boravak u Srbiji; prijavu boravka i traženje azila u Srbiji; smeštaj izbeglica u Srbiji;

pomoć za izbeglice dok borave u Srbiji.

 

Preuzmite informacije na engleskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download UKR

 

 

 

 

Humanitarna pomoć izbeglicama

iz Ukrajine