субота, 2. март 2024.
srsren
Početna / AZILNE PRIČE / Sa migrantima koji su vraćeni sa hrvatske granice

Sa migrantima koji su vraćeni sa hrvatske granice

 Priredio: APC | Foto: APC 

krnja?a obrazacKrnja?a 20. novembar – Za dva dana otkako se na svim grani?nim prelazima na balkanskoj izbegli?koj ruti propuštaju samo izbeglice iz Sirije, Iraka i Avganistana  oko 700 ljudi  koji su u Srbiju ušli pre ove odluke zaustavljeno je na granici Hrvatske. Re? je o ljudima iz Maroka, Šri Lanke,  Bangladeša, Alžira, Pakistana. Komesarijat za izbeglice 400 njih je smestio u prihvatni centar  Principovac  kod Šida, a 300 je dovezeno u Centar  za azilante u Krnja?i.

Naš tim u kome su pravnici, psiholozi i  prevodioci  proveo  je ceo dan  u Krnja?i kako bi ovim ljudima sa aspekta njihovih me?unarodnih prava i zakona koji važe u Srbiji pružio sve informacije o regulisanju njihovog statusa, prava na azilnu zaštitu, o tome šta ona podrazumeva, kakava je  procedure koja sledi…  Informisali smo ih o njihovom položaju, o  Centru za azilante u Krnja?i i odgovarali na njihova brojna I teška pitanja.

Svi oni su veoma zabrinuti zbog situacije u kojoj su se našli. Pitaju gde su, zašto su vra?eni. Stekli smo utisak da su veoma loše informisani i da su prepustili talasu koji je poslednjih meseci prolazio kroz Gr?ku, Makedoniju, Srbiju, Hrvatsku, Sloveniju, i vodio do krajnjeg cilja –  Severa Evrope.

Pitaju šta ?e biti sa njima. Da li mogu da se vrate u Gr?ku, da li mogu nazad u svoje zemlje, mogu li se spojiti sa ro?acima koji su u Principovcu.  ?uli su se sa njima i pri?aju  da je u Principovcu  smešteno  26 ljudi koje je pretukla hrvatska policija kada su pokušali da pre?u granicu, uprkos zabrani. Kažu da su neki od njih ozbiljno povre?eni  da im je ukazana  medicinska pomo?.

Dok razgovaramo grupa Avganistanaca koja je iz Bugarske ušla u Srbiju i u Krnja?i  provela no?  sprema se za prevoz do Šida, a odatle  dalje ka cilju. Naši brojni sagovornici Marokanci, Šrilan?ani, Pakistanci…?ežnjivo gledaju za njima i pitaju ima li nade i za njih.

Umirujemo ih i govorimo da to ne zavisi od nas, ali da možemo da im pomognemo da u Srbiji ostvare  sva prava koja imaju kao tražiocima azila pripadaju. Potpisuju gotovo  kolektivno punomo?ja da ih u tome  zastupamo. Jedan od njih kaže: Ko zna, možda nas ipak puste …

Pogledajte još

APC Pekara obezbeđuje hranu i obučava izbeglice.

Naša pekara obezbeđuje hranu i obučava izbeglice Jedan od sektora APC/CZA je i APC Pekara …

Važne informacije za izbeglice iz Ukrajine,

pomažemo u ostvarivanju privremene zaštite.

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila pruža besplatnu pravnu pomoć u ostvarivanju privremene zaštite

ili traženju azila za Ukrajinske izbeglice u Srbiji.

Privremena zaštita se ne ostvaruje samim ulaskom i boravkom u Srbiji.

Da bi ste ste ostvarili prava iz privremene zaštite u Srbiji,

potrebno je da preduzmete niz pravnih koraka u kojim će vam pomoći pravnici našeg centra u skladu sa Zakonom o azilu

i privremenoj zaštiti i sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći.

 

 

 

Vlada produžila privremenu zaštite

za izbegle iz Ukrajine

Vlada Republike Srbije je donela Odluku o dopuni postojeće

“Odluke o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine”

koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 21/2023 od 17.3.2023. godine.

Ista Dopuna Odluke je stupila je na snagu u subotu, 18.3.2023. godine.

Privremena zaštita se produžava na period od godine dana, tačnije do 18.03.2024. godine.

Sva lica koja su do sada već ostvarila privremenu zaštitu kao i ona koja to još nisu uradila je potrebno

da se obrate našem Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila kako bismo im pomogli

da dobiju nova rešenja i nove lične karte.

 

 

Registracija i prava lica iz Ukrajine pod

privremenom zaštitom u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Ko su lica iz Ukrajine kojima je odobrena

privremena zaštita u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Uslovi za ulazak u Srbiju za izbeglice iz Ukrajine

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Informacije za izbeglice iz Ukrajine

APC/CZA je uradio kratki informator za izbeglice koje beže iz Ukrajine, a vezano za:

ulazak i boravak u Srbiji; prijavu boravka i traženje azila u Srbiji; smeštaj izbeglica u Srbiji;

pomoć za izbeglice dok borave u Srbiji.

 

Preuzmite informacije na engleskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download UKR

 

 

 

 

Humanitarna pomoć izbeglicama

iz Ukrajine