Početna / AZILNE PRIČE / Sa migrantima koji su vraćeni sa hrvatske granice

Sa migrantima koji su vraćeni sa hrvatske granice

 Priredio: APC | Foto: APC 

krnja?a obrazacKrnja?a 20. novembar – Za dva dana otkako se na svim grani?nim prelazima na balkanskoj izbegli?koj ruti propuštaju samo izbeglice iz Sirije, Iraka i Avganistana  oko 700 ljudi  koji su u Srbiju ušli pre ove odluke zaustavljeno je na granici Hrvatske. Re? je o ljudima iz Maroka, Šri Lanke,  Bangladeša, Alžira, Pakistana. Komesarijat za izbeglice 400 njih je smestio u prihvatni centar  Principovac  kod Šida, a 300 je dovezeno u Centar  za azilante u Krnja?i.

Naš tim u kome su pravnici, psiholozi i  prevodioci  proveo  je ceo dan  u Krnja?i kako bi ovim ljudima sa aspekta njihovih me?unarodnih prava i zakona koji važe u Srbiji pružio sve informacije o regulisanju njihovog statusa, prava na azilnu zaštitu, o tome šta ona podrazumeva, kakava je  procedure koja sledi…  Informisali smo ih o njihovom položaju, o  Centru za azilante u Krnja?i i odgovarali na njihova brojna I teška pitanja.

Svi oni su veoma zabrinuti zbog situacije u kojoj su se našli. Pitaju gde su, zašto su vra?eni. Stekli smo utisak da su veoma loše informisani i da su prepustili talasu koji je poslednjih meseci prolazio kroz Gr?ku, Makedoniju, Srbiju, Hrvatsku, Sloveniju, i vodio do krajnjeg cilja –  Severa Evrope.

Pitaju šta ?e biti sa njima. Da li mogu da se vrate u Gr?ku, da li mogu nazad u svoje zemlje, mogu li se spojiti sa ro?acima koji su u Principovcu.  ?uli su se sa njima i pri?aju  da je u Principovcu  smešteno  26 ljudi koje je pretukla hrvatska policija kada su pokušali da pre?u granicu, uprkos zabrani. Kažu da su neki od njih ozbiljno povre?eni  da im je ukazana  medicinska pomo?.

Dok razgovaramo grupa Avganistanaca koja je iz Bugarske ušla u Srbiju i u Krnja?i  provela no?  sprema se za prevoz do Šida, a odatle  dalje ka cilju. Naši brojni sagovornici Marokanci, Šrilan?ani, Pakistanci…?ežnjivo gledaju za njima i pitaju ima li nade i za njih.

Umirujemo ih i govorimo da to ne zavisi od nas, ali da možemo da im pomognemo da u Srbiji ostvare  sva prava koja imaju kao tražiocima azila pripadaju. Potpisuju gotovo  kolektivno punomo?ja da ih u tome  zastupamo. Jedan od njih kaže: Ko zna, možda nas ipak puste …

Pogledajte još

Još jedan pasoš za izbeglicu iz Sudana

Izvor: APC Foto: APC Beograd, 22. april 2024. godine– Uručena je još jedna putna isprava …