• Podrška u integraciji

 • Branimo njihova prava

 • Podrška u obrazovanju

 • Podrška ženama

 • Rad sa decom

 • Psihološka pomoć

 • Pravna pomoć

 • Rad u zajednici

 • Rad sa mladima

 • Rad sa studentima

 • Rad sa volonterima

 • Informisanje

 • Lokalni dogadjaji

 • Svakodnevno uz ljude u centrima, na terenu ...

230000

informisanih

24000

pravno savetovanih

10000

psihološki savetovanih

4500

socijalno asistiranih

440000

pređenih kilometera

250000

web posetilaca

35000

asistirane dece

1000

radionica

OKOM KAMERE