Početna / Balkan Regional Network / BRN se pridružuje zahtevu da Hrvatska preuzme svoju odgovornost povodom Madinine smrti!

BRN se pridružuje zahtevu da Hrvatska preuzme svoju odgovornost povodom Madinine smrti!

Izvor: Balkan Refugee Network

Date: 14.04.2022. godine

Veliko veće Evropskog suda za ljudska prava odbilo je zahtev Republike Hrvatske za  preispitivanje predmeta porodice male Madine. Time je postala pravosnažna presuda Suda kojom je Republika Hrvatska povredila Madino pravo na život i u kojoj je zaključeno da je:

  1.  Madina Hussiny i njena porodica proglašeni žrtvama nezakonitog proterivanja od strane Republike Hrvatske u Srbiju 21. Novembra 2017. godine, što je rezultiralo gubitkom života šestogodišnje devojčice Madin;
  2. Republika Hrvatska  nečovečno postupala sa decom držeći ih u pritvoru, nezakonito lišila slobode celu Madininu porodicu, kolektivno proterala deo porodice iz Hrvatske u Srbiju i naposletku im uskratila pristup pravnom zastupniku upravo s ciljem da spreči da slučaj dospe do Europskog suda za ljudska prava.

Nakon ove snažne i konačne potvrđujuće presude, Vlada RH više ne može ignorisati počinjene propuste, već mora žurno smijeniti odgovorne, hitno pronaći i sankcionirati neposredne učinioce, te uvesti neposrednu komandnu i političku odgovornost za one u lancu odlučivanja u slučaju pokojne Madine Hussney i njene porodice.

Institucije Republike Hrvatske bi trebale preduzeti konkretne korake da se tako nešto više nikada ne ponovi ni jednom drugom prognanom detetu i njegovoj porodici duž hrvatskih granica.

Odbijanjem žalbe Veliko veće je potvrdilo prethodnu presudu ESLJP-a i pravda za Madinu je konačno ostvarena!

Na Republici Hrvatskoj je da ispravi deo nanesene nepravde procesuiranjem odgovornih i zaustavljanjem nezakonite i nasilne prakse proterivanja izbeglica u druge balkanske zemlje!

Pogledajte još

Trilaterala u Budimpešti o migrantima

Izvor: RTS Budimpešta, 03.10.2022– Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, predsednik Vlade Mađarske Viktor Orban, kao …