Početna / AKTUELNO / NAJNOVIJE / Migrantska/izbeglička situacija na severnim granicama Srbije za period 25. jun – 05. jul 2019.

Migrantska/izbeglička situacija na severnim granicama Srbije za period 25. jun – 05. jul 2019.

Tekst: APC  Foto: APC

Subotica, Horgoš, Kelebija, Kikinda, 06. jul 2019. – Službenici APC/CZA redovno obilaze granične oblasti  na severu Srbije kao i kampove za prihvat migranata i izbeglica u Subotici, Šidu, Principovcu, Adaševcima, Kikindi i drugde. Oni obezbeđuju migrantima informacije, pravnu pomoć i pomoć da se registracijuu policijskoj stanici, dobiju registracione papire sa kojima mogu da dobiju smeštaj u nekom od prihvatnih ili azilnih centara u Srbiji, izraze nameru za azil i podnesu zahtev za azil, prijave korupciju, diskriminaciju, krijumčarenje, kriminal, trgovinu ljudima. Pored toga, psihosocijalni tim APC/CZA pruža psihološku pomoć i osnažuje migrante, pomažući im da ostvare zdravstvenu zaštitu, dobiju staratelja ukoliko su maloletni bez pratnje roditelja, ostvare socijalnu zaštitu i pomoć lokalnih centara za socijalni rad, ali i ih osnažuju da prevaziđu postojeće izazove.

APC/CZA prikuplja informacije i o situaciji u kampovima, o uslovima života migranata i izbeglica i njihovom tretmanu od strane uprava kampova, predstavnika institucija i građana, poštovanju prava tražilaca azila i migranata, problemima, potencijalnoj diskriminaciji, nasilju, trgovini ljudima, krijumčarenju, push backovima i drugim izazovima azila i migracije.

Kroz rad na terenu, u razgovorima sa migrantima i izbeglicama i uvidom u situaciju na lokalu, u periodu od 25. juna do 05. jula 2019. godine, službenici APC/CZA su identifikovali trenutne probleme, izazove i prakse na severnim granicama Srbije.

 

Push back-ovi na srpsko-mađarskoj granici

Prilikom obilaska otvorenih lokacija gde borave migranti u Subotici (železnička stanica), službenici severnog APC/CZA tima su razgovarali sa izbeglicama koje borave na ovim lokacijama i redovno pokušavaju prelaske granice sa Mađarskom, najčešće na graničnim prelazima Horgoš i Kelebija. A.V. (14, Avganistan) se upravo vratio sa graničnog prelaza sa bratom M.V. (15) kada je APC/CZA mobilni tim 02. jula 2019. posetio železničku stanicu u Subotici. Dva maloletnika bez pratnje su navela da ovaj put nisu ni uspeli da uđu u kamion (kao što rade inače), već ih je na parkingu u blizini graničnog prelaza Horgoš spazila srpska policija i rekla samo “Ajde”, pokazajući da se vrate ka teritoriji Srbije. A.V. navodi da im srpski granični policajci ništa drugo nisu rekli, nego samo da se vrate nazad, bez objašnjenja ili upotrebe sile. A.V. se nalazi mesec dana u Srbiji, koliko je proveo u Zavodu za vaspitanje dece i omladine u Beogradu. Pokazao je broj telefona Zavoda, koji nosi sa sobom u slučaju da odluči da se vrati. Za sada ne želi da se vrati u Zavod.

Na istoj lokaciji službenici APC/CZA su razgovarali sa K.N. (23, Avganistan) koji se nalazi 2 meseca na ovoj lokaciji (od maja 2019), a koji izveštava da tokom cele nedelje pokušavanja prelazaka mađarske granice obično jednom nedeljno doživljavaju fizičko nasilje, i to od jednog konkretnog mađarskog policajca, koji ima bradu i jedino on udara i tuče migrante kada je u smeni tog određenog dana u nedelji. K.N. kaže da je svako sa ove lokacije barem jednom iskusio fizičko nasilje od strane opisanog mađarskog policajca. Takođe, K.N. navodi da ukoliko migranti budu uhvaćeni od strane mađarske policije, da ih obično zadrže 2 do 3 sata u policijskoj stanici granične policije, gde ih fotografišu pre push back-a. Ukoliko se vrši fizičko nasilje nad izbeglicama, fotografisanje se dešava nakon nasilja, navodi K.M.

E.A. (17, Avganistan), koji je na ovu lokaciju došao u poslednjoj nedelji juna iz kampa u Krnjači izveštava da je 28. juna 2019. prilikom pokušaja prelaska granice na graničnom prelazu Horgoš u prikolici kamiona bio uhvaćen od strane mađarske policije, te da ga je isti policajac koga je opisao K.N. pendrekom udarao po celom telu u prostoriji gde nema kamera, za koju on kaže da je u pitanju soba unutar policijske stanice na samom graničnom prelazu Horgoš.

 

M.A. (18, Avganistan) je dodao da mađarski granični policajci ponekad tuku migrante i unutar policijskog kombija, nakon što budu uhvaćeni, a pre push back-a. Push back-ovi se i dalje dešavaju u neposrednoj blizini graničnog prelaza Horgoš, tako što policija vraća migrante kroz mala vrata na zaštitnoj ogradi.

Prema saznanjima službenika APC/CZA, između policajaca i migranata nema nikakve komunikacije prilikom susreta. Migranti ne izražavaju nameru da traže azil.

Istog dana, 02. jula 2019. službenici APC/CZA su obišli otvorenu lokaciju nedaleko od graničnog prelaza Horgoš gde su u razgovoru sa tamo prisutnim migantima saznali o poslednjim push back-ovima mađarske policije. R.A. (15, Avganistan, 15 dana se nalazi u Srbiji, nije boravio u kampovima), kao i E.S. (15, Avganistan, boravio u kampu u Obrenovcu) navode kako su poslednje nedelje juna uspeli da pređu u Mađarsku preko graničnog prelaza Horgoš sakriveni u prikolici kamiona. Tada su snimljeni od strane mađarskog skenera, izvučeni iz prikolice i kako navode dva do tri sata bili zatvoreni u prostoriji policijske stanice na samom graničnom prelazu. Nikakve komunikacije između njih i mađarske policije nije bilo tokom ovog susreta. Ovog puta nisu evidentirani na bilo koji način. Nakon par sati čekanja u pomenutoj prostoriji, ubačeni su u policijsko vozilo i posle kratke vožnje svi su izbačeni iz vozila pored zaštitne ograde na granici sa Srbijom. Oba migranta su zadobila udarce šakama, palicom i nogama od policije. Zatim su gurnuti kroz mala vrata na ogradi na srpsku teritoriju. Srpska policija nije bila prisutna prilikom ovog vraćanja.

Tokom obilaska otvorene lokacije u blizini graničnog prelaza Horgoš 05. jula 2019., službenici  APC/CZA su razgovarali sa A.J. (16, Avganistan) koji se nalazi na Horgošu poslednjih mesec dana. On je rekao da je pre dva dana (03. jula) bio na mađarskoj granici. Pokušao je ilegalni prelazak na graničnom prelazu Horgoš tako što je ušao u prikolicu kamiona, ali je ubrzo uočen od strane srpskih policajaca na srpskoj strani, te je samo vraćen, bez nasilja i evidentiranja.

B.M. (19, Avganistan) je izvestio da sa ove lokacije, pored svakodnevnih pokušaja prelaska granice u kamionima na Horgošu, grupe migranata takođe odlaze u Sombor, pa kod Bezdana pokušavaju da pređu na hrvatsku teritoriju čamcima preko Dunava.

Nakon obilaska otvorene lokacije u blizini Horgoša, mobilni tim je 05. jula obišao i železničku stanicu u Subotici, gde borave grupe između 30 i 40 izbeglica, pretežno iz Avganistana. W.K.A. (19, Avganistan) je naveo da je 04. jula grupa od 20 lica pokušala da pređe mađarsku granicu u vagonima, te da su na prelazu primećeni od strane mađarskih policjaca, koji su im, kako W.K.A. tvrdi, oduzeli telefone, fotografisali ih i potom vratili u blizini graničnog prelaza Kelebija, kroz mala vrata na zaštitnoj ogradi. U ovoj grupi je bilo najmanje 10 maloletnih lica bez pratnje, svi iz Avganistana.

Na istoj lokaciji službenici APC/CZA su razgovarali sa E.N. (19, Avganistan) koji navodi kako je poslednje nedelje juna poslednji put pokušao da pređe granicu tako što  je ušao u prikolicu kamiona na srpskoj strani graničnog prelaza Horgoš. Snimljen je skenerom na mađarskoj strani graničnog prelaza i njegov pokušaj je bio neuspešan. Evidentiran je fotografisanjem, i ovom prilikom nad njim nije primenjena fizička sila, ali je bez ikakve komunikacije sa mađarskim policajcima ilegalno gurnut kroz zaštitnu ogradu na srpsku teritoriju u blizini graničnog prelaza Horgoš. Srpska granična policija nije bila prisutna tokom ovog push back-a.

Dalje navode o push back-ovima mađarske policije službenici APC/CZA su dobili od E.S. (16, Avganistan) koji navodi kako je uhvaćen od strane mađarske granične policije u pokušaju ilegalnog prelaska mađarske granice sakriven u kamionu. Pokušaj prelaska se desio 01. jula 2019. Kada su ga mađarski policajci uočili skenerom i izvukli iz prikolice kamiona, zadržan je u prostoriji bez video nadzora na graničnom prelazu. U toj prostoriji E.S. je zadobio nekoiko udaraca po glavi i telu od strane mađarskih graničnih policajaca, nakon čega je policijskim vozilom odvezen nedaleko od graničnog prelaza Horgoš i gurnut na srpsku teritoriju. Srpske policije nije bilo, a tokom čitavog događaja E.S. nije komunicirao sa policijom.

Pokušaj prelaska rumunske granice i deportacija

Iranac F.A. (26) koga su službenici APC/CZA takođe sreli na železničkoj stanici 05. jula 2019. navodi kako u Srbiji boravi ukupno 6 meseci. Pre dolaska u Suboticu, boravio je u kampu u Bujanovcu odakle je odlučio da preko Kikinde pokuša da pređe rumunsku granicu pre dva meseca (početkom maja). Uhvaćen je od strane rumunske granične policije, pretresen je i skinut do gole kože i fotografisan. Nije primenjena fizička sila ovom prilikom. Rumunska policija je potom kontaktirala srpsku graničnu policiju koja je došla na mesto dogovora gde je migrant predat srpskoj policiji koja ga je zatim procesuirala, i F.A. je odslužio kaznu zatvora od deset dana u Zrenjaninu nakon što je pravnosnažno osuđen prekršajnom presudom.

Pokušaji prelaska hrvatske granice u blizini Sombora

Tokom obilaska otvorenih lokacija u blizini graničnog prelaza Horgoš 02. i 05. jula 2019. službenici APC/CZA su razgovarali i sa migrantima koji sa ove lokacije odlaze do Sombora, gde pokušavaju da pređu hrvatsku granicu preko Dunava.

Prema rečima B.M. (20, Avganistan), migranti u grupama od 10 do 15 ljudi sa otvorene lokacije u blizini graničnog prelaza Horgoš odlaze u Sombor, posle čega u čamcima prelaze prirodnu granicu preko Dunava na granici sa Hrvatskom. Nakon toga se grupe migranata odmah upute ka severu, u pravcu Mađarske. B.M. dalje izjavljuje da u slučaju da hrvatska granična policija uhvati migrante na Dunavu gde se prelazi čamcima na teritoriju Hrvatske, hrvatska granična policija automatski zapoveda migrantima dok su još u čamcima da se vrate na teritoriju Srbije, posle čega migranti ostavljaju čamac na obali i peške ili taksijem nastave put ka Somboru. U slucaju da čamcem ipak uspeju da pređu na hrvatsku teritoriju i tu budu uhvaćeni od strane hrvatske granične policije, ista im zapoveda da peške pređu preko najbližeg mosta. Uglavnom je to most kod graničnog prelaza u blizini Bezdana. U svim slučajevima nema komunikacije sa policajcima, osim naredbi od strane policije da se vrate nazad. Takođe, migranti ne izražavaju nameru za azil prilikom susreta sa policajcima.

R.Z. (15, Avganistan) koga su službenici APC/CZA sreli na železničkoj stanici navodi kako je 01. jula grupa od 50 migranata poreklom iz Avganistana uspela da pređe poreko Dunava na teritoriju Hrvatske ( iz pravca Sombora ). Neopaženo, nastavili su put ka Mađarskoj, na čiju su teritoriju uspešno ušli, ali su ubrzo primećeni od mađarske granične policije. Svi migranti su fotografisani, a zatim su na mestu gde su uhvaćeni (ne znaju koje mesto je u pitanju) čekali nekoliko sati da bi zatim bili ubačeni u 4 policijska auta (njih 16 u 4 automobila) i preveženi do graničnog prelaza sa Srbijom (nije znao da kaže koji prelaz je u pitanju). Tu je cela grupa bila izložena fizičkom nasilju od strane mađarskih policajaca (udaranje pendrecima, šakama, šutiranje po svim delovima tela). Posle ovog nasilja, gurnuti su kroz otvor na zaštitnoj ogradi na granici sa Srbijom. Svi migranti su se peške vratili na lokaciju Pruga. Srpske policije u trenutku push back-a nije bilo na vidiku.

Pogledajte još

Srbija potpisala novi Frontex ugovor

Foto: europa.rs Beograd, 25 jun, 2025 – Ivica Dačić, Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova …