Početna / Teodora Damnjanovic

Teodora Damnjanovic

Da li je moguće rešiti probleme azilanata?

Izvor: RTS Audio: RTS   Beograd, 18. septembar 2023- Prema rečima Radoša Đurovića iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, kontinuiran je priliv ljudi koji dolaze u našu zemlju. Međutim, od prošle godine intenzivira se priliv ljudi koji dolaze…

Pogledajte više

Poseta kampu u Subotici

APC tim posećuje kampove i centre za azil širom Srbije redovno. Gotovo nijedan kamp ne može se pohvaliti adekvatnim uslovima prihvata izbeglica, kakav oni apsolutno zaslužuju. Iako se najveći broj migranata i izbeglica zadržava veoma kratko u našoj zemlji, njihovo…

Pogledajte više

Pružanje pravne pomoći u centru za azil u Sjenici

APC/CZA organizacija redovno obilazi kampove i azilne centre u Srbiji. Naš pravni tim je zadužen za pružanje relevantnih pravnih informacija, koje su od ogromnog značaja za migrante i izbeglice. Imajući u vidu to da im validne informacije u najvećem broju…

Pogledajte više

Povezivanje mladih izbeglica i mladih iz lokalne sredine

Pandemija je uticala na svakodnevicu svih nas a posebno na migrante, tražioce azila i izbeglice koje je učinila još ranjivijim i izolovanijim. U sredinama u kojima postoji veća socijalna tenzija poput Subotice, gde je porastao animozitet prema izbeglicama i nailazimo…

Pogledajte više

Policy paper: Šta se dešava na spoljašnjim granicama Hrvatske?

Januar 2020 – Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila izradio je policy paper zajedno sa Centrom za mirovne studije, Are You Syrious, No Name Kitchen i Mrežom za praćenje graničnog nasilja, kako bi skrenuo pažnju evropske javnosti, politike i…

Pogledajte više

Na severu Srbije nalazi se najmanje 50 maloletnih izbeglica uzrasta od 12 do 17 godina

Tekst: APC Foto: APC   Subotica, Šid, 30. septembar – U Subotici i okolini i dalje povećan broj migranata, koji svakodnevno pokušavaju ilegalne prelaske u Mađarsku. Najveći broj migranata dolazi iz Avganistana, manji broj iz Irana, Bangladeša, Pakistana i Indije. Najmanje…

Pogledajte više

Pravna i psihološka pomoć u postuku spajanja porodica

U okviru projekta Podrška azilantima i migrantima u savladavanju svakodnevnih izazova u Srbiji koju finansira ELCA, timovi APC/CZA pružaju informacije i pravnu i psihosocijalnu pomoć, a često pomažu  u  spajanju porodica koje su razdvojene tokom puta. Kroz kontinuirano pravno savetovanje,…

Pogledajte više

APC/CZA ponovo u Beogradu sa izbeglicama

Sve je veći broj takozvanih ekonomskih migranata u Beogradu. Broj se uvećao otkako je migrantima koji ne dolaze iz Sirije, Avganistana i Iraka onemogućen dalji prolazak iz Srbije, pa je Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) zajedno sa…

Pogledajte više