Početna / Pravna pomoć / Organizacija APC pruža pomoć i podršku izbegličkim porodicama

Organizacija APC pruža pomoć i podršku izbegličkim porodicama

Izvor: APC

Foto: APC

Datum: 28. oktobar 2023. godine

Mađarska je četiri puta pushback-ovala šestočlanu porodicu iz Sirije u poslednjih 7 dana. Oca su svaki put mađarski graničari pretukli i to pred njegovom ženom i decom uzrasta od dve do sedam godina. Ova porodica iz Alepa živi na otvorenom, uplašena, izložena i u opasnosti od nasilja od strane krijumčara i kriminalaca i pomoć im je prekopotrebna.

Oni pate, ali su ostali bez drugog rešenja, jer nemaju gde da se vrate. Informisali smo ih o načinu pristupa postojećem porodičnom kampu, o dostupnoj zdravstvenoj zaštiti, a deci pružili neophodnu humanitarnu pomoć tokom ove terenske posete.

Sledeći koraci podrazumevaju obaveštavanje lokalnog centra za socijalni rad i lokalnog menadžmenta kampa, kako bi im se obezbedio pristup smeštaju.

Nažalost, APC timovi se u poslednje vreme susreću sa sve većim brojem sličnih slučajeva duž granice Srbije sa državama članicama EU – Mađarskom, Hrvatskom i Rumunijom. U ovakvoj situaciji pokušavamo da obavestimo porodice i druge ugrožene izbeglice o važnim procedurama i drugim relevantnim informacijama, ohrabrujući ih, pomažući im da pristupe zdravstvenoj zaštiti i smeštaju i baveći se svim njihovim hitnim potrebama.

Često je to istrajna borba koja podrazumeva human i predan odnos osoblja APC prema izbeglicama, ali istovremeno uključuje borbu sa institucijama, lokalnom politikom i birokratijom kako bi sistem počeo da funkcioniše pri slučajevima ugroženih izbeglica. Pokušavamo da uspostavimo kontrolu u takvim okolnostima, znajući da su terenski timovi APC-a gotovo jedini lokalni ljudi koji rade na terenu i pomažu izbeglicama duž graničnih područja.

Mnogo je primera poput ovog, ali APC organizacija nastoji da dođe do što više ljudi, razgovara sa njima, posavetuje ih i pomogne im da reše bar neke od mnogobrojnih problema sa kojima se susreću iz dana u dan.

Pogledajte još

APC obilazi izbeglice i migrante na terenu širom zemlje

Izvor: APC Foto: APC Datum: 27. oktobar 2023. godine Rad na terenu je sastavni deo …

Važne informacije za izbeglice iz Ukrajine,

pomažemo u ostvarivanju privremene zaštite.

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila pruža besplatnu pravnu pomoć u ostvarivanju privremene zaštite

ili traženju azila za Ukrajinske izbeglice u Srbiji.

Privremena zaštita se ne ostvaruje samim ulaskom i boravkom u Srbiji.

Da bi ste ste ostvarili prava iz privremene zaštite u Srbiji,

potrebno je da preduzmete niz pravnih koraka u kojim će vam pomoći pravnici našeg centra u skladu sa Zakonom o azilu

i privremenoj zaštiti i sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći.

 

 

 

Vlada produžila privremenu zaštite

za izbegle iz Ukrajine

Vlada Republike Srbije je donela Odluku o dopuni postojeće

“Odluke o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine”

koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 21/2023 od 17.3.2023. godine.

Ista Dopuna Odluke je stupila je na snagu u subotu, 18.3.2023. godine.

Privremena zaštita se produžava na period od godine dana, tačnije do 18.03.2024. godine.

Sva lica koja su do sada već ostvarila privremenu zaštitu kao i ona koja to još nisu uradila je potrebno

da se obrate našem Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila kako bismo im pomogli

da dobiju nova rešenja i nove lične karte.

 

 

Registracija i prava lica iz Ukrajine pod

privremenom zaštitom u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Ko su lica iz Ukrajine kojima je odobrena

privremena zaštita u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Uslovi za ulazak u Srbiju za izbeglice iz Ukrajine

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Informacije za izbeglice iz Ukrajine

APC/CZA je uradio kratki informator za izbeglice koje beže iz Ukrajine, a vezano za:

ulazak i boravak u Srbiji; prijavu boravka i traženje azila u Srbiji; smeštaj izbeglica u Srbiji;

pomoć za izbeglice dok borave u Srbiji.

 

Preuzmite informacije na engleskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download UKR

 

 

 

 

Humanitarna pomoć izbeglicama

iz Ukrajine