Početna / Pravna pomoć / Organizacija APC pruža pomoć i podršku izbegličkim porodicama

Organizacija APC pruža pomoć i podršku izbegličkim porodicama

Izvor: APC

Foto: APC

Datum: 28. oktobar 2023. godine

Mađarska je četiri puta pushback-ovala šestočlanu porodicu iz Sirije u poslednjih 7 dana. Oca su svaki put mađarski graničari pretukli i to pred njegovom ženom i decom uzrasta od dve do sedam godina. Ova porodica iz Alepa živi na otvorenom, uplašena, izložena i u opasnosti od nasilja od strane krijumčara i kriminalaca i pomoć im je prekopotrebna.

Oni pate, ali su ostali bez drugog rešenja, jer nemaju gde da se vrate. Informisali smo ih o načinu pristupa postojećem porodičnom kampu, o dostupnoj zdravstvenoj zaštiti, a deci pružili neophodnu humanitarnu pomoć tokom ove terenske posete.

Sledeći koraci podrazumevaju obaveštavanje lokalnog centra za socijalni rad i lokalnog menadžmenta kampa, kako bi im se obezbedio pristup smeštaju.

Nažalost, APC timovi se u poslednje vreme susreću sa sve većim brojem sličnih slučajeva duž granice Srbije sa državama članicama EU – Mađarskom, Hrvatskom i Rumunijom. U ovakvoj situaciji pokušavamo da obavestimo porodice i druge ugrožene izbeglice o važnim procedurama i drugim relevantnim informacijama, ohrabrujući ih, pomažući im da pristupe zdravstvenoj zaštiti i smeštaju i baveći se svim njihovim hitnim potrebama.

Često je to istrajna borba koja podrazumeva human i predan odnos osoblja APC prema izbeglicama, ali istovremeno uključuje borbu sa institucijama, lokalnom politikom i birokratijom kako bi sistem počeo da funkcioniše pri slučajevima ugroženih izbeglica. Pokušavamo da uspostavimo kontrolu u takvim okolnostima, znajući da su terenski timovi APC-a gotovo jedini lokalni ljudi koji rade na terenu i pomažu izbeglicama duž graničnih područja.

Mnogo je primera poput ovog, ali APC organizacija nastoji da dođe do što više ljudi, razgovara sa njima, posavetuje ih i pomogne im da reše bar neke od mnogobrojnih problema sa kojima se susreću iz dana u dan.

Pogledajte još

Praksa dobijanja stalnog nastanjenja uspostavljena u Srbiji

Izvor: CZA Foto: CZA Beograd, 03. jul 2024. godine – Centar za zaštitu i pomoć …