Početna / RADIONICE

RADIONICE

Radionice sa decom tražiocima azila redovno se realizuju u svim centrima za azil (Banja Koviljača, Bogovađa, Sjenica, Tutin i Krnjača) i Zavodu za vaspitanje dece i omladine Beograd sa ciljem osnaživanja dece da kroz aktivno učešće i uz upotrebu umetničkih tehnika (crtanje, vajanje, kolaž) posredno govore o svojim problemima i iskustvima koja su imali u zemljama porekla, problemima na putu, očekivanjima i planovima. Radionice realizuju APC/CZA pedagog i psiholog, a teme koje se obrađuju u okviru njih su prilagođene specifičnoj grupi dece sa kojom se u datom trenutku radi, njihovim interesovanjima i potrebama. Sa ciljem pružanja podrške u adaptaciji na trenutnu situaciju u kojoj se nalaze, svi problemi dece tražilaca azila se kao sadržaji obrađuju tokom različitih radionica. Sve radionice koje se realizuju imaju i socijalizacijski karakter i kroz njih se podstiče rad na interpersonalnim odnosima, konstruktivni pristup konfliktima, integracija sa decom iz lokalne zajednice, razvoj kapaciteta za učešće u stuktuiranim grupnim aktivnostima, kao i kreativno provođenje vremena tokom boravka u centrima za azil. Kroz rad u grupi, deca tražioci azila uče pravila ponašanja i način funkcionisanja grupe, grupnog dogovora i drugih pojedinaca, uče se toleranciji, a kroz predstavljanje svojih ideja u grupi podižu i samopouzdanje.

  • Radionice psihološkog osnaživanja obrađuju teme identiteta, probleme sa kojima se deca tražioci azila susreću tokom puta, motivacije da istraju na putu do zemlje destinacije, viđenje Srbije na svom putu, očekivanja od budućnosti i integracije.

  • Kulturološke radionice imaju za cilj da predstave kulture iz kojih deca tražioci azila dolaze i da im omoguće da steknu uvid u druge kulture, pre svega srpsku, ali i specifične okolnosti suživota sa velikim brojem ljudi koji dolaze iz različitih kultura, sa različitim običajima, navikama i potrebama. Upoznavanje sa srpskom kulturom olakšava buduće uključivanje dece tražilaca azila u lokalnu sredinu – samostalan odlazak kod lekara, u prodavnicu, poštu, lakše stupanje u interakciju sa decom i odraslima iz lokalnih sredina.

  • Kreativne radionice omogućavaju deci tražiocima azila da kroz upotrebu različitih umetničkih tehnika (crtanje, vajanje, kolaž) razvijaju maštu i da na kreativan način izraze svoje potrebe i sposobnosti, veštine i umeća. Posebno su interesantne radionice pravljenja zmajeva u kojima rado učestvuju deca iz svih zemalja porekla, imajući u vidu da je igra zmajevima jedna od najpopularnijih u Aziji, među decom, ali i odraslima. Radionice pravljenja zmajeva privlače pažnju i lokalnih vršnjaka koji se rado odazivaju na učešće u njima.

  • Jezičke radionice omogućuju deci tražiocima azila da se upoznaju sa osnovama engleskog jezika kroz učenje fraza za upoznavanje, snalaženje u prostoru, izražavanje sopstvenih potreba, kupovinu i upoznavanje sa medicinskom terminologijom koja može da im bude od pomoći ukoliko se razbole. Pored engleskog, sve fraze se daju i na srpskom jeziku kako bi im se omogućila lakša integracija u lokalnoj sredini. Često se dešava da fraze koje nauče tokom radionica kasnije primenjuju i u svakodnevnoj komunikaciji – pri pozdravljanju, predstavljanju, izražavanju određenih potreba.

Sledeće Prethodno
  
 
  
 
 
 
 
Sledeće Prethodno

Kroz saradnju sa lokalnim institucijama, pre svega sa školama i domovima kulture pažljivo se planiraju zajedničke radionice i neformalna druženja dece iz tražilaca azila sa decom iz lokalnih sredina.

Najviše programskih aktivnosti realizuje se sa decom uzrasta od 7 do 12 godina, dok se sa najmlađom decom (do 4 godine) radi kroz ad hoc aktivnosti i slobodnu igru, najčešće uz prisustvo majki sa kojima se često vode razgovori o vaspitanju.

Posebna pažnja je usmerena na maloletne tražioce azila bez pratnje koji se privremeno smeštaju u Zavod za vaspitanje dece i omladine Beograd i sa kojima se kroz individualna i grupna pedagoška i psihološka savetovanja i kroz radioničarski oblik rada, mladi upoznaju sa smeštajem i uređenjem u azilnim centrima u Srbiji, razlikama u srpskoj i kulturi iz koje dolaze, osnažuju se da prihvate trenutnu situaciju u kojoj se nalaze, kao i da razvijaju konstruktivni pristup konfliktima u kojima se imajući u vidu njihov osetljiv položaj, mogu naći.

Važne informacije za izbeglice iz Ukrajine,

pomažemo u ostvarivanju privremene zaštite.

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila pruža besplatnu pravnu pomoć u ostvarivanju privremene zaštite

ili traženju azila za Ukrajinske izbeglice u Srbiji.

Privremena zaštita se ne ostvaruje samim ulaskom i boravkom u Srbiji.

Da bi ste ste ostvarili prava iz privremene zaštite u Srbiji,

potrebno je da preduzmete niz pravnih koraka u kojim će vam pomoći pravnici našeg centra u skladu sa Zakonom o azilu

i privremenoj zaštiti i sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći.

 

 

 

Vlada produžila privremenu zaštite

za izbegle iz Ukrajine

Vlada Republike Srbije je donela Odluku o dopuni postojeće

“Odluke o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine”

koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 21/2023 od 17.3.2023. godine.

Ista Dopuna Odluke je stupila je na snagu u subotu, 18.3.2023. godine.

Privremena zaštita se produžava na period od godine dana, tačnije do 18.03.2024. godine.

Sva lica koja su do sada već ostvarila privremenu zaštitu kao i ona koja to još nisu uradila je potrebno

da se obrate našem Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila kako bismo im pomogli

da dobiju nova rešenja i nove lične karte.

 

 

Registracija i prava lica iz Ukrajine pod

privremenom zaštitom u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Ko su lica iz Ukrajine kojima je odobrena

privremena zaštita u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Uslovi za ulazak u Srbiju za izbeglice iz Ukrajine

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Informacije za izbeglice iz Ukrajine

APC/CZA je uradio kratki informator za izbeglice koje beže iz Ukrajine, a vezano za:

ulazak i boravak u Srbiji; prijavu boravka i traženje azila u Srbiji; smeštaj izbeglica u Srbiji;

pomoć za izbeglice dok borave u Srbiji.

 

Preuzmite informacije na engleskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download UKR

 

 

 

 

Humanitarna pomoć izbeglicama

iz Ukrajine