Početna / AKTUELNO / Austrija pooštrila zakon o azilu

Austrija pooštrila zakon o azilu

  priredio |  A.P.C   foto | Rojters  

Be?, 3. novembar – Austrijska vlada izmenila  je zakon o azilu i uvela “azil na odre?eno vreme”, koji ?e po?eti da se primenjuje ve? od 15.novembra.

Prema ovom pooštrenom zakonu  osobe kojima je u njihovoj zemlji ugrožena egzistencija dobi?e uto?ište u Austriji na rok od tri godine, a posle  tog vremena  ponovo ?e se proveravati postojanje  razloga za pružanje azila. Ukoliko bude ustanovljeno da oni  i dalje postoje, status azilanta ?e biti dodeljen na neograni?eno vreme, ako oni više ne budu postojali  azilant  ?e se vra?ati u zemlju porekla.

Osnova za odlu?ivanje bi?e ekspertiza Ministarstva unutrašnjih poslova.

Pooštrena  je i odredba zakona o spajanju porodice, pa  ?e osobe koje ne uživaju izbjegli?ki status, nego samo zaštitu od protjerivanja,  mo?i ?lanove porodice u Austriju da dovedu  tek posle  tri godine boravka i to samo u slu?aju osigurane materijalne egzistencije. Do sada je taj rok bio godinu dana.
Samo za maloletnike bez pratnje roditelja predvi?aju se olakšice kada je re? o spajanju porodica.

Vlada pooštravanjem zakona o azilu o?ekuje da ?e signal biti poslat kako stanovništvu, tako i onima koji razmišljaju o bekstvu u Evropu.
“Mi želimo da pružimo zaštitu onima kojima je ona potrebna. Ono što se trenutno doga?a ?esto nije potraga za zaštitom nego za ekonomski  najatraktivnijom zemljom”, rekla je austrijska ministarka  unutrašnjih poslova,  Johana Mikl.

Austrija u ovoj godini o?ekuje 85.000 zahteva za azilom što je drasti?ni porast u pore?enju sa 2014. kada je zabeleženo 28.000 zahteva. Ali velika ve?ina  izbeglica koja u poslednje vreme ulazi u Austriju nastavlja put prema Nema?koj i ostalim zapadnoeuropskim zemljama.

 

Pogledajte još

Trilaterala u Budimpešti o migrantima

Izvor: RTS Budimpešta, 03.10.2022– Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, predsednik Vlade Mađarske Viktor Orban, kao …