Početna / AKTUELNO / Srbija obećala smeštaj za jos 3000 izbeglica

Srbija obećala smeštaj za jos 3000 izbeglica

  priredio |  A.P.C      foto | N1   

Brisel, 5. novembar – Srbija je obavestila Evropsku uniju da ?e pripremiti 3.000 dodatnih mesta za privremeni smeštaj izbeglica, pored ve?, prošle nedelje,  preuzete obaveze za 3.000 smeštajnih kapaciteta.To je danas saopštila portparolka Evropske komisije Mina Andreeva.  Ona je rekla i i da je Hrvatska izvestila Evropsku komisiju i ?lanice EU da ?e ukupno obezbediti 5.000 mesta za izbeglice, što je dodatnih 3000 na ve? obe?anih 2000, a Slovenija potvrdila da ?e organizovati  smeštaj  za 2.000 izbeglica. Ovo je dogovoreno na ju?erašnjoj video-konferenciji predstavnika grupe od jedanaest zemalja koje se nalaze duž takozvane zapadnobalkanske migrantske rute, koja vodi i kroz Srbiju.

Austrija je tako?e stavila do znanja da vlada u Be?u razmatra koliki broj izbeglica može primiti u smeštajnim kapacitetima koje priprema.

Lideri balkanskih i EU zemalja na “zapadnobalkanskom putu izbeglica” obavezali  su se u Briselu 25. oktobra da ?e do kraja godine izgraditi kapacitete za privremeni smeštaj za 50 hiljada  ljudi u Gr?koj i još 50 hiljada u ostalim zemljama duž te rute.

omisija navodi da ?e njeni predstavnici slede?ih nedelja posetiti glavne gradove država duž  te rute kako bi razgovorali o potrebama i finansijskoj pomo?i. Komisija tako?e isti?e da razmena informacija u vezi s izbeglicama na dnevnoj osnovi dobro funkcioniše, što je tako?e bio jedan od zaklju?aka samita i Briselu.

Pogledajte još

Trilaterala u Budimpešti o migrantima

Izvor: RTS Budimpešta, 03.10.2022– Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, predsednik Vlade Mađarske Viktor Orban, kao …