Početna / DIJALOG / ARGUMENTI / Više od 100.000 izbeglica stiglo preko Mediterana u Evropu od početka 2016. godine

Više od 100.000 izbeglica stiglo preko Mediterana u Evropu od početka 2016. godine

     priredio |APC      mapa |/IOM     

Atina, 23. februar – Broj migranta i izbeglica  koji su od po?etka 2016. Godine stigli u Gr?ku i Italiju ove nedelje premašio 100.000. Do 22. februara sama  Gr?ka  je zabeležila 102.547 dolazaka na ostrva od po?etka godine. Pore?enja radi, u 2015., taj broj je iznosio  100.000 pristiglih do  juna –, navodi saopštila je Me?unarodna organizacija za migracije (IOM)u za Gr?ku.

U istom periodu život je izgubilo više od 410 migranata i izbeglica, a ruta preko isto?nog Mediterana izme?u Turske i Gr?ke i dalje važi za najsmrtonosniju imaju?i u vidu da se tu utopio 321 migrant.

Prema IOM – Gr?ka, procenjuje se da je samo u februaru na gr?ka ostrva stiglo 42,861 migranti su , a tamošnje vlasti godine gr?ke vlasti kažu da su najbrojniji Sirijci, Avganistanci, Ira?ani, Iranci i Pakistanci. Ostali su iz Maroka, Bangladeša i Somalije.

Od po?etka godine, 7.507 migranti su stigli preko mora u Italiju. To je otprilike isti broj kao i prošle godine.

“Mi i dalje registrovanje dolazak brojnih ugroženih migranata, koji su ?esto u veoma lošem stanju, što je posledica nasilju kome su bili izloženi od  švercera u Libiji. Tako?e je alarmantno pove?an broj žena koje su postale  žrtve trgovine ljudima -, izjavio je portparol IOM-Italija Flavio di ?akomo.

 

Pogledajte još

Istraživanje i policy brief o obrazovanju dece izbeglica u Srbiji – izazovi integracije

Autor: APC/CZA  Foto: APC/CZABeograd, 22 novembar – Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila i Centar …