Početna / PRESS / DRUGI PIŠU / Beč hoće da zapečati Balkansku rutu

Beč hoće da zapečati Balkansku rutu

   izvor |DW/http://www.dw.com/sr//autor:  Nemanja Rujevi?

25. februar -„Kada je Austrija prakti?no zape?atila granice, balkanske zemlje su je sledile, zbog ?ega Gr?ka kao najslabija karika mora da iza?e na kraj s desetinama hiljada izbeglica“, piše štampa nakon konferencije u Be?u.

Analize i komentari u nema?koj štampi stvari postavljaju otprilike ovako: Nema?ka je u svojoj izbegli?koj politici ostala usamljena – Austrija je kao poslednji saveznik okrenula le?a Berlinu što je postalo posebno jasno nakon ministarske konferencije u Be?u. Tamo su u sredu bili pozvani predstavnici balkanskih zemalja, ali ne Gr?ke i Nema?ke, dakle po?etnog i krajnjeg odredišta izbegli?ke rute. Austriji i balkanskim zemljama se pripisuje i odluka da se granice zatvore za sve osim za Sirijce i Ira?ane, a da i oni budu propuštani na kaši?icu. Kritike su oštre, Be?u se prebacuje da predvodi „pakt nevoljnih“ i od „Gr?ke stvara najve?i izbegli?ki kamp EU“ (Landescajtung).

„Austrija je izvala perfidnu lan?anu reakciju“, piše Zarbriker cajtung. „Kada je alpska zemlja prakti?no zape?atila granice, balkanske zemlje su je sledile, zbog ?ega Gr?ka kao najslabija karika lanca mora da iza?e na kraj s desetinama hiljada izbeglica. Helada preti da postane pozornica ljudskih tragedija. Zemlje monetarne unije su se držale zajedno kada se tokom krize evra radilo o njihovim parama. A sada?“ Na sli?nom tragu piše Noje osnabriker cajtung koji proizvodnju „poželjnog domino-efekta“ od strane Austrije naziva „sramotnom“. „Najve?e izbegli?ko kretanje od Drugog svetskog rata je evropski, a ne nacionalni problem. Države EU moraju da pomognu preoptere?enoj Gr?koj. Ukoliko se to ne desi, niko više ne?e verovati u projekat Evrope.“
Na sli?nom tragu je levi?arski Tagescajtung koji najpre kritikuje Be? što se nije ni potrudio da uspostavi dijalog s Atinom. „Argument da Gr?ka samo propušta izbeglice je poput lošeg vica. Zar druge države na ruti postupaju druk?ije? Ostaviti Gr?ku na vetrometini zna?i svesno rizikovati da ova krizom potresena zemlja bude dalje destabilizovana. Ne iznena?uje što Be? ima tajne obožavatelje od Minhena do Varšave. Zajedni?ka strategija za obezbe?ivanje spoljnih granica za koju se Berlin zalaže u Briselu doduše nije potpuno upropaš?ena soliranjem Austrije, ali jeste znatno otežana. Tektonske plo?e pod Evropom još malo su se razmakle.“

Konzervativni Velt je druga?ijeg stava. Upravo bi države koje više ne slede politiku Angele Merkel mogle da smanje priliv izbeglica i tako paradoksalno obezbede kancelarki politi?ko preživljavanje u Nema?koj, piše list. To što vlada u Berlinu još nije uvela kontigente za prijem izbeglica u Veltu smatraju „kratkovidim“. „Ipak, nije tek kratkovido postupanje kancelarke gurnulo Evropsku uniju u egzistencijalnu krizu. Bezubo lajanje Evropske komisije protiv konferencije u Be?u moralo bi da pokaže svakom evroskeptiku da nema ni govora o nekakvoj nadmo?i Brisela. Naprotiv: evropska ku?a se upravo raspada pred o?ima Angele Merkel i nema nikoga ko bi je omalterisao.“

Be?ki dnevni list Standard piše ?e postupanje Austrije i balkanskih zemalja imati kontraefekat: „Cilj bi trebalo da bude da ljudi uopšte ne kre?u na put jer znaju da nemaju šanse da do?u do željene destinacije. S druge strane, treba preduprediti zastrašuju?i scenario iz avgusta 2015, kada su desetine hiljada o?ajnika ostale zaglavljene u Ma?arskoj. Ali vlada u Be?u ?e upravo takav efekat izazvati i zbog toga je s pravom kritikovana“, piše list. „Novi grani?ni menadžment na Balkanu ne?e služiti ni?emu ukoliko Nema?ka ostane otvorena, a Turska ne zaustavlja krijum?are. Zbog slika ljudskog jada koje ?e stizati iz Gr?ke, austrijski ministri ne?e mo?i da istraju u ulozi negativca koju upravo igraju.“

Kritiku sažeto iznosi Štutgarter cajtung. „Pravac je jasan: takozvana Balkanska ruta treba da bude ugašena a Gr?ka stavljena pod pritisak tako što ?e se na njenoj teritoriji stvoriti zastoj. Atina treba da sa Ankarom više sara?uje na ?uvanju granica. Be? je ionako na ratnoj nozi s Nema?kom i Evropskom komisijom, najviše zbog nedavno uvedenih kontigenata za prijem izbeglica. Demokratija je naporna, solidarnost do sada manjkava, ljudskost retko kada popularna. Ali to su temelji na kojima stoji Evropa – u Be?u je malo od toga vi?eno.“

Pogledajte još

CMS traži hitnu smenu vrha MUP-a Hrvatske.

Izvor: CMS05.04.2022 – Azil i integracijske politikePanel Velikog vijeća Europskog suda za ljudska prava odbio je zahtjev …