недеља, 14. јул 2024.
sren
Početna / AKTUELNO / Balkanska ruta: Izbeglice vozom iz Đevđelije do Austrije

Balkanska ruta: Izbeglice vozom iz Đevđelije do Austrije

Zagreb,18. februara – Šefovi policija Srbije, Hrvatske, Slovenije, Makedonije i Austrije dogovorili su se o zajedničkom registrovanju izbeglica na grčko-makedonskoj granici. Pet zemalja će zajednički organizovati prevoz izbeglica do Austrije,a kako potom će a prolaz „balkanskom rutom" biće omogućen samo izbeglicama iz ratom zahvaćenih zemalja.

balkanska ruta

 

Primena sporazuma počinje već danas, a postupak registracije počinje u Đevđeliji. Države garantuju da će omogućiti prolaz isključivo osobama koje su prošle početnu kontrolu.

  priredio: APC     foto Die Welt 

Zagreb,18. februara – Šefovi policija Srbije, Hrvatske, Slovenije, Makedonije i Austrije dogovorili su se o zajedni?kom registrovanju izbeglica na gr?ko-makedonskoj granici. Pet zemalja ?e zajedni?ki organizovati prevoz izbeglica do Austrije,a kako potom ?e  a prolaz “balkanskom rutom” bi?e omogu?en samo izbeglicama iz ratom zahva?enih zemalja.

Primena sporazuma po?inje ve? danas, a postupak registracije po?inje u ?ev?eliji. Države garantuju da ?e omogu?iti prolaz isklju?ivo osobama koje su prošle po?etnu kontrolu.

Kroz taj proces bi?e obavljena identifikacija i uzeti biometrijski podaci migranata, kako bi se odredilo da li dolaze iz zemalja u kojima im je život ugrožen, poput Sirije, Iraka i Avganistana.

Makedonska policija prebaciva?e izbeglice vozom od ?ev?elije do Preševa, gde ?e ih preuzimati srpska policija i prevoziti ih do Šida, a potom hrvatska do Dobove, odakle ?e ih slovena?ka policija prebacivati do Austrije, odakle ?e kako piše nema?ki Die Welt jednog dana biti prevezeni u Nema?ku.
Direktor hrvatske policije Vlado Domini? je izrazio o?ekivanje da ?e ovaj sistem prevoza funkcionisati i da ne?e biti potrebe da se migranti vra?aju. On je rekao da još nisu utvr?ene kvote i da ?e to zavisiti od toga koliko ?e izbeglica primati Austrija i Nema?ka.

Zajedni?ka izjava koju su potpisali šefovi policija Makedonije, Srbije, Hrvatske, Slovenije i Austrije poslata je i Bugarskoj i Albaniji, koje su pozvane da se priklju?e da ne bi došlo do skretanja s izbegli?ke rute.

Na?elni dogovor direktori policije i šefovi grani?nih službi Makedonije, Srbije, Hrvatske, Slovenije i Austrije o zajedni?koj registraciji i jedinstvenoj bazi podataka postignuti su na sastanku u Skoplju pre dve nedelje. “Naša država ima klju?nu ulogu u upravljanju izbegli?kom krizom usled ogromnih propusta gr?kih vlasti, koji prete da dovedu u pitanje postojanje šengenske zone. Zato ?e na južnoj granici biti raspore?ene dodatne policijske snage iz nekoliko zemalja ?lanica EU koje ?e pomagati makedonskim policijcima u patroliranju, registraciji i identifikaciji izbeglica, najavio je tada Goran?o Savovski, direktor Biroa javne bezbednosti Makedonije, a potvrdio  zamenik direktora austrijske policije, general Franc Lang.

On smatra da je neophodan zajedni?ki rad kako bi se smanjio priliv ljudi koji imaju malo ili nimalo šanse za dobijanje azila.

Uo?i potpisivanja zajedni?ke izjave ispred hotela Internacional, gde je bila konferencija za novinare, predstavnici inicijative “Dobro došli” protestovali su protiv ovakvog dogovora, jer smatraju da Evropa ne treba da ograni?ava ulazak ljudima iz ratom zahva?enih podru?ja.

Pogledajte još

Stalno nastanjenje za izbeglicu iz Sirije

Izvor: APC Foto: APC Beograd, 27. jun 2024. godine– Uz pomoć Centra za zaštitu i …