Početna / DIJALOG / Džihan al Khazen: Loši momci među izbeglicama moraju biti kažnjeni

Džihan al Khazen: Loši momci među izbeglicama moraju biti kažnjeni

   izvor   |   EUP    |   http://www.europressarabia.com/  |  28. januar 2016.   

 

Da li je ostala jos neka nesre?a koja nije pogodila Sirijske izbeglice u Evrpi?

Ono što se desilo u Kelnu dok je ceo svet slavio do?ek Nove godine bio je vrlo gnusano i za goste i za doma?ine, a za to je optuženo  30 muškraca od 1,1 milion sirijskih izbeglica koliko ih je primila Nemacka prošle godine.

Angela Merkel koja sa punim srcem primila izbeglice pogotovu iz Sirije (koja osudila slanje druge po redu nemacke podmornice Izraelu ) sada pla?a veliki ceh svoje dobrote prema zemljama Bliskog istoka

Ve?ina Nemaca pobunila se posle incindenata koji su se desili u Kelnu, a

istraživanje  javnog mnjenja pokazalo je da Nemci više ne žele izbeglice u svojoj zemlji.

Ne  žele ih nigde u Evropi. Gr?ka ,Makedonija, Austrija, Nema?ka, Danska, Švedska donose odluke i preduzimaju mere da spre?e njihov ulazak na svoju teritoriju.

Stranka  Hriš?ansko-demokratska unije, koju vodi Angela Merker sa izgubljenih  2,5%pristalica, sada je pala na samo 32,5 pristalica ,  a podrška alternativno nema?kokoj  desni?arskoj stranci porasla je na 12,5%

Nema?ki odgovor u gradu Brnhajnu, na veliki broj žalbi na muškarce izbeglice zbog njihovog nepistojnog ponašanja prema devojkama i ženama na bazenima, bio je zabrana njihovog ulaska na bazene.

Sve se to dešava dok državni organi i institucije, mediji, nevladine organizacije…  pokušavaju da izbeglice integrišu u nema?ko društvo.

?ini se da u tome ne uspevaju uvek. Najlepšu stvar koju sam pro?itao na tu temu je: “Ako ho?emo da Nemci prihvate Arape, Arapi   treba da prihvate Nemce” . Drugim re?ima to zna?i da izbeglica koja je pobegao od smrti traže?i novu priliku za dostojanstven  život, nema prava da name?e svoju tradiciju ljudima koji ho?e da mu pomognu.

Sirija je svakodnevno žrtva terorizma od obe strana koji se nalaze tamo. Mnogi su žrtvovali živote utopivši se pre nego što su stigli do zemlje slobode. Pobegli od smrti u smrt.

Ali sve te muke i traume ne opravdavaju  izbeglice da napadaju k?erke zemljama koje su ih ugostile. I da mogu da odlu?im ja bi ih stavio na brod koji može da potone i ponovo ih poslao u more da se vrate tamo odakle su došli ili da budu potopljeni.

Pre neki dan utopilo se 42 osobe izbeglica, od kojih su  njih 17 deca. Iz Sirije bogate zemlje, do sada je izbeglo oko šest miliona ljudi,  od toga polovina u okruženje, a druga polovina u Evropu i druge zemlje. Medju njima je dva miliona dece. Mnogo je dobrotvornih organizacija , državnih i nevladinih organizacija, imu?nih ljudi koji daju dobrovoljne priloge… ?iji je cilj da prikupe što više novca da bi obezbedili školske klupe za decu izbeglica .

A trideset loših momaka me?u 1,1 milion u Nema?koj je bezna?ajan procenat.  Ima i izbeglica koji su se oglasili protiv ovih dela Procitao sam ?lanak studenjkine Katlin Denkan iz Sietla da su je nasilnici opkolili, a pomogli su joj je Sirijac Hišam Ahmed Mohame u?itelj iz Siriji i njegov prijatelj , dok su druge  izbeglice  napravile obru? oko nje da bi je zaštitili. Kasnije su je odveli u stanicu milicije gde ja našla njenog druga Nemca sa kojim je bila to ve?e.

Ali uprkos tome nasilnici su kao dlaka u testu. Jedna dlaka pokvari hleb.

Pogledajte još

Istraživanje i policy brief o obrazovanju dece izbeglica u Srbiji – izazovi integracije

Autor: APC/CZA  Foto: APC/CZABeograd, 22 novembar – Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila i Centar …