Početna / PRESS / DRUGI PIŠU / Žig na migrante

Žig na migrante

   izvor | Ve?ernje novosti (/http://www.novosti.rs/ )  autor | Ivana Stanojevi? ,    [30. januar 2016|  ]
CRVENA ili žuta narukvica, tetovaža na podlaktici, brojevi ispisani flomasterom na koži, ili ulazna vrata obojena i tako obeležena da se zna da iza njih žive izbeglice – sve ovo zajedno ima istu ulogu koju je, za vreme Hitlerovog Tre?eg rajha imala žuta traka namenjena Jevrejima. Vreme je drugo, u?esnici novi, ali je nepravda ista.

Nesre?nici pobegli glavom bez obzira od metaka i bombi neželjeni su u Evropi u koju ih je donela nada da ?e spasti sebe i svoje najmilije od sigurne smrti. Oni koji su im, silom prilika, makar nakratko, pružili uto?ište, a nadaju se da ?e im što pre videti le?a, smatraju da pridošlice moraju da budu obeležene, da ne smeju “inkognito” da se šetaju evropskim metropolama.

U glavnom gradu Velsa Kardifu, migranti moraju da nose crvenu narukvicu od jake plastike. Menadžer privatne firme, zadužene za smeštaj i ishranu pridošlica, smatra da je to veoma prakti?no rešenje. Traka ne može da se skine, niti pozajmi drugom koji nije registrovan, a u me?uvremenu, “služi” da migranti budu izloženi sve ve?em šikaniranju u gradu, prevozu… Ovaj patent preuzela je i Škotska.

Stotine ljudi koji traže azil u Britaniji, smeštene o trošku države u Midlsborou, na istoku zemlje, morale su da žive u ku?ama koje imaju crvena vrata. Sve dok lavina protesta nije podigla uvis ?etke umo?ene u sivu boju, te su tragovi ne?oveštva uklonjeni. Druge zemlje, za razliku od ovog regiona Velike Britanije, nijednog momenta nisu pokušale da isprave nepravdu, niti priznaju grešku…

U Ma?arskoj koja je, uporedo sa zidom na granici sa Srbijom, protiv sebe podigla ceo Stari kontinent (da bi potom bodljikave žice po?ele masovno da ni?u na nekad državnim, odavno unutaršengenskim me?ama) – migranti su obeležavani žigom na podlaktici. Pri tome je koriš?en ru?ni aparat za tetoviranje. Svet su obišle fotografije policajaca, snimljenih kako urezuju žigove u kožu o?ajnika kojima je sudbina dopustila da živi premoste okean, masovnu grobnicu migranata iz Azije i sa severa afri?kog kontinenta. Vlasti u ovoj zemlji (ne)svesno su zažmurile pred ?injenicom da se ovako nešto automatski vezuje za Holokaust i tetoviranje zatvorenika logora Aušvic serijskim brojevima.

U ?eškoj, markiranje migranata obavljalo se flomasterom, ali ni taj žig nije mogu?e lako skinuti. ?eška policija je, posle pljuska kritika, ovaj doga?aj objasnila potrebom da se migranti identifikuju i izdvoje iz mase ostalih putnika. I navodnom ?injenicom da se time umanjuje opasnost da se (i zauvek) razdvoje ?lanovi porodica. Portparol policije objasnio je da je to bio izuzetno težak zadatak, jer mnogi nisu imali dokumenta i nisu govorili engleski.

 

Pogledajte još

CMS traži hitnu smenu vrha MUP-a Hrvatske.

Izvor: CMS05.04.2022 – Azil i integracijske politikePanel Velikog vijeća Europskog suda za ljudska prava odbio je zahtjev …