Početna / NEWS FROM APC / Đurović: Sistem informacija mora da se razrađuje.

Đurović: Sistem informacija mora da se razrađuje.

Autor: Euronews Srbija

Beograd, 30.03.2022.

Radoš Đurović iz Centra za pomoć i zaštitu tražiocima azila rekao je za Euronews Srbija da sistem informisanja za ljude koji dolaze iz Ukrajine mora da se dodatno razradi, kao i da se većina onih koji dođu snalazi sama, i da uskoro neće moći finansijski da iznesu ostanak u privatnom smeštaju.

“Mi smo predložili da se razmisli o tome da ljudi ne budu premešteni u neke izolovane centre, van urbanih mesta, već da se pomoć pruži u urbanim mestima i kroz finansijsku podršku, a ne da budu smeštani u kampove”, rekao je Đurović.

On je dodao da je neophodno da Komesarijat bude na svim graničnim prelazima u Vojvodini, a ne samo na ova tri na kojima sada dežura. Takođe, Đurović je rekao i da bi informacije morale da budu dostupne i preko interneta, kako bi ljudi koji su u putu mogli da im pristupe.

Budući da je Srbija 18. marta za izbeglice iz Ukrajine, poput zemalja Evropske unije, aktivirala mehanizam privremene zaštite, oni u zemlji imaju pravo na boravak, ličnu ispravu, zdravstvenu zaštitu, na pristup tržištu rada i obrazovanju.

“Time smo usaglašeni sa sličnim instrumentom EU i zemljama u okruženju. Ljudi dođu u policijsku stanicu, tamo izraze nameru da traže privremenu zaštitu – tu bivaju registrovani, i onda se donosi odluka za svakoga posebno”, istakao je Đurović.

Dodao je i da bi ovo mogao biti znak ljudima koji ddolaze iz Ukrajine da razmisle i možda da ostanu u Srbiji. Međutim, naglašava Đurović, najveća razlika između ove i krize iz 2015. godine je u tome što izbeglice iz Ukrajine zapravo žele da se vrate kući.

“U slovenskom okruženju se osećaju veoma prijatno i žele da ostanu blizu, kako bi moglid a se vrate kući kada prestanu ratna dejstva – u početku krize smo procenili da je to oko 10.000 ljudi na koje moramo da budemo spremni, i važno je kako ćemo ove ljude uključiti u sistem”, rekao je Đurović.

Pojasnio je da je glavna razlika u privremenoj zaštiti i tražiocima azila to što oni koji su tražioci azila imaju pravo da se zaposle tek posle devet meseci. Takođe, ljudi iz Ukrajine mogu da pokrenu i azilnu proceduru i mogu da dobiju azil da trajno ostanu u zemlji, ali to i ne moraju.

Pogledajte još

Issued the first Serbian passports for refugees

Source: APC Photo: APC Belgrade, April 15, 2024– Today, the Serbian authorities handed over the …