Početna / Pravna pomoć / APC obilazi izbeglice i migrante na terenu širom zemlje

APC obilazi izbeglice i migrante na terenu širom zemlje

Izvor: APC
Foto: APC
Datum: 27. oktobar 2023. godine

Rad na terenu je sastavni deo podrške koju APC pruža izbeglicama, a na taj način najbolje saznajemo o njihovim potrebama i problemima, kako bismo potom mogli da im pomognemo. Ovi ljudi često nemaju relevantne informacije o svojim pravnim izgledima i postupku azila u Srbiji. Mi ih onda obaveštavamo o svim pravnim koracima i fazama, njihovim pravima, obavezama, procedurama koje su im obezbeđene tokom redovnih terenskih poseta raznim kampovima i područjima širom Srbije.

Kroz pravnu, psihosocijalnu i integracijsku pomoć i razne usluge koje APC pruža, trudimo se da adekvatno odgovorimo na njihove specifične potrebe i probleme. Pobegli iz rata, daleko od svojih domova, nevidljivi za različite institucije i sistem, ovi ljudi cene svaku priliku da budu saslušani, da ih neko vidi i da im bude pružena pomoć. APC to zna, a njeno osoblje i volonteri daju sve od sebe da pomognu izbeglicama svojim kapacitetima i stručnošću.

Organizacija APC sa svojim timovima redovno ide na teren, obilazeći različita mesta po Srbiji. APC osoblje razgovara sa ovim namučenim ljudima, koji se suočavaju sa mnogim izazovima na njihovom putu i izloženi su brojnim opasnostima.

Pružanje podrške ljudima, često iznemoglim od stalne borbe i problema predstavlja veoma bitnu stavku u širokom delokrugu rada naše organizacije.

Pogledajte još

Organizacija APC pruža pomoć i podršku izbegličkim porodicama

Izvor: APC Foto: APC Datum: 28. oktobar 2023. godine Mađarska je četiri puta pushback-ovala šestočlanu …

Važne informacije za izbeglice iz Ukrajine,

pomažemo u ostvarivanju privremene zaštite.

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila pruža besplatnu pravnu pomoć u ostvarivanju privremene zaštite

ili traženju azila za Ukrajinske izbeglice u Srbiji.

Privremena zaštita se ne ostvaruje samim ulaskom i boravkom u Srbiji.

Da bi ste ste ostvarili prava iz privremene zaštite u Srbiji,

potrebno je da preduzmete niz pravnih koraka u kojim će vam pomoći pravnici našeg centra u skladu sa Zakonom o azilu

i privremenoj zaštiti i sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći.

 

 

 

Vlada produžila privremenu zaštite

za izbegle iz Ukrajine

Vlada Republike Srbije je donela Odluku o dopuni postojeće

“Odluke o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine”

koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 21/2023 od 17.3.2023. godine.

Ista Dopuna Odluke je stupila je na snagu u subotu, 18.3.2023. godine.

Privremena zaštita se produžava na period od godine dana, tačnije do 18.03.2024. godine.

Sva lica koja su do sada već ostvarila privremenu zaštitu kao i ona koja to još nisu uradila je potrebno

da se obrate našem Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila kako bismo im pomogli

da dobiju nova rešenja i nove lične karte.

 

 

Registracija i prava lica iz Ukrajine pod

privremenom zaštitom u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Ko su lica iz Ukrajine kojima je odobrena

privremena zaštita u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Uslovi za ulazak u Srbiju za izbeglice iz Ukrajine

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Informacije za izbeglice iz Ukrajine

APC/CZA je uradio kratki informator za izbeglice koje beže iz Ukrajine, a vezano za:

ulazak i boravak u Srbiji; prijavu boravka i traženje azila u Srbiji; smeštaj izbeglica u Srbiji;

pomoć za izbeglice dok borave u Srbiji.

 

Preuzmite informacije na engleskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download UKR

 

 

 

 

Humanitarna pomoć izbeglicama

iz Ukrajine