четвртак, 20. јун 2024.
sren
Početna / AKTUELNO / Novi FRONTEKS na bugarsko-turskoj granici

Novi FRONTEKS na bugarsko-turskoj granici

priredio APC   foto: Evropska komisja| 

Sofija, 12. oktobar– U EU je pre nekoliko dana po?ela sa radom nova agencija za zaštitu granica, koja ?e zameniti sadašnji Fronteks, a o ?ijem su se  osnivanju ranije ove godine dogovorile svih 28 država ?lanica.

Nova agencija koju su evropski lideri simboli?no inaugurisali na granici Bugarske i Turske, glavnoj ta?ki za ulazak migranata koji se odlu?e za prelazak u Evropu kopnenim putem, ima  na raspolaganju više ljudstva i opreme od Fronteksa, kao i mogu?nost za bržu intervenciju.

Nova agencija ne?e imati sopstvene snage za zaštitu granica, ali ?e mo?i brzo da pozove 1.500 ljudi koje odrede zemlje ?lanice, što je njihova obaveza od decembra 2016.

Nova Agencija za zaštitu granica i obale trebalo bi da bude u stanju da prepozna slabe ta?ke i ispravi ih na vreme, a ne kada bude prekasno, najavio je u junu predsednik Evropske komisije Žan-Klod Junker .
Evropski komesar Dimitris Avramopulos, koji prisustvuje pokretanju nove grani?ne službe na grani?nom prelazu Kapitan-Andreevo, smatra da je to “istorijski trenutak”.

“Od sada pa nadalje, spoljna granica EU od jedne države ?lanice je spoljna granica svih država ?lanica – i pravno i operativno”, rekao je on.
Osnovni zadatak ovog novog tela EU je da pomogne zemljama koje su pod najve?im pritiskom u slu?ajevima masovnog priliva.

Novi Fronteks ?e kada dostigne pun kapacitet imati 1.000 zaposlenih, što je dva puta više nego sada.
Ima?e sopstvenu opremu, dok je Fronteks stalno morao da traži doprinose od država ?lanica, kojima se ?esto nije žurilo da na pozive odgovore.

Zadatak nove agencije bi?e da stalno vodi ra?una o situaciji na spoljnim granicama EU, pa ?e imati agente za vezu u zemljama ?lanicama ili na granicama pod pritiskom, a mandat agencije bi?e i da pošalju oficire za vezu u treže zemlje i da sa njima zajedno izvode operacije.

Agencija za zaštitu granica i obale ima?e i pove?anu ulogu u koordinaciji operacija vra?anja nepropisnih migranata u zemlje porekla.

Inicijalni plan Evropske komisije iz decembra 2015. predvidjao je mogu?nost da ova nova agencija ima mogu?nost da interveniše u zemlji koja ne može da se izbori sa prilivom migranata, ?ak i ako ta zemlja ne želi da je pozove u pomo?.

Ova odredba je izazvala zabrinutost u više zemalja koje su se plašile da ?e time njhov suverenitet biti doveden u pitanje, pa je promenjena i usvojeni tekst predvidja da odluku o intervenciji u zemlji koja ne traži pomo? ne donosi Komisija, kako je inicijalno predvidjeno, ve? savet EU, odnosno države ?lanice, i to kvalifikovanom ve?inom.

Takodje, ukoliko zemlja odbije pomo? ne?e se slati ?uvari granica protiv njene volje, ve? ?e druge zemlje, pre svega susedne, mo?i ponovo da uvedu kontrole na granicama unutar Šengena.

Dugoro?ni cilj je da se podigne grani?ne kontrole unutar bloka i potpuno obnovi šengenska zona.

 

 

 

 

 

 

 

Pogledajte još

Izdata prva biometrijska lična karta za izbeglice

Izvor: APC Foto: APC Beograd, 04. april 2024 god- Danas su vlasti Srbije izdale prvu …