петак, 23. фебруар 2024.
srsren
Početna / AKTUELNO / Novi FRONTEKS na bugarsko-turskoj granici

Novi FRONTEKS na bugarsko-turskoj granici

priredio APC   foto: Evropska komisja| 

Sofija, 12. oktobar– U EU je pre nekoliko dana po?ela sa radom nova agencija za zaštitu granica, koja ?e zameniti sadašnji Fronteks, a o ?ijem su se  osnivanju ranije ove godine dogovorile svih 28 država ?lanica.

Nova agencija koju su evropski lideri simboli?no inaugurisali na granici Bugarske i Turske, glavnoj ta?ki za ulazak migranata koji se odlu?e za prelazak u Evropu kopnenim putem, ima  na raspolaganju više ljudstva i opreme od Fronteksa, kao i mogu?nost za bržu intervenciju.

Nova agencija ne?e imati sopstvene snage za zaštitu granica, ali ?e mo?i brzo da pozove 1.500 ljudi koje odrede zemlje ?lanice, što je njihova obaveza od decembra 2016.

Nova Agencija za zaštitu granica i obale trebalo bi da bude u stanju da prepozna slabe ta?ke i ispravi ih na vreme, a ne kada bude prekasno, najavio je u junu predsednik Evropske komisije Žan-Klod Junker .
Evropski komesar Dimitris Avramopulos, koji prisustvuje pokretanju nove grani?ne službe na grani?nom prelazu Kapitan-Andreevo, smatra da je to “istorijski trenutak”.

“Od sada pa nadalje, spoljna granica EU od jedne države ?lanice je spoljna granica svih država ?lanica – i pravno i operativno”, rekao je on.
Osnovni zadatak ovog novog tela EU je da pomogne zemljama koje su pod najve?im pritiskom u slu?ajevima masovnog priliva.

Novi Fronteks ?e kada dostigne pun kapacitet imati 1.000 zaposlenih, što je dva puta više nego sada.
Ima?e sopstvenu opremu, dok je Fronteks stalno morao da traži doprinose od država ?lanica, kojima se ?esto nije žurilo da na pozive odgovore.

Zadatak nove agencije bi?e da stalno vodi ra?una o situaciji na spoljnim granicama EU, pa ?e imati agente za vezu u zemljama ?lanicama ili na granicama pod pritiskom, a mandat agencije bi?e i da pošalju oficire za vezu u treže zemlje i da sa njima zajedno izvode operacije.

Agencija za zaštitu granica i obale ima?e i pove?anu ulogu u koordinaciji operacija vra?anja nepropisnih migranata u zemlje porekla.

Inicijalni plan Evropske komisije iz decembra 2015. predvidjao je mogu?nost da ova nova agencija ima mogu?nost da interveniše u zemlji koja ne može da se izbori sa prilivom migranata, ?ak i ako ta zemlja ne želi da je pozove u pomo?.

Ova odredba je izazvala zabrinutost u više zemalja koje su se plašile da ?e time njhov suverenitet biti doveden u pitanje, pa je promenjena i usvojeni tekst predvidja da odluku o intervenciji u zemlji koja ne traži pomo? ne donosi Komisija, kako je inicijalno predvidjeno, ve? savet EU, odnosno države ?lanice, i to kvalifikovanom ve?inom.

Takodje, ukoliko zemlja odbije pomo? ne?e se slati ?uvari granica protiv njene volje, ve? ?e druge zemlje, pre svega susedne, mo?i ponovo da uvedu kontrole na granicama unutar Šengena.

Dugoro?ni cilj je da se podigne grani?ne kontrole unutar bloka i potpuno obnovi šengenska zona.

 

 

 

 

 

 

 

Pogledajte još

Sud pravde EU doneo presudu o kršenju EU direktive od strane Mađarske

Foto: Image Images/H. Galuschka Sud pravde EU presudio je 26.06.2023. godine da je Mađarska prekršila …

Važne informacije za izbeglice iz Ukrajine,

pomažemo u ostvarivanju privremene zaštite.

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila pruža besplatnu pravnu pomoć u ostvarivanju privremene zaštite

ili traženju azila za Ukrajinske izbeglice u Srbiji.

Privremena zaštita se ne ostvaruje samim ulaskom i boravkom u Srbiji.

Da bi ste ste ostvarili prava iz privremene zaštite u Srbiji,

potrebno je da preduzmete niz pravnih koraka u kojim će vam pomoći pravnici našeg centra u skladu sa Zakonom o azilu

i privremenoj zaštiti i sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći.

 

 

 

Vlada produžila privremenu zaštite

za izbegle iz Ukrajine

Vlada Republike Srbije je donela Odluku o dopuni postojeće

“Odluke o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine”

koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 21/2023 od 17.3.2023. godine.

Ista Dopuna Odluke je stupila je na snagu u subotu, 18.3.2023. godine.

Privremena zaštita se produžava na period od godine dana, tačnije do 18.03.2024. godine.

Sva lica koja su do sada već ostvarila privremenu zaštitu kao i ona koja to još nisu uradila je potrebno

da se obrate našem Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila kako bismo im pomogli

da dobiju nova rešenja i nove lične karte.

 

 

Registracija i prava lica iz Ukrajine pod

privremenom zaštitom u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Ko su lica iz Ukrajine kojima je odobrena

privremena zaštita u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Uslovi za ulazak u Srbiju za izbeglice iz Ukrajine

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Informacije za izbeglice iz Ukrajine

APC/CZA je uradio kratki informator za izbeglice koje beže iz Ukrajine, a vezano za:

ulazak i boravak u Srbiji; prijavu boravka i traženje azila u Srbiji; smeštaj izbeglica u Srbiji;

pomoć za izbeglice dok borave u Srbiji.

 

Preuzmite informacije na engleskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download UKR

 

 

 

 

Humanitarna pomoć izbeglicama

iz Ukrajine