Početna / AKTUELNO / Nemačka i Francuska predlažu deportacije i tražilaca azila

Nemačka i Francuska predlažu deportacije i tražilaca azila

priredio: APC  foto: Getty Images

Brisel, 28.februar – Nemaccka i Francuska podnele su predlog Evropskoj uniji da omoguchi deportaciju trazzilaca azila pre nego ssto njihovi pojedinaccni zahtevi budu razmotreni, a ova opcija prema jos uvek radnom dokumentu,  vazzila bi samo za vreme masovnog priliva migranati.

EU trenutno ima sporazum kojim se dozvoljava povratak azilanata samo sa Turskom. Ako se odobri, predlog bi mogao omogu?iti takve transfere na druga mesta, uklju?uju?i južni Mediteran, kažu diplomate za euroaktiv.com. Evropska unija je ve? razgovara sa Libijom, Tunisom i Egiptom oko suzbijanju imigracije u Evropu.

Premijer Malte Jozef Muskat, ?ija je zemlja predsedavaju?i rotiraju?eg predsedništva EU, podržao je ideju da  se dogovor postignut prošle godine sa Turskom kako bi se zaustavio priliv izbeglica u Evropu, primeni i u Severnoj Africi.

Dok EU kaže da ima pravo da deportuje  sve ekonomske migrante , postoje?ih zakoni o ljudskim pravima  propisuju da azilanti koji azilanti ?ekaju odluku o njihovim zahtevu, mogu biti deportovani samo za zemlje koje ispunjavaju odre?ene uslove-bezbednost po život, zaštita od progona; humani uslovi prihvata; i bar delimi?no pristup medicinskoj nezi, obrazovanju i tržištu rada.

Neke od zemalja koje nisu cclanice EU, ali se s njima granicce, mogle bi da ispune kriterijume, a jedan od konkretnih ciljeva predloga je da se proglase oblasti, pre nego ccitave drzzave, kao podruccja pogodna za zzivot izbeglica.

U dokumentu se predlazze da sistem azila mora da bude “fleksibilan” i u moguchnosti da se izbori sa svakom situacijom.

Ovo nije pokussaj izgradnje evropske tvrdjave, vech borba protiv ilegalne imigracije, koja je odnela hiljade zzivota. Cilj je da se stvori regulisani sistem pravnih procedura, navodi se u dokumentu.

Takodje navode da bi visse opcija za deportaciju, ukljuccujuchi i trazzioce azila, obeshrabrilo ljude da nelegalnim putevima stizzu u Evropu, jer bi uz sistem koji se navodi u dokumentu postojali legalni naccini da dobiju izbegliccki status i normalan zzivot u zemljama u koje bi na kraju migranti bili poslati.

Nemaccka i Francuska saopsstavaju da bi predlozzena pravila i dalje bila u okviru ZZenevske konvencije o pravima izbeglica i Evropske konvencije u ljudskim pravima.

Masovna deportacija i dalje bi bila zabranjena, a zemlje koje bi na kraju primale izbeglice i trazzioce azila morale bi da garantuju pristojne uslove zzivota, kao i to da odatle neche biti poslati na mesta gde bi im zzivot bio ugrozzen.

 

Pogledajte još

Izdata prva biometrijska lična karta za izbeglice

Izvor: APC Foto: APC Beograd, 04. april 2024 god- Danas su vlasti Srbije izdale prvu …