петак, 23. фебруар 2024.
srsren
Početna / AKTUELNO / Mađarska počela gradnju druge ograde na granici sa Srbijom

Mađarska počela gradnju druge ograde na granici sa Srbijom

priredii:APC  foto: Rojters

Budimpessta 27. Februar – Ma?arska je potvrdila da je po?ela izgradnju nove ograde duž granice sa Srbijom, kako bi spre?ila migranate da u?u u zemlju. Ograda koja se postavlja paralelno sa ve? postoje?om, ima?e detektore za nadzor kretanja tokom no?i, a  izme?u ?e biti „rov”, kojim ?e patrolirati vojska i policija.

Ma?arska je 2015. godine podigla ži?anu ogradu duž granice sa Srbijom i Hrvatskom, a sada izdvaja dodatnih 123 miliona evra za ogra?ene kampove i izgradnju paralelnog zida prema južnom susedu koji bi trebalo da „zaustavi ilegalni prolaz migranata“.

„O?ekujemo da se pritisak migracija svakog trenutka poja?a na našoj granici. Zbog toga na tom mestu oja?avamo zaštitu“, izjavio je ministar spoljnih poslova Ma?arske Peter Sijarto.

Kako javlja Javni servis Ma?arske, nešto više od 10 kilometara ograde ve? je postavljeno i prema stavu zvani?ne Budimpešte, na tom delu „suštinski nema ulaska u Ma?arsku”.

Izme?u prve i druge ograde nalazi se „manevarski prostor”, odnosno put koji ?e omogu?iti „intervencije vojsci i policiji“. Uz brojne senzorne ure?aje, kamere i snažne reflektore, sama ži?ana ograda oja?ana je ?eli?nom armaturom koju je gotovo nemogu?e prese?i. Prema nezvani?nim informacijama, ova ograda bi?e završena do 1. maja, a na njenoj izgradnji angažovani su i zatvorenici.

Gradnju ograde je u septembru 2016. najavio  ma?arski premijer Vijkor Orban insistiraju?i da “jedna ograda nije dovoljno da bi se zaustavili migranti.”

Ranije ovog meseca, ma?arska vlada je najavila  izgradnju novih kampova u kojima ?e migranti biti smeštene u kontejnere koji ?e biti postavljeni na granici. Portparol vlade je r kasnije pojasnio da ?e novi propisi biti realizovan samo dok je zemlja bila pod vanrednog stanja zbog masovne migracije, kao što je sada.

Tim povodom oglasio se  Hjuman rajts vo?, sa zahtevom da Evropska komisija ne bi trebalo da stoji po strani u ovakvoj situaciji. “Koriš?enje tranzitne zone kao centara za pritvor i prisiljavanje azilanata koji su ve? u Ma?arskoj, da se vrate  nazad na srpsku stranu preko brija? ži?ane ograde je uvredljivo, besmisleno i okrutano.”, rekao je zamenik direktopra HRW.

 

Pogledajte još

Sud pravde EU doneo presudu o kršenju EU direktive od strane Mađarske

Foto: Image Images/H. Galuschka Sud pravde EU presudio je 26.06.2023. godine da je Mađarska prekršila …

Važne informacije za izbeglice iz Ukrajine,

pomažemo u ostvarivanju privremene zaštite.

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila pruža besplatnu pravnu pomoć u ostvarivanju privremene zaštite

ili traženju azila za Ukrajinske izbeglice u Srbiji.

Privremena zaštita se ne ostvaruje samim ulaskom i boravkom u Srbiji.

Da bi ste ste ostvarili prava iz privremene zaštite u Srbiji,

potrebno je da preduzmete niz pravnih koraka u kojim će vam pomoći pravnici našeg centra u skladu sa Zakonom o azilu

i privremenoj zaštiti i sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći.

 

 

 

Vlada produžila privremenu zaštite

za izbegle iz Ukrajine

Vlada Republike Srbije je donela Odluku o dopuni postojeće

“Odluke o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine”

koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 21/2023 od 17.3.2023. godine.

Ista Dopuna Odluke je stupila je na snagu u subotu, 18.3.2023. godine.

Privremena zaštita se produžava na period od godine dana, tačnije do 18.03.2024. godine.

Sva lica koja su do sada već ostvarila privremenu zaštitu kao i ona koja to još nisu uradila je potrebno

da se obrate našem Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila kako bismo im pomogli

da dobiju nova rešenja i nove lične karte.

 

 

Registracija i prava lica iz Ukrajine pod

privremenom zaštitom u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Ko su lica iz Ukrajine kojima je odobrena

privremena zaštita u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Uslovi za ulazak u Srbiju za izbeglice iz Ukrajine

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Informacije za izbeglice iz Ukrajine

APC/CZA je uradio kratki informator za izbeglice koje beže iz Ukrajine, a vezano za:

ulazak i boravak u Srbiji; prijavu boravka i traženje azila u Srbiji; smeštaj izbeglica u Srbiji;

pomoć za izbeglice dok borave u Srbiji.

 

Preuzmite informacije na engleskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download UKR

 

 

 

 

Humanitarna pomoć izbeglicama

iz Ukrajine