Početna / CURRENTLY / LATEST / Maloletnik u budnoj komi kao posledica push back-a od strane rumunske policije

Maloletnik u budnoj komi kao posledica push back-a od strane rumunske policije

25.12.2020. Novi Sad, Tačno pre godinu dana, 25.12.2019. godine grupu maloletnika bez pratnje iz Avganistana udario je automobil na putu kod Novog Kneževca, gde su se vraćali nakon tzv. push back od strane rumunske policije.

Nakon neuspelog prelaska granice i nezakonitog vraćanja od strane rumunske policije, grupa maloletnika je u noćnim satima, na maglom pokrivenom putu, doživela saobraćajnu nesreću. Trojca maloletnika je bila hospitalizovana od kojih je jedan K.W (17) usled posledica udesa, pao u komu.

Maloletnik K.W tokom 2020. godine se probudio iz kome ali je ostao trajno nepokretan, vezan za krevet i potpuno zavistan od pomoći drugog lica, izgubio je moć govora i nalazi se u stanju tzv. budne kome. ,

Izuzetnim zalaganjem Centra za socijalni rad Novog Sada, K.W. je dobio svu neophodnu zaštitu, uspostavljen je kontakt sa porodicom i maloletnik je smešten u odgovarajući zavod gde mu se pruža potrebna medicinska nega. Posebno se ističe pravovremeno prepoznavanje potrebe od strane Centra za socijalni rad da se maloletniku reguliše status, te uz pomoć Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, maloletni K.W. je pristupio postupku azila u kome se još uvek nalazi.

Pogledajte još

The Court of Justice of the EU issued a verdict on the violation of the EU directive by Hungary

The EU Court of Justice reached a verdict on June 26, 2023 that Hungary violated …