Početna / DIJALOG / ARGUMENTI / Krijumčari zaradili od 3-6 milijardi evra na migrantima

Krijumčari zaradili od 3-6 milijardi evra na migrantima

     priredio |APC      foto |/AP     

Hag, 23. februar– Kriminalne krijum?arske mreže zaradile su u 2015. izme?u 3 i 6 milijarda evra na krijum?arenju migranata, saopštio  je danas Evropol, upozorivši da bi se taj broj mogao udvostru?iti, pa i utrostru?iti, ako se  migracijska kriza nastavi dosadašnjim tempom.

Oko 90 posto, od više od miliona migranat koji su u 2015. ilegalno ušli u Europu koristili su se “uslugom posredovanja”, rekao je direktor Evropola Rob Vajnrajt na konferenciji za štampu u Hagu, gde je sedište ove organizacije, dodaju?i da su “usluge ve?inom pružale kriminalne grupe koje su ostvarile veliku zaradu”.

Iznose?i podatak o 3 do 6 milijarda evra koliko su zaradili krijum?ari, Vajnrajt  je rekao da ?e se “taj broj udvostru?iti i utrostru?iti ako se intenzitet sadašnje migrantske krize nastavi u ovoj godini”. Desetine hiljada migranata ve? su ušli u Evropu u 2016., dodao je.

Organizacija je zbog toga “uvrstila suzbijanje krijum?arenja u svoje glavne zadatke”, rekao je u prilikom osnivanja novog odelenja koji ?e njegovim ?lanicama pomagati u razbijanju krijum?arskih mreža

Evuropol kaže da poseduje informacije o gotovo 40.000 ljudi za koje se sumnja da su umešani u krijum?arenje migranata. Osumnji?eni dolaze iz više od sto zemalja, uglavnom iz Bugarske, Egipta, Madžarske, Iraka, Kosova, Pakistana, Poljske, Rumunije, Srbije, Sirije, Tunisa i Turske.

Evropolovovo odeljenje EMSC usmerit ?e svoje delovanje na dva grada presudna za migrantsku krizu – Kataniju (u Italiji) i Pirej (u Gr?koj).

Po podacima Evropske agencije Frontex), 140.000 migranata je od po?etka 2016. ilegalno ušlo u Evropu a ?ini se da priliv izbeglica i migranata ne?e jenjati do kraja godine.

 

 

Pogledajte još

Istraživanje i policy brief o obrazovanju dece izbeglica u Srbiji – izazovi integracije

Autor: APC/CZA  Foto: APC/CZABeograd, 22 novembar – Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila i Centar …