петак, 23. фебруар 2024.
srsren
Početna / AKTUELNO / Kako su Zahidove nade potonule u suze

Kako su Zahidove nade potonule u suze

 autor: APC | foto: APC 

Beograd,5. februar – Zahid je visok ?ovek. Pogled vam odmah privuku njegove krupne šake. Kaže da je trenirao odbojku u Pakistanu i da je bio dobar sportista.

Škola mu je išla onako, više je vremena posve?ivao odbojci i roditelji su ga podržavali u tome.

On je jedan od onih ljudi za koje se pitate – da li je mogu?e da je život odlu?io da baš na njemu isproba kako je sve mogu?e slomiti ?oveka i oduzeti mu nadu. Njegove suze se ne zaboravaljaju.

Kada smo ga upoznali u Banji Kovilja?i nosio je tradicionalnu pakistansku mušku haljinu, nije znao ni re? engleskog, ali je oko sebe gledao širom otvorenih o?iju, bio je jako zainteresovan da ?uje sve što ?e mu pomo?i da se uklopi u sredinu u kojoj se našao. Bio je prvi na svim radionicama i aktivnostima koje smo u ovom azilnom centru, u koji je dospeo posle zatvaranja balakanske rute, organizovali.

Brzo je preko google translate-a nau?io par fraza na engleskom, po?eo da izlazi u Banju sa prijateljima, da se modernije obla?i, ?ak se i ošišao u skladu sa ovdašnjim trendom, kako bi se, kaže, uklopio.

Zahid je je veoma vaspitan mladi?, tih, ljubazan, pažljiv, spreman da  svima oko sebe pomogne.

 

Veoma je osetljiv, brinuo je kako ?e drugi da ga prihvate, da li ?e uspeti da nastavi put, imao je dilemu da li da ostane u Srbiji, da li ?e dobiti azil…Mu?ile su ga brige koje mu?e sve putnike na putu izbeglištva i nade.

 

Ovde je dospeo zajedno sa dvadesetpetogodišnjim Salmanom, koga je upoznao u Preševu neposredno pošto je u martu 2016. zatvorena balkanska ruta.

Sprijateljili su se. Salman je bio taj koji je Zahidu davao snagu i motivisao ga da nastave put, da probaju da na?u na?in kako da se preko ma?arske granice na kraju dokopaju Italije, retke evropske zemlje koja Pakistancima daje neku vrstu azilne zaštite.

Pokušavali su više puta, ali nisu uspeli. Posle niza neuspelih pokušaja, prikljucili su se  grupi migranata iz Avganistana i Pakistana koji su u julu prošle godine u protestnom maršu od  Beograda do Horgoša, koji je trajao tri dana, pred zatvorenom ma?arskom granicom štrajkovali gla?u,traže?i da se otvore granice. Naravno, uzalud.

 

 

 

 

Pogledajte još

UNCHR: Evropa mora da učini više da zaštiti decu izbeglice

Važne informacije za izbeglice iz Ukrajine,

pomažemo u ostvarivanju privremene zaštite.

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila pruža besplatnu pravnu pomoć u ostvarivanju privremene zaštite

ili traženju azila za Ukrajinske izbeglice u Srbiji.

Privremena zaštita se ne ostvaruje samim ulaskom i boravkom u Srbiji.

Da bi ste ste ostvarili prava iz privremene zaštite u Srbiji,

potrebno je da preduzmete niz pravnih koraka u kojim će vam pomoći pravnici našeg centra u skladu sa Zakonom o azilu

i privremenoj zaštiti i sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći.

 

 

 

Vlada produžila privremenu zaštite

za izbegle iz Ukrajine

Vlada Republike Srbije je donela Odluku o dopuni postojeće

“Odluke o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine”

koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 21/2023 od 17.3.2023. godine.

Ista Dopuna Odluke je stupila je na snagu u subotu, 18.3.2023. godine.

Privremena zaštita se produžava na period od godine dana, tačnije do 18.03.2024. godine.

Sva lica koja su do sada već ostvarila privremenu zaštitu kao i ona koja to još nisu uradila je potrebno

da se obrate našem Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila kako bismo im pomogli

da dobiju nova rešenja i nove lične karte.

 

 

Registracija i prava lica iz Ukrajine pod

privremenom zaštitom u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Ko su lica iz Ukrajine kojima je odobrena

privremena zaštita u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Uslovi za ulazak u Srbiju za izbeglice iz Ukrajine

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Informacije za izbeglice iz Ukrajine

APC/CZA je uradio kratki informator za izbeglice koje beže iz Ukrajine, a vezano za:

ulazak i boravak u Srbiji; prijavu boravka i traženje azila u Srbiji; smeštaj izbeglica u Srbiji;

pomoć za izbeglice dok borave u Srbiji.

 

Preuzmite informacije na engleskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download UKR

 

 

 

 

Humanitarna pomoć izbeglicama

iz Ukrajine