Početna / Psihološka pomoć / Interkativne radionice sa ženama i decom iz centara za azilante i lokalne sredine

Interkativne radionice sa ženama i decom iz centara za azilante i lokalne sredine

Kroz projekat Osnaživanje azilanata i lica koja su dobila azil za aktivniju socijalnu ulogu u lokalnim zajednicama, koji finansira Kooperativa holandskih fondacija za Centralnu i Istočnu Evropu preko Balkanskog fonda za lokalne inicijative (BCIF), APC od početka godine realizuje interaktivne radionice sa ženama i decom smeštenim u centrima za azilante u Banji Koviljači i Bogovađi. Jednom nedeljno žene iz Avganistana, Somalije i Eritreje imaju priliku da predstave jedne drugima svoju kulturu i običaje, svoje lične puteve i način života i saznaju kako je živeti u Srbiji i zemljama zapadne Evrope.

 

Učesnice prolaze kroz tri tematska bloka – psihološke, zdravstvene i kulturne radionice. Teme kao što su identitet, poverenje, komunikacija i konflikti, prepoznavanje i ispoljavanje emocija, životne krize prilagođene su učesnicama, kulturnim razlikama i teškoćama u sporazumevanju. Sve teme obrađuju se na jednostavan način, uz stalno konsultovanje učesnica.

Paralelno se odvijaju kreativne radionice sa domaćom i azilnom decom. U Banji Koviljači APC od samog početka sarađuje sa domovima i osnovnim školama podstičući druženje dece i posete jednih drugima.

Radionice realizuju pedagog i psiholog uz pomoć volontera, studenata i praktikanata APC-a.

APC takodje asistira azilantima i licima koja su dobila neki vid zaštite u Republici Srbiji u ostvarivanju njihovih prava na zdravstvenu zaštitu i pribavljanje dokumenata i potvrda, kako kroz direktne asistencije APC timova na terenu, tako kroz savetovanja i pravnu reprezentaciju u pomenutim postupcima.

Pogledajte još

APC Pekara obezbeđuje hranu i obučava izbeglice.

Naša pekara obezbeđuje hranu i obučava izbeglice Jedan od sektora APC/CZA je i APC Pekara …