Početna / Legal aid / Informisanje izbeglih o azilu i novim COVID merama

Informisanje izbeglih o azilu i novim COVID merama

Pružanje informacija je i dalje najbitniji segment u zaštiti novopridošlih migranata i izbeglica u Srbiju. Naši timovi  obilaze prihvatne centre i mesta gde se izbegli nalaze na jugu Srbije, u centralnoj Srbiji i na severu zemlje. U okviru projekta “Hitna multisektorska podrska migrantima/azilantima/licima kojima je odobren azil kao odgovor na krizu COVID-19” koji podržava Fondacija za otvoreno društvo, APC pruža informacije izbeglima i in vivo i preko telefona ili drugih vidova komunikacije, u i van centara u Beogradu i centralnoj Srbiji, a vezane za COVID-19, za hitne mere i pravila usvojena u situaciji pandemije korone. Isto tako APC timovi pružaju pravne informacije i savete ne samo u vezi novih mera koje su vezane za COVID, nego i informacije vezane za azil, zaštitu osnovnih ljudskih i drugih zagarantovanih prava koje izbegli imaju u Srbiji.

Pogledajte još

Issued the first Serbian passports for refugees

Source: APC Photo: APC Belgrade, April 15, 2024– Today, the Serbian authorities handed over the …