Početna / DIJALOG / Dr Ali Al Jabri: Evropa se okrenula protiv izbeglica i izneverila ih

Dr Ali Al Jabri: Evropa se okrenula protiv izbeglica i izneverila ih

   izvor   |   EUP    |   http://www.europressarabia.com/  |  1. februar 2016.   

Sa pove?anim prilivom izbeglica u Evropu sredinom prošle godine  koji se podudara sa stravi?nom slikom malog  Ajlana koji se utopio  u moru, stotine hiljada Ira?ana, Sirijaca, Avganistanaca i drugih poverovalo je da im je Evropa širom otvorila vrata . Neki su su išli i dalje od toga misle?i ?ak  da postoji evropska zavera da se arapske zemlje isprazne od nau?nika i obrazovanih ljudi, od kojih ?e stara Evropa imati koristi.

Ulje na vatru su dolile i demonstracije dobrodošlice izbeglicama koje su održane u Evropi. Još se vrlo dobro se?am slike predsednika švedske vlade me?u demonstantima koji su na kiši pozivali na dobrodošlicu izbeglicama i  koji poru?uje da Evropa koju znamo ne može da podiže ograde pred izbeglicama.

Svi ti nastupi propra?eni su i pozivima svetskih medija da se olakšaju patnje onima koju su pobegli od smrti i da im se otvare vrata za po?etak novog života u zemljama u kojima vladaju demokratija i u kojima se poštuju ljudska prava.

Time su poslate pogrešne poruke „ Evropa vas zove“ onima koju su živeli u Siriji, Iraku,Avganistanu,Jemenu, Palestini ..: Pokazali su im da su oni neizmerno potrebni Evropi, i da je njihov dolazak u obe?anu zemlju garancija da ?e im život biti kao u raju, život kakav nikada nisu mogli ni da zamisle.

Tako su se digli i pošli svi prema novoj obe?anoj zemlji, preplavili je.  Prihvatni centri su puni onih koji to zaslužuju i onih koji to ne zaslužuju, onih koji su nevini i koji su ubice, koji su za i koji su protiv, koji su islamisti i koji to nisu…

Svi su pobegli iz majke arapske zemlje misle?i da ih spas, sre?a i bogatstvo ?ekaju onog trenutka kada stignu u Evropu.

A Evropa je postala preplavljena izbeglicama, pa su glas odmah digli  desni?ari, a onda i na stotine hiljada umereno orjentisanih Evropljana koji su se ranije pokazivali saose?anje prema izbeglicama. Zato što nisu ni sanjali da ?e biti potopljeni tolikom masom izbeglica od kojih više od polovine nije trebalo da budu tu.  Jer ne beže od smrti.

Sada se stanje u Evropi promenilo, javno mnjenje se okrenulo protiv vlada koje su otvorile širom vrata  izbeglicama. Glas su digli ekstremisti, ali  i oni  koji su se borili za ljudska prava Preokrenula se pri?a u  pravcu traženje na?ina kako se rešiti izbeglica i migranata i oterati ih .

Vlade su po?ele da se utrkuju u donošenju  pooštrenih zakona o azilu u Evropi i proterivanju izbeglica. ?ak je premijer švedske vlade koji je nedavno izjavio da je protiv ograda preduhitrio sve i po?eo da gradi ogradu pošto mu je zemlja preplavljena izbeglicama.

Koga kriviti evropske vlade ili migrante koji su u?inili zlocine, koji su se ponašali nasilni?ki koji su došli u nekoj svojoj euforiji i naneli štetu onima koji su zaslužili da budu primljeni i  koji su okrenuli sve protiv njih?

Uglavnom treba svi da znaju da humana Evropa ne može da dozvoli priliv miliona. I bitno je da znamo da evropske vlade koje gube glasove pristalica zbog izbeglica ne?e ?ekati vezanih ruku da izgube vlast. Partije i savezništva koji vladaju evropskim državama ne?e dozvoliti da gube i prepuštaju  opoziciji svoje mesto.

Tako da ?e u danima koji dolaze vlade gledati svoj interes i interese svoga naroda i ophoditi se na nov na?im prema izbegli?koj krizi.

Evropa se okrenula protiv izbeglicama i izneverila ih i ono što dolazi je još crnje ako budu nastavili u ovom broju da hrle prema Evropi ,koja je  nekad bila san za one koji su bežali od smrti. Po?etak rešenja je da pružimo pravu sliku onima koji žele da dodju i dobiju azil u evropskim zemljama, da im kažemo da to nije san i da putevi nisu sima zasuti cve?em, osim onima koji zaslužuju zaštitu,  a to su oni koji pobegli od smrti.

Izbegli?ka kriza se ne?e rešiti dizanjem ograda nego konkretnim merama velikih sila koji su napravili greške na Bliskom istoku i oterali taj narod da traži spas po bilo koju cenu.

 

( autor je predsednik federacije arapskih novinara u Švedskoj)

 

 

 

Pogledajte još

Istraživanje i policy brief o obrazovanju dece izbeglica u Srbiji – izazovi integracije

Autor: APC/CZA  Foto: APC/CZA Beograd, 22 novembar – Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila i …