Početna / w-O nama

w-O nama

Rezultati

  Neki od ostvarenih rezultata/ Some of the achieved Results: Više od 230,000 informisanih migranta, azilanata, izbeglica i prognanih More than 230,000 migrants, asylum seekers, refugees, exiles legally informed Više od 24,000 pravno savetovanih migranta, azilanata, izbeglica i prognanih More…

Pogledajte više

Aktivnosti i rezultati Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila

10 god|10 years

CENTAR ZA ZAŠTITU I POMOĆ TRAŽIOCIMA AZILA (APC/CZA) je osnovan 2007. godine i od samog početka azilnog sistema u Srbiji 2008. godine pruža pravnu i psihosocijalnu pomoć tražiocima azila, licima koja su dobila azil i zaštitu u Republici Srbiji. Značaj…

Pogledajte više

Bliski linkovi

Delegacija Evropske unije u Srbiji - http://europa.rs// EuropeAid Cooperation Office - http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm Civil Society Facility Programme 2015 - Civil Society Facility Programme 2015 Ministarstvo unutrašnjih poslova - http://www.mup.sr.gov.rs/ Komesarijat za izbeglice Republike Srbije - http://www.kirs.gov.rs ECRE - http://www.ecre.org/ HUDOC - http://www.echr.coe.int/echr/en/hudoc…

Pogledajte više

Izvršni odbor

Izvršni odbor APC/CZA čine: Snežana Vasović Radoš Đurović Jovana Vinčić

Pogledajte više

Izvršni direktor

rados

Radoš Djurović Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i završio master studije iz oblasti međunarodnog prava sa radom "Pravo azila u Srbiji". Od 2004. godine aktivan u civilnom sektoru u Srbiji kroz studentska udruženja i nevladine organizacije angažovane na…

Pogledajte više

Stručni savet

Dr Ilija VujačićProfesor Univerziteta u Beogradu, Dekan Fakulteta Političkih nauka u Beogradu, politikološka katedra Dr Jasminka HasanbegovićProfesor Univerziteta u Beogradu, Pravni fakultet, Katedra za teoriju, socioligiju i filozofiju prava Dr Mirjana BobićProfesor Univerziteta u Beogradu, Filozofski fakultet, Katedra za sociologiju…

Pogledajte više

APC sektori / APC sectors

1.Pravni sektor/Legal sector APC Legal Protection (legal aid and representation of asylum seekers/persons granted protection/unaccompanied minor asylum seekers, before asylum instances in asylum and in all other administrative proceedings, before magistrate courts, before administrative courts, constitutional court, ECtHR); Naša organizacija…

Pogledajte više

Projekti APC/CZA u poslednjih pet godina

2008. pravno zastupanje azilanata u azilnom postupku 2009. pravno zastupanje azilanata u azilnom postupku psihološka asistencija u azilnom postupku pravna praksa studenata prava iz oblasti azilnog prava 2010. pravno zastupanje azilanata u azilnom postupku psihološka asistencija u azilnom postupku pravna…

Pogledajte više

Ciljevi APC/CZA

•unapređivanje i promovisanje ideje zaštite i pomoći izbeglim licima na teritoriji Republike Srbije kao i ideje obezbeđivanja adekvatne pravne i druge pomoći tražiocima azila, izbeglicama, raseljenim licima i svim drugim licima koja su u nevolji migrirala, uz poštovanje osnovnih ljudskih…

Pogledajte više

O nama

10 god|10 years

  CENTAR ZA ZAŠTITU I POMOĆ TRAŽIOCIMA AZILA (ASYLUM PROTECTION CENTER) Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila APC/CZA je nevladina, nezavisna i neprofitna, ali visoko profesionalna i kvalifikovana organizacija koja pruža pravnu, psihosocijalnu i interakciju/integracijsku i drugu pomoć i zaštitu…

Pogledajte više

Važne informacije za izbeglice iz Ukrajine,

pomažemo u ostvarivanju privremene zaštite.

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila pruža besplatnu pravnu pomoć u ostvarivanju privremene zaštite

ili traženju azila za Ukrajinske izbeglice u Srbiji.

Privremena zaštita se ne ostvaruje samim ulaskom i boravkom u Srbiji.

Da bi ste ste ostvarili prava iz privremene zaštite u Srbiji,

potrebno je da preduzmete niz pravnih koraka u kojim će vam pomoći pravnici našeg centra u skladu sa Zakonom o azilu

i privremenoj zaštiti i sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći.

 

 

 

Vlada produžila privremenu zaštite

za izbegle iz Ukrajine

Vlada Republike Srbije je donela Odluku o dopuni postojeće

“Odluke o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine”

koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 21/2023 od 17.3.2023. godine.

Ista Dopuna Odluke je stupila je na snagu u subotu, 18.3.2023. godine.

Privremena zaštita se produžava na period od godine dana, tačnije do 18.03.2024. godine.

Sva lica koja su do sada već ostvarila privremenu zaštitu kao i ona koja to još nisu uradila je potrebno

da se obrate našem Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila kako bismo im pomogli

da dobiju nova rešenja i nove lične karte.

 

 

Registracija i prava lica iz Ukrajine pod

privremenom zaštitom u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Ko su lica iz Ukrajine kojima je odobrena

privremena zaštita u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Uslovi za ulazak u Srbiju za izbeglice iz Ukrajine

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Informacije za izbeglice iz Ukrajine

APC/CZA je uradio kratki informator za izbeglice koje beže iz Ukrajine, a vezano za:

ulazak i boravak u Srbiji; prijavu boravka i traženje azila u Srbiji; smeštaj izbeglica u Srbiji;

pomoć za izbeglice dok borave u Srbiji.

 

Preuzmite informacije na engleskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download UKR

 

 

 

 

Humanitarna pomoć izbeglicama

iz Ukrajine