Početna / w-Informacije o zemljama porekla

w-Informacije o zemljama porekla

Centar za zaštitu i pomoć tražilaca azila
Adresa:Sime Igumanova 14Srbija11118 Beograd
Elektronska pošta:     sediste@apc-cza.org    Telefon:     +381 11 2457-376Faks:     +381 11 3085-259http://www.apc-cza.org
Informacije:     Radoš Đurović+381 63 704-7080rados.djurovic@apc-cza.org
Kancelarija je otvorena 08-16h svakim radnim danom.