Početna / AKTUELNO / NAJNOVIJE / Zdravstvena zaštita nedostižna za tražioce azila.

Zdravstvena zaštita nedostižna za tražioce azila.

09.11.2020, Beograd.

„Gde mu je/joj knjižica?“

„Je l vi imate neki papir iz Ministarstva zdravlja?“

„Aha, on/ona je azilant. Onda kod lekara u kampu.“

„Ne mogu da ga/je ubacim u sistem ako nema knjižicu.“

„Ne može pregled. Ne može uput. Ne može izabrani lekar. Ne može.“

Makar sa jednom, a često sa svim navedenim reakcijama, se susrećemo kada asistiramo našim klijentima prilikom poseta zdravstvenim ustanovama. A radi se o pravu na zdravstvenu zaštitu, koje tražioci azila i izbeglice u Srbiji imaju, a koje ima veliki praktični značaj za njihovu svakodnevnicu. Ono je regulisano Zakonom o azilu i privremenoj zaštiti, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, i drugim zakonskim i podzakonskim aktima, i predviđa da tražioci azila i izbeglice dobijaju zdravstvenu zaštitu u istom obimu i na isti način kao i građani Srbije, a da se usluge iz ove oblasti plaćaju zdravstvenim ustanovama iz budžeta Republike Srbije.

Ipak, praksa govori drugačije i ukazuje na to da je pristup zdravstvenoj zaštiti u proteklih nekoliko godina značajno otežan. Pre svega usled velikog priliva izbeglica kojima je neophodna medicinska pomoć, ali i višegodišnjeg kreiranja paralelnog sistema zdravstvene zaštite za migrante, tražioce azila i izbeglice, putem outsource-ovanja zdravstvenih usluga, ograničavanje ljudi na lečenje isključivo u ambulantama u prihvatnim i centrima za azil umesto u domovima zdravlja u lokalnim zajednicama, stvaranja još veće sergregacije i onemogućavanja integracije u sistem zdravstvene zaštite, narušena je prethodno uspostavljena dobra praksa koja je vodila ka jačanju kapaciteta sistema zdravstvene zaštite tako da odgovori potrebama tražilaca azila i izbeglica.

Danas, osobe ne mogu same da odu kod lekara, da budu primljene bez problema, da im se da terapija, zakaže kontrola, budu upućeni dalje ukoliko je to neophodno. Ne mogu da imaju karton, ne mogu da imaju izabranog lekara, koji će pratiti njihovo zdravlje.

Uz ulaganje ogromne količine energije na terenu, službenici APC/CZA se trude da nađu izlaz iz lavirinta odbijanja i otpora, i pomognu ljudima da ostvare svoje pravo i sačuvaju svoje zdravlje.

Pogledajte još

Izdata prva biometrijska lična karta za izbeglice

Izvor: APC Foto: APC Beograd, 04. april 2024 god- Danas su vlasti Srbije izdale prvu …