Početna / Pravna pomoć (Strana 5)

Pravna pomoć

Naša organizacija pruža pravnu zaštitu migrantima, tražiocima azila i licima koja su dobila azil, informiše ih  o njihovom pravnom položaju u zemlji – pravima i obavezama, postojećim procedurama, o načinima zaštite i ostvarivanja prava, naša organizacija prijavljuje zloupotrebe, bori se protiv trgovine ljudima i krijumčarenja, kao pružanjem zaštite protiv konkretnih slučajeva diskriminacije od pojedinaca ili institucija. Pravnici naše organizacije ove ugrožene grupe ljudi pravno savetuju i zastupaju u azilnom postupku i svim ostalim upravnim postupcima u Srbiji  kao i pred prekršajnim sudovima, upravnim i drugim sudovima u Srbiji, pred ustavnim sudom, pred Evropskim sudom za ljudska prava – ESLJP. Pravni tim APC pokreće i realizuje postupke spajanja porodica kada je reč o izbeglicama, a posebna pažnja se posvećuje maloletnicima bez pratnje roditelja, kao i ženama, ali i drugim posebno ugroženim kategorijama migranata, tražilaca azila i lica koja su dobila zaštitu (žrtvama nasilja, trgovine ljudima, diskriminacije, samohranim majkama, deci, osobama sa invaliditetom i drugim ugroženim i ranjivim kategorijama).

Pravna pomoć i informisanje se realizuje u kancelarijama APC-a širom zemlje ali i u/oko centara za prihvat, tranzitnih centara, azilnih centara i na drugim mestima u lokalnim sredinama gde se oni nalaze širom zemlje.

APC/CZA informiše izbeglice i deli humanitarnu pomoć u prihvatnom centru u Adaševcima

ip1

Predstavnici Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) svakodnevno se nalaze u prihvatnom centru u Adaševcima gde redovno informišu izbeglice o njihovoj trenutnoj situaciji, pravima i obavezama koje imaju tokom boravka u Srbiji i pomažu im u rešavanju akutnih…

Pogledajte više

Naši volonteri pronašli devojčicu koja je razdvojena od roditelja u Grčkoj

Adaševci, 26. decembar -  U petak oko 14 ?asova 25.decembra naši volonteri u Adaševcima dobili su od kolega iz APC u Preševu vest da se na teritoriji Srbije možda nalazi devetogodišnja devoj?ica koja je na gr?ko-makedonskoj granici razdvojena od roditelja.…

Pogledajte više

Deljenje kabanica i tople odeće najugroženijima

dp3

Sa dolaskom hladnog vremena i prvih kiša i snegova, riziku od respiratornih infekcija i smrzavanja su izloženi svi, a pogotovo izbeglice koje već mesecima kontinuirano prolaze kroz našu zemlju u potrazi za boljim životom. Mnogi od njih nemaju adekvatnu odeću…

Pogledajte više

Timovi APC pomažu deci izbeglicama u Adaševcima

  Adaševci,29.novembar - ?ak ?etvrtinu od ukupnog broja izbeglica koji su prošli i koji prolaze kroz Srbiju na putu ka Evropi ?ine deca. Oni su i najugroženiji. ?esto su gladni, neispavani, hladno im je.Poneki od njih su doživeli ozbiljne traume…

Pogledajte više

Sa migrantima koji su vraćeni sa hrvatske granice

img { float:left; margin: 8px 10px 0 0; } Krnja?a 20. novembar - Za dva dana otkako se na svim grani?nim prelazima na balkanskoj izbegli?koj ruti propuštaju samo izbeglice iz Sirije, Iraka i Avganistana  oko 700 ljudi  koji su u…

Pogledajte više

Topla odeća za predstojeće hladne zimske dane

01|01

Tim Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) tokom redovne posete beogradskim parkovima 05. novembra razgovarao je sa izbeglicama koje na svom putu borave u Beogradu. U prisustvu prevodilaca i volontera, tim APC/CZA izbeglicama je delio mušku, žensku i…

Pogledajte više

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) od 03. novembra prisutan u Šidu 24h

03|03

Od utorka, 03. novembra 2015. godine timovi Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) nalaze se na terenu 24h. Pored Šida, APC/CZA pravnici, psiholozi i pedagozi su prisutni i u Adaševcima i u Prihvatnom centru u Principovcu gde svakodnevno…

Pogledajte više

Deljenje pomoći izbeglicama i migrantima u Šidu

01|01

Tim Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) je u sklopu svojih redovnih poseta obišao Prihvantni centar u Principovcu i granični prelaz Berkasovo – Bapska gde svakodnevno na hiljade izbeglica prelazi iz Srbije u Hrvatsku. Tom prilikom obavljen je…

Pogledajte više

APC/CZA informise izbeglice i deli humanitarnu pomoć u beogradskim parkovima

05|05

Tim Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) tokom svojih redovnih posetama parkovima kod Autobuske stanice i Ekonomskog fakulteta kroz koje svakodnevno prolazi na stotine izbeglica, 25.10.2015. godine delio je toplu odeću, voće i sokove. Pored toga, deljeni su…

Pogledajte više

POVERENIK ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI: Bimbo Mihalj i opština Kanjiža diskriminisali tražioce azila

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije doneo je mišljenje u postupku povodom pritužbe Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila iz Beograda, da su Bimbo Mihalj, predsednik opštine Kanjiža i opština Kanjiža, diskriminisali tražioce azila u Republici Srbiji, izjavama koje…

Pogledajte više

Android aplikacija za pomoć izbeglicama u Srbiji

PREŠEVO, 10. oktobar  – Centar za zaštitu i pomo? tražiocima azila pokrenuo  je u Prihvatnom centru u Preševu android aplikaciju "Asylum in Serbia", namenjenu izbeglicama  koje dolaze u Srbiju. Ova aplikacija koju je uradio naš Centar  nudi na arapskom, persijskom…

Pogledajte više

Predstavljanje aplikacije za mobilni ASYLUM IN SERBIA – Preševo, 10.10.2015.

DSC 6110|DSC 5990

Preševo, 10.10.2015. Stotine izbeglica iz Sirije, Avganistana. Kisa, blato...Registruju se u Prihvatnom centru i žure dalje. Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila(CZA/APC) napravio je android aplikaciju sa svim informacijama koje su im potrebne u Srbiji. Biće im od koristi da…

Pogledajte više

APC/CZA terenska poseta parku i deljenje sredstava za higijenu 23.09.2015.

DSC 2382

Tim Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) tokom redovne posete parku 23. septembra razgovarao je sa izbeglicama koje na svom putu borave u Beogradu. U prisustvu prevodilaca i velikog broja volontera, APC/CZA je izbeglicama dao sredstva za higijnu,…

Pogledajte više

Kancelarija u Subotici

Subotica 22.septembar - Centar za zaštitu i pomo? traziocima azila i Inicijativa mladih za ljudska prava otvorili su zajedni?ku kancelariju u Subotici, u Rudi? ulici broj 2. Na pres konferenciji koja je pratila otvaranje, govorilo se o trenutnom stanju tražioca azila, spremnosti…

Pogledajte više

APC/CZA volonteri pomažu izbeglicama 26.08.2015.

16|16

Volonterski tim Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila koji redovno nose pomoć izbeglicama u parkove oko Ekonomskog fakulteta i Autobusk stanice, 26. avgusta su izbeglicama davali informacije o centrima za azil u Srbiji, pravima tražilaca azila, pomoć u sredstvima…

Pogledajte više

APC/CZA zajedno sa volonterima deli infoliflete i pomoć izbeglicama 19.08.2015.

33

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) zajedno sa grupom volontera redovno četiri do pet puta nedeljno nosi humanitarnu pomoć migrantima oko Autobuske stanice i Ekonomskog fakulteta. Pomoć se ogleda u sapunima, četkicama i pastama za zube, pelenama i…

Pogledajte više

KRIVIČNA PRIJAVA I PRITUŽBA: APC/CZA podneo krivičnu prijavu Višem javnom tužilaštvu i pritužbu Poverenici za zaštitu ravnopravnosti protiv Bimba Mihalja, predsednika opštine Kanjiža

apc

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) podneo je 14.08.2015. godine krivičnu prijavu Višem javnom tužilaštvu u Subotici zbog izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje i rasne i druge diskriminacije kao i pritužbu Poverenici za zaštitu ravnopravnosti zbog govora mržnje i…

Pogledajte više

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila deli liflete izbeglima na železničkoj i autobuskoj stanici

IZVOR: B92   18.08.2015 Na kiši i hladnoći - sve više ljudi koji iz dana u dan, preko Preševa, Beograda i Kanjiže putuju do Evrope, traže i bržu reakciju nadležnih. Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA)  migrantima deli…

Pogledajte više

Pravno savetovanje u centrima za azil

05|05

U okviru projekta "Podrška uživanju prava tražilaca azila bez diskriminacije" koji finansiraju Evropska unija i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Republike Srbije, Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) pruža informacije i pravnu pomoć tražiocima azila u svim…

Pogledajte više

Asistiranje lekarima Hitne pomoći u parku oko Autobuske stanice u Beogradu

03|03

Terenski tim Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila tokom redovnih poseta migrantima okupljenim oko Autobuske stanice u Beogradu nailazi na potrebe za lekarskim asistencijama i dodatnim sredstvima za higijenu. APC/CZA sarađuje sa brojnim bolnicama i spcijalizovanim bolnicama za prihvat…

Pogledajte više

Spajanje porodice malog avganistanskog dečaka koji je boravio u Srbiji

02|02

Posle pronalaženja na granici sa Mađarskom, avganistanski dečak koji je bio sam bez pratnje roditelja, smešten je uz asistenciju policije, Centra za socijalni rad Subotica u subotički centar za prihvat maloletnika Kolevka, a potom upućen u Zavod za vaspitanje dece…

Pogledajte više

Pravno savetovanje tražilaca azila

43

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) u okviru projekta "Podrška uživanju prava tražilaca azila bez diskriminacije" koji finansira Evropska unija i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Republike Srbije, pruža informacije i pravnu pomoć tražiocima azila u Banji…

Pogledajte više

APC/CZA jača kapacitete Kancelarije za azil i drugih aktera u azilnom postupku za pravilno intervjuisanje tražilaca azila i COI istraživanje

rsz img 1044|Amsterdam|02 Bogovadja

Naša organizacija je uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Holandije u Beogradu u prethodnih osam meseci realizovala projekat pod nazivom Poboljšanje zaštite tražilaca azila i poštovanja njihovih prava putem pravičnijeg azilnog postupka i unapređenog azilnog sistema, sa ciljem da ojača kapacitete…

Pogledajte više

Savetovanje migranata u okolini Subotice

24

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila je zajedno sa predstavnicima Istočno-evropske misije u Srbiji razgovarao sa migrantima u okolini Subotice. Migranti su informisani o azilnoj proceduri i pravima koja imaju tražioci azila. Oko dvesta ljudi poreklom iz Paksitana, Avganistana,…

Pogledajte više

PREKRŠAJNI APELACIONI SUD DONEO PRVU OSLOBAĐAJUĆU PRESUDU: Tražilac azila iz Avganistana nije odgovoran za ilegalni prelazak državne granice

Prekršajni Apelacioni sud, dana 16.01.2015. godine, usvojio je žalbu Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila APC/CZA i oslobodio odgovornosti tražioca azila iz Avganistana za ilegalni prelazak državne granice Republike Srbije. Ovo je primer dobre prakse Apelacionog suda da na…

Pogledajte više

USTAVNI SUD REPUBLIKE SRBIJE DONEO PRVU ODLUKU: LICU KOJE TRAŽI AZIL POVREĐENO PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE

logo

Ustavni sud Republike Srbije na sednici Velikog veća održanoj dana 30.10.2014. godine, usvojio je ustavnu žalbu Centra za zaštitu i pomoć tražilaca azila APC/CZA izjavljenu u korist tražioca azila i utvrdio da je Upravni sud Republike Srbije povredio pravo na…

Pogledajte više

Dobra praksa Prekršajnog apelacionog suda: usvojene žalbe tražilaca azila na odluke prekršajnih sudova

images

Prekršajni apelacioni sud do sada je usvojio sve žalbe Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila APC/CZA izjavljene u korist tražilaca azila, okrivljenih za ilegalni prelazak državne granice. Član 8. Zakona o azilu i člana 31. Ženevske konvencije o statusu…

Pogledajte više

APC/CZA pravni tim omogućio da 25 sirijskih izbeglica na jugu Srbije ostvari pravo na azil

pic1 - Copy

Dana 26.10.2014. godine, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava granične policije uhvatila je 79 sirijskih izbeglica u ilegalnom prelasku državne granice. Od 79 sirijskih izbeglica njih 25 se obratilo Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila APC/CZA sa namerom da traži azil…

Pogledajte više

Rad sa iregularnim migrantima u Subotici i na severnoj granici prema Mađarskoj

1

U okviru projekta "Unapređenje sistema azilantske zaštite" koji finansira Evropska unija, APC tim je nastavio rad sa iregularnim migrantima na terenu duž severne granice sa Mađarskom, kroz  informisanje   migranata o njihovom položaju, njihovim pravima i obavezama, o azilnom sistemu uopšte…

Pogledajte više

Rad sa iregularnim migrantima u Subotici

sub1

  U okviru projekta "Unapređenje sistema azilantske zaštite" koji finansira Evropska unija, APC tim je nastavio sa informisanjem iregularnih migranata o njihovom položaju, pravima i obavezama kao i o azilnom sistemu, pravima i obavezama trazilaca azila u Srbiji, kroz deljenje…

Pogledajte više