Početna / Pravna pomoć (Strana 4)

Pravna pomoć

Naša organizacija pruža pravnu zaštitu migrantima, tražiocima azila i licima koja su dobila azil, informiše ih  o njihovom pravnom položaju u zemlji – pravima i obavezama, postojećim procedurama, o načinima zaštite i ostvarivanja prava, naša organizacija prijavljuje zloupotrebe, bori se protiv trgovine ljudima i krijumčarenja, kao pružanjem zaštite protiv konkretnih slučajeva diskriminacije od pojedinaca ili institucija. Pravnici naše organizacije ove ugrožene grupe ljudi pravno savetuju i zastupaju u azilnom postupku i svim ostalim upravnim postupcima u Srbiji  kao i pred prekršajnim sudovima, upravnim i drugim sudovima u Srbiji, pred ustavnim sudom, pred Evropskim sudom za ljudska prava – ESLJP. Pravni tim APC pokreće i realizuje postupke spajanja porodica kada je reč o izbeglicama, a posebna pažnja se posvećuje maloletnicima bez pratnje roditelja, kao i ženama, ali i drugim posebno ugroženim kategorijama migranata, tražilaca azila i lica koja su dobila zaštitu (žrtvama nasilja, trgovine ljudima, diskriminacije, samohranim majkama, deci, osobama sa invaliditetom i drugim ugroženim i ranjivim kategorijama).

Pravna pomoć i informisanje se realizuje u kancelarijama APC-a širom zemlje ali i u/oko centara za prihvat, tranzitnih centara, azilnih centara i na drugim mestima u lokalnim sredinama gde se oni nalaze širom zemlje.

Pravno savetovanje u Centru za azil Bogovađa

U okviru projekta LOVE (Pravo, Red, Vrednosti) – za migrante/azilante/osobe kojima je odobren azil, u ostvarivanju svojih prava bez diskriminacije, finansiranom od strane Evropske unije, tim pravnika Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) je dana 12.05.2017. realizovao redovnu…

Pogledajte više

Pravno i psihološko savetovanje migranata duž granica Srbije sa Mađarskom, Hrvatskom i Rumunijom

Subotica 2

Timovi pravnika i psihologa iz lokalne kancelarije Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila u Subotici, redovno posećuju ilegalna naselja, tranzitne centre i okolinu tranzitnih centara i oblasti duž granica Srbije sa Mađarskom, Hrvatskom i Rumunijom, u cilju praćenja situacije…

Pogledajte više

Adaptivna radionica i informisanje u okviru redovne posete Prihvatnom centru u Adaševcima

Adasevci 3|Adasevci 1|Adasevci 2

U okviru redovne posete centrima na severu zemlje, Tim APC/CZA je dana 09.05.2017. godine posetio Prihvatni centar u Adaševcima gde je uz redovno pružanje informacija, organizovao tom prilikom i adaptivnu radionicu za decu. Na početku radionice, svako dete se predstavilo…

Pogledajte više

Monitoring i poseta APC/CZA tima kampovima na severnim i južnim granicama

18452238 449066258818937 1336880062 o|18471854 449066425485587 376425510 o|18452705 449066242152272 1580294659 o

U okviru projekta Monitoring i unapređenje položaja tražilaca azila i migranata u pograničnim delovima Srbije koji finansira Open Society Initiative for Europe, APC/CZA tim kontinuirano prati situaciju na južnim i severnim granicama Srbije gde migranti i tražioci azila borave. Dana…

Pogledajte više

Pravna i psihološka pomoć u postuku spajanja porodica

spajanjep

U okviru projekata Podrška azilantima i migrantima u savladavanju svakodnevnih izazova u Srbiji koju finansira ELCA, timovi APC/CZA pružaju informacije i pravnu i psihosocijalnu pomoć, a često pomaže u  spajanju porodica koje su razdvojene tokom puta. Kroz kontinuirano pravno savetovanje,…

Pogledajte više

Pravno savetovanje u okviru redovne posete Prihvatnom centru u Preševu

Presevo 01|Presevo 02

U okviru projekta LOVE (Pravo, Red, Vrednosti) – za migrante/azilante/osobe kojima je odobren azil, u ostvarivanju svojih prava bez diskriminacije, finansiranom od strane Evropske unije, tim Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) je u okviru redovnih poseta prihvatnom…

Pogledajte više

Pružanje pravne pomoći i u kancelarijama Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila

Vest kanc 1

Tim pravnika APC/CZA je između ostalih aktivnosti dana, 08.05.2017. godine pružio pravnu pomoć tražiljama azila poreklom iz Sirije u centralnoj kancelariji u Beogradu što je česta praksa da se nasi korisnici savetuju u svim našim kancelarijama sirom zemlje pored terena,…

Pogledajte više

Posete APC/CZA centrima za azil u Sjenici i Tutinu

Tutin sajt

Timovi pravnika, pedagoga i psihologa Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) redovno posećuju centre za azil Tutin i Sjenicu gde kroz brojna pravna i psihološka savetovanja, psihosocijalne i pedagoške radionice pomažu migrantima da prebrode trenutnu situaciju u kojoj…

Pogledajte više

Pružanje pravne pomoći migrantima u okolini Subotice

e|r

Timovi pravnika i psihologa iz lokalne kancelarije Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila u Subotici, redovno posećuju ilegalna naselja, okolinu tranzitnih centara i oblasti duž granica Srbije sa Mađarskom, Hrvatskom i sve višre i Rumunijom, a, u cilju praćenja…

Pogledajte više

Upoznajmo se – lifleti namenjeni migrantima u severnom pograničnom području

IMG-20161206-WA0003|DSC 1756|DSC 2029

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) zajedno sa Organizacijom "Samoinicijativa" u Subotici, Kanjiži i okolini realizuje projekat "Azilanti i migranti u našem komsiluku/informisanje i interakcija, a ne širenje straha i predrasuda" uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).…

Pogledajte više

APC/CZA u Subotici i na severnim granicama

DSC 0912|DSC 0780|DSC 0769

Timovi Centra za zaštitu i pomoć tražiocima (APC/CZA) redovno posećuju izbegllice i migrante u reonu severnih granica Srbije, u Subotici, Kanjiži  i okolini. Tamo naši pravnici pružaju informacije o azilu u Srbiji, pravima i obavezama tražilaca azila i položaju iregularnih…

Pogledajte više

APC/CZA kamperom do izbeglica kojima je potrebna pomoć

20160920 171256|DSC 0782

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) svojim kamerpom još od izbegličke krize prošle godine redovno posećuje delove zemlje gde se okupljaju i borave izbeglice, a koje su teško dostupni ili nema prostorija predviđenih za rad i savetovanje. Kamper…

Pogledajte više

Izbeglicama sve teže u beogradskim parkovima

park 01|pak 02

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) zajedno sa volonterima i prevodiocima svakodnevno posećuje parkove oko Autobuske stanice i Ekonomskog fakulteta, kao i objekte koji su u neposrednoj blizini, u kojima izbeglice borave. APC/CZA pruža informacije izbeglicama i drugim…

Pogledajte više

Pružanje informacija i pravno savetovanje tražilaca azila u Tutinu 13.10.2016.

TUTPR 13 10|TUTPR 13 10a

U okviru projekta "Podrška uživanju prava tražilaca azila bez diskriminacije" koji finansiraju Evropska unija i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Republike Srbije, APC/CZA tim sastavljen od pravnika, psihologa, pedagoga i prevodilaca redovno obilazi sve centre za azil gde pruža…

Pogledajte više

APC/CZA u prihvatnim centrima u Adaševcima i Šidu

image-0-02-01-7b57fb04a72131c3bd026467f60f886484bf6d9ac091aca96cdb21c170a90b0c-V|image-0-02-01-855b1ed619f4689520a399b07c7f27448d0cfa012951bac0a432479e5ef0fc0d-V|image-0-02-01-52598406ec1da12c176334ef926862c87de54ae4734a4f3ce02d05c9348d4526-V

APC/CZA tim svakodnevno posećuje prihvatne centre u Adaševcima i Šidu. Većina migranata koju tu zatičemo je bezuspešno pokušala da pređe granicu sa Mađarskom, a neki od njih i sa Hrvatskom. Suočeni sa neuspesima i različitim oblicima maltretiranja i pritisaka, razmišljaju i…

Pogledajte više

Volonteri APC/CZA svakodnevno sa izbeglicama u parku

DSC 0007|IMG-20160729-WA0013

Tim volontera APC/CZA je zajedno sa prevodiocima svakodnevno u beogradskim parkovima u kojima borave izbeglice poreklom iz Avganistana, Iraka, Sirije, Pakistana, Šri Lanke. Naši volonteri pružaju informacije o azilnom sistemu u Srbiji, pravima i obavezama, vrstama zaštite, predstavljaju aplikaciju za…

Pogledajte više

Savetovanje izbeglica u novom APC/CZA prostoru

DSC 0207|DSC 0017 17

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) radi i u novim prostorijama nadomak parkova u kojima dane provode izbeglice poreklom iz Avganistana, Sirije, Pakistana, Iraka i drugih zemalja. U novom prostoru APC/CZA realizuje pravno savetovanje kao i različite aktivnosti…

Pogledajte više

Pravnici APC/CZA pružaju pravnu pomoć tražiocima azila u Centru za azil u Krnjači

milkrm1

Pravnici Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) svakodnevno posećuju Centar za azil u Krnjači, gde u okviru svojih redovnih aktivnosti pružaju informacije i pravnu pomoć tražiocima azila. Na ovaj način se tražioci azila upoznaju sa azilnim postupkom u…

Pogledajte više

Rad sa tražiocima azila u Centru za azil u Krnjači

kr1

APC/CZA tim svakodnevno realizuje svoje aktivnosti sa migrantima i tražiocima azila smeštenim u Centru za azil u Krnjači i trudi se da im pre svega pruži informacije o tome gde se nalaze i koja prava i mogućnosti imaju tokom boravka…

Pogledajte više

Deljenje informacija migrantima u okolini autobuske i železničke stanice

Tim Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) svakodnevno obilazi mesta okupljanja migranata u Beogradu, pre svega Glavnu Autobusku i Železničku stanicu, kao i okolne parkove. Pored deljenja humanitarne pomoći u vidu odeće, obuće i sredstava za higijenu, izbeglicama…

Pogledajte više

APC/CZA predstavnici delili pomoć izbeglicama u beogradskim parkovima / utorak, 19. april 2016.

DSC 2826|DSC 2881

U okviru svojih redovnih poseta parkovima kod autobuske stanice i Ekonomskog fakulteta, predstavnici Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila su izbeglicama koje borave u parkovima delili pomoć u vidu sredstava za održavanje higijene, odeće i obuće i pružali informacije.

Pogledajte više

Deljenje pomoći i pružanje informacija izbeglicama u beogradskim parkovima / ponedeljak, 18. april 2016.

DSC 2796-2|DSC 2778-2

U ponedeljak, 18. aprila 2016. godine, a u okviru svojih redovnih poseta parkovima u blizini autobuske stanice u Beogradu, tim Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) delio je izbeglicama odeću, obuću i pružao informacije.

Pogledajte više

APC/CZA deli pomoć i pruža informacije izbeglicama u beogradskim parkovima / sreda, 13. april 2016.

DSC 2707|DSC 2716

U okviru svojih redovnih poseta parkovima u blizini autobuske stanice u Beogradu, u sredu, 13. aprila 2016. godine, tim Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) delio je izbeglicama odeću, obuću i pružao informacije.

Pogledajte više

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti usvojila pritužbu APC/CZA protiv Vojvođanske banke a.d. Novi Sad

apc

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti dala je mišljenje u postupku povodom pritužbe NVO „Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila APC/CZA” iz Beograda, da je Vojvođanska banka a.d. Novi Sad diskriminisala tražioce azila i izbegla lica u pružanju javnih usluga i…

Pogledajte više

PREKRŠAJNI APELACIONI SUD usvojio 4 žalbe APC/CZA – izbeglicama iz Somalije povređeno pravo na prevođenje

slepa pravda|ps

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila APC/CZA izjavio je žalbe na 4 presude Prekršajnog suda u Senti, odeljenje u Kanjiži kojima su somalijske izbeglice u Republici Srbiji osuđene zbog ilegalnog prelaska državne granice. Prekršajni apelacioni sud, odeljenje u Novom…

Pogledajte više

Rad sa migrantima u okolini železničke i autobuske stanice

info02|info01 1

Tim Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) svakodnevno obilazi izbeglice koje se ponovo okupljaju oko Autobuske i Železničke stanice. Oni su prepoznati kao "ekonomski migranti" i ne mogu nastaviti svoj put ka Evropi. Tim APC/CZA izbeglicama predstavlja aplikaciju…

Pogledajte više

Avganistanska beba na Institutu za majku i dete u Beogradu

Beograd, 16. januara  - Na Institutu za majku i dete na Novom Beogradu leži mali Ferhad. Avganistanac je. Ro?en je kao izbeglica. Njegova majka Sabra porodila se u Istanbulu. Dovezen je ovde iz Šida gde je oca, majku i petoro bra?e i…

Pogledajte više